Geweest

      De handen ineen voor PDL Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) is een zorgmethode die letterlijk aan het bed van de passieve patiënt is ontstaan. PDL richt zich op patiënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en beleving van de patiënt en heeft tot doel het (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Pijn komt heel veel voor. Na bijvoorbeeld een operatie, trauma of onderzoek kan acute pijn ontstaan. Een chronische aandoening, zoals diabetes, MS, ziekte van Parkinson en dementie kan tot pijn leiden. En bij levensbedreigende ziekten zoals bij kanker komt pijn ook veel voor. Pijn is echter niet iets wat we zomaar moeten (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Als verpleegkundige of verzorgende kun je te maken krijgen met patiënten en cliënten die moeilijk hanteerbaar, onbegrepen oftewel probleemgedrag vertonen. Hoe ga je om met deze patiënten en cliënten? Hoe kun je dit gedrag verhelderen én aanpakken? Hoe handel je bij agressie? Hoe onderscheid je depressieve gevoelens van een depressie? Helpt (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten. Tijdens het congres Zorg rondom het levenseinde gingen (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Tijdens dit vijfde congres over de wondere wereld van dementie dat we organiseerden in samenwerking met het Breincollectief, kregen de deelnemers onder meer antwoord op de volgende vragen: – blijven tijdens het dementeringsproces belangrijke menselijke eigenschappen, zoals gevoelens en verlangens, behouden? – welke haptonomische principes kun je inzetten in je communicatie met (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 5e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 4 oktober 2019 gingen we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (bopz). Dat betekent dat we voortaan uitgaan van de vrijheid van mensen en niet meer van het beperken van die vrijheid. En dat houdt in dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Overdag zijn er honderdduizenden verpleegkundigen en verzorgenden aan het werk, maar als Nederland slaapt zijn dat er maar een paar duizend. Als jij er daar één van bent, is dit congres speciaal voor jou. Want als het ‘s nachts donker en stil wordt en je patiënten of cliënten zich eenzaam en (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Als zorgverlener heb je behalve met patiënten, cliënten of bewoners vrijwel altijd te maken met hun familie en naasten. Steeds vaker is familieparticipatie een speerpunt in organisaties en wordt gestreefd naar een goede samenwerking tussen professionals en naasten. Familie en vrienden helpen je bij de zorg, kunnen je informatie verstrekken en zijn (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

    Als verpleegkundige of verzorgende kun je te maken krijgen met patiënten en cliënten die moeilijk hanteerbaar, onbegrepen oftewel probleemgedrag vertonen. Hoe ga je om met deze patiënten en cliënten? Hoe kun je dit gedrag verhelderen én aanpakken? Hoe handel je bij agressie? Hoe onderscheid je depressieve gevoelens van een depressie? Helpt het toedienen (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

  Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten. Tijdens het congres Zorg rondom het levenseinde gingen we in op (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Ontspanningsoefeningen, aromatherapie, acupressuur, massage… zomaar een paar voorbeelden van interventies die je complementair (aanvullend) aan de reguliere zorg kunt inzetten bij je patiënten en cliënten. En dat wordt in steeds meer zorginstellingen gedaan. Want inmiddels heeft een aantal complementaire behandelingen een wetenschappelijke basis, zijn er toepassingen waarvan de werkzaamheid onderzocht wordt en (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

            Omdat er veel comorbiditeit is bij patiënten met een hersenaandoening en omdat er een grote overlap is in symptomen, is het soms moeilijk te bepalen wat er precies ten grondslag ligt aan de hersenziekte. Zo kan een somatische hersenaandoening leiden tot bijvoorbeeld gedrags- en stemmingsstoornissen, depressie of apathie, anderzijds (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Pijn komt heel veel voor. Na bijvoorbeeld een operatie, trauma of onderzoek kan acute pijn ontstaan. Een chronische aandoening, zoals diabetes, MS, ziekte van Parkinson en dementie kan tot pijn leiden. En bij levensbedreigende ziekten zoals bij kanker komt pijn ook veel voor. Pijn is echter niet iets wat we zomaar (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

          Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Niet langer staat genezing, maar de kwaliteit van het leven en het verlichten van het lijden centraal. Als verpleegkundige of verzorgende bied je dan ook vooral emotionele ondersteuning aan de patiënt en diens naasten. Goede communicatie met (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Tijdens dit vierde congres over de wondere wereld van dementie dat we organiseerden in samenwerking met het BreinCollectief kregen de deelnemers weer heel veel informatie, tips, handreikingen en adviezen en leerden ze hoe (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 4e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 5 oktober 2018 gingen we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstige meervoudige beperking (EMB), dat wil zeggen dat ze te maken hebben met een complexe combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperkingen en hun hele leven lang ieder moment van de dag afhankelijk zijn van anderen. Begeleiding en behandeling zijn gecompliceerd, mede omdat de cliënt (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Als verpleegkundige of verzorgende krijg je regelmatig te maken met mensen die suïcidaal zijn. Zij vallen dus ook onder jouw zorg. Maar misschien weet je niet goed (genoeg) hoe je hen kunt helpen. Wat kun je doen als iemand zo wanhopig is, dat hij of zij suïcide overweegt? Welke vragen kun (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Jeuk is misschien wel de meest voorkomende huidklacht ter wereld en kan variëren van een milde prikkel tot een allesoverheersende en tot wanhoop drijvende sensatie. Zorgverleners hebben vaak de grootste moeite om de oorzaak te vinden (medicijngebruik, interne ziekten, huidaandoeningen, afwijkende laboratoriumuitslagen…) en ondertussen wil de patiënt van de jeuk af. (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Het inzetten van humor is een officiële verpleegkundige interventie (Bulechek, 2016). Dat humor een belangrijk instrument in de zorg is, wordt onderkend door diverse landelijke richtlijnen en protocollen. Het positieve effect van humor als evidence-based verpleegkundige interventie is wetenschappelijk aangetoond. Toch wordt er op de werkvloer niet uitgebreid stilgestaan bij de (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

          Reablement is iemand helpen om (weer) voor zichzelf te kunnen zorgen. Energie, levensvreugde en het dagelijks leven staan hierbij centraal. Een reablementtraject is tijdsgebonden en doelgericht. Het maakt je werk interessanter en je ziet direct de positieve effecten. Hoe het werkt leerden de deelnemers op dit congres. Ze kregen onder meer antwoord (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

            Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Niet langer staat genezing, maar de kwaliteit van het leven en het verlichten van het lijden centraal. Als verpleegkundige of verzorgende bied je dan ook vooral emotionele ondersteuning aan de patiënt en diens naasten. Goede communicatie (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Wat we eten (of juist niet) heeft grote invloed op onze gezondheid en vitaliteit. Door voeding kunnen ziektes ontstaan en kunnen genezingsprocessen worden beïnvloed. Voeding kan interacteren met medicijnen, een oplossing bieden bij chronische buikklachten en de genezing van wonden bevorderen. Tijdens dit congres bespraken we voedinggerelateerde problematiek met aandacht voor (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Jaarlijks lopen ongeveer 130.000 mensen een vorm van hersenletsel op. De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn vaak ingrijpend, zowel voor de patiënt als voor de naasten. Wat kun je als zorgprofessional doen bij lichamelijke gevolgen zoals chronische pijnklachten en vermoeidheid? Welke interventies zet je in bij depressies en afwijkend gedrag? (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Tijdens dit derde congres over de wondere wereld van dementie dat we organiseerden in samenwerking met sociaal geriater Anneke van der Plaats en het BreinCollectief kregen de deelnemers informatie, tips, handreikingen en adviezen en (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 3e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 6 oktober 2017 gingen we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de zorg (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Als je in de zorg werkt loop je een verhoogd risico op het krijgen van een burn-out, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Er hangt dus een zwaard van Damocles boven jouw hoofd! – Heb jij het gevoel dat je steeds vaker achter de feiten aanloopt? – Neemt bij jou de werk- en (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Het aantal suïcides en suïcidepogingen blijft ieder jaar toenemen, gemiddeld maken vijf mensen per dag zelf een einde aan hun leven. Suïcide is daarmee een van de meest voorkomende doodsoorzaken, vooral onder jongeren. De kans dat jij iemand verpleegt of verzorgt die suïcide overweegt, is groot. Juist jíj kunt een belangrijke bijdrage (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Voor verpleegkundigen, verzorgenden, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers, activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, VG-artsen, gedragsdeskundigen, GZ-psychologen, orthopedagogen, docenten, psychomotorisch therapeuten, leden van cliëntenraden en bewonersraden en overige geïnteresseerden Bij mensen met een verstandelijke beperking komt dementie vaker én op jongere leeftijd voor. Het stellen van de diagnose is echter gecompliceerd, waardoor men de ziekte vaak (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      In de nacht van 15 op 16 juni 2017 zetten Congressen MetZorg en Heel Holland Zorgt de zorghelden van de nacht in de schijnwerpers. Overdag zijn er honderdduizenden verpleegkundigen en verzorgenden aan het werk, maar als Nederland slaapt zijn dat er maar een paar duizend. Dit congres was speciaal voor hen. Want als (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Een congres bestemd voor alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie, ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instelling, asielzoekers- en brandwondencentra) en overig geïnteresseerden. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten krijgen regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Voor alle verpleegkundigen Door de toenemende participatie van patiënten en cliënten en hun familie, naasten en overige mantelzorgers zijn goede communicatievaardigheden en het toepassen van effectieve gesprekstechnieken steeds belangrijker voor de verpleegkundige geworden. Zo komt het van pas bij gedragsbeïnvloeding, waardoor de patiënt bijvoorbeeld life-styleadviezen opvolgt in plaats van naast zich (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden Terminale zorg is zorg aan patiënten die in het laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren en een levensverwachting van ongeveer 3 maanden hebben. Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden Jeuk is misschien wel de meest voorkomende huidklacht ter wereld en kan variëren van een milde prikkel tot een allesoverheersende en tot wanhoop drijvende sensatie. Zorgverleners hebben vaak de grootste moeite om de oorzaak te vinden (medicijngebruik, interne ziekte, huidaandoeningen, afwijkende laboratoriumuitslagen…) en ondertussen wil de patiënt van de jeuk (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Jaarlijks lopen ongeveer 130.000 mensen een vorm van hersenletsel op. De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn vaak ingrijpend, zowel voor de patiënt als voor de naasten. Behalve zichtbare, lichamelijke gevolgen, zoals verlamming, afasie en problemen met het zicht, kunnen er zich ook onzichtbare gevolgen voordoen. Zo komen karakterveranderingen, vermoeidheid en concentratieproblemen veel voor. Zijn (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Als je weet hoe het brein van iemand met dementie werkt, kun je hem of haar en het soms onvoorspelbare gedrag beter begrijpen. Daarom gingen we tijdens dit tweede congres, georganiseerd in samenwerking met sociaal geriater Anneke (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

  Een congres voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 2e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 7 oktober 2016 gingen we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

  Op somatische verpleeghuisafdelingen kun je als verpleegkundige of verzorgende te maken krijgen met patiënten die zeer lastig gedrag vertonen. Dat probleemgedrag kan een gevolg zijn van een hersenbeschadiging, dementie of persoonlijkheidsstoornissen. Soms is er een andere lichamelijke oorzaak aan te wijzen; een delier na een blaasontsteking of kiespijn blijkt dan bijvoorbeeld de boosdoener. Hoe (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

  Omdat er veel comorbiditeit is bij patiënten met een hersenziekte en omdat er een grote overlap is in symptomen, is het soms moeilijk te bepalen welke aandoening er precies aan ten grondslag ligt. Zo kan een somatische hersenaandoening leiden tot bijvoorbeeld gedrags- en stemmingsstoornissen, depressie of apathie, anderzijds kan bijvoorbeeld schizofrenie leiden tot (beginnende) dementie. (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Bij patiënten met alzheimer zijn gevoelens van verlies en rouw, verlangen naar intimiteit en depressies moeilijk te herkennen. Toch word je als verpleegkundige of verzorgende er in de praktijk maar al te vaak mee geconfronteerd. Tijdens het Alzheimercongres: Alzheimer in de praktijk kregen de deelnemers inzicht in deze onzichtbare gevolgen. Daarnaast werd aandacht besteed aan (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Terminale zorg is zorg aan patiënten die in het laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren en een levensverwachting van ongeveer 3 maanden hebben. Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten krijgen regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op de ambulance kun je betrokken raken bij geweldszaken, en kun je een grote bijdrage leveren aan het signaleren en documenteren van bijvoorbeeld kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Maar wanneer zijn letsels (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend. Daarom werd het hoog tijd voor een congres specifiek voor hospicezorg.  Op dit 1e Nationale Congres voor Hospicezorg werd aandacht besteed aan – de hospicezorg anno nu – het samenspel tussen professionals en vrijwilligers – palliatieve sedatie – decubituspreventie – complementaire zorg – bewust stoppen met (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater en mede-auteur van ‘De wondere wereld van dementie’ en ‘Het demente brein’, is oprichter van het BreinCollectief, een groep deskundigen die zich – ieder vanuit een eigen en elkaar aanvullende discipline – bezighoudt met mensen met een hersenaandoening. Dit congres bundelde hun theoretische en praktische kennis van de (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie, ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instelling, asielzoekers- en brandwondencentra) Verpleegkundigen krijgen regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op de ambulance kun je betrokken raken bij geweldszaken, en kun je een (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Ieder jaar krijgen ongeveer 41000 Nederlanders een CVA. De gevolgen zijn vaak ingrijpend, zowel voor de patiënt als voor de naasten. Behalve zichtbare, lichamelijke gevolgen, zoals verlamming, afasie en problemen met het zicht, kunnen er zich ook onzichtbare gevolgen voordoen. Zo komen karakterveranderingen, vermoeidheid en concentratieproblemen veel voor. Zijn de gevolgen van een CVA te (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die (soms of regelmatig) in de nachtdienst werken Elke nacht zijn er duizenden verpleegkundigen en verzorgenden aan het werk. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, een aparte sfeer; dat zijn een paar van de kernwoorden die bij de nachtdienst horen. Maar ook: onzekerheid, gezondheidsrisico’s, onveiligheid… Tijdens het Nachtcongres besteedden we aandacht aan specifieke zaken (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Voor zorgverleners is het niet altijd gemakkelijk om met alzheimerpatiënten om te gaan, omdat ze geheugen-, communicatie- en gedragsproblemen hebben. Tijdens het Alzheimercongres presenteerden deskundigen inzichten en praktische tips en kregen de deelnemers antwoorden op (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Voor alle verpleegkundigen en overige geïnteresseerden werkzaam in de thuiszorg Veel ernstig zieke mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken hebben ze hulp en ondersteuning nodig, zowel van hun naasten als van professionals, zoals artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Gezamenlijk zetten zij zich in om het lijden (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen (op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie, ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instellingen, GGD’s, asielzoekerscentra) Als verpleegkundige krijg je regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op de ambulance kun je betrokken raken bij geweldszaken, en kun je een grote bijdrage (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen in de thuiszorg en overige geïnteresseerden   Als je in de thuiszorg werkt, dan merk je het ongetwijfeld: steeds vaker verleen je zorg aan patiënten en cliënten die behalve lichamelijke, ook psychische problemen hebben. Uiteraard werk je dan samen met hierin gespecialiseerde zorgverleners, maar het is goed zelf ook te weten hoe (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen   Het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen neemt de komende jaren enorm toe. Door tijdige (h)erkenning van de kwetsbaarheid van ouderen en door het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding kan hun kwaliteit van leven verbeterd worden. Tijdens het congres kregen de deelnemers inzicht in – Om welke risicogroepen (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en overige geïnteresseerden werkzaam in de zorgsector Als verpleegkundige speel je dagelijks een belangrijke rol bij het bereiden, uitzetten en toedienen van geneesmiddelen. Daarom is het van groot belang alles rondom medicatie goed bij te houden. Dit congres bood de deelnemers zowel inzicht in actuele ontwikkelingen als praktische tips en adviezen.   Tijdens (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

  Voor alle verpleegkundigen en overige betrokken professionals  Parkinson is een ernstige chronische hersenziekte, waarbij zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afsterven. Er zijn in Nederland ongeveer 30.000 patiënten met de ziekte van Parkinson en ongeveer 12.000 patiënten met parkinsonisme. Door de vergrijzing neemt dit aantal gestaag toe. Er zijn veel gespecialiseerde zorgverleners betrokken bij de (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en overige geïnteresseerden werkzaam in ziekenhuizen Hoewel de meerderheid van de Nederlanders thuis wil sterven, gaat realisering van deze wens lang niet voor iedereen op. Zo’n 20-30% van de bevolking overlijdt in het ziekenhuis. Sommigen acuut, maar verreweg de meesten na een ziekbed dat het gevolg is van een chronische, levensbedreigende aandoening (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden   De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Op dit moment lijden ongeveer 145.000 Nederlanders aan deze ongeneeslijke hersenziekte. Dit aantal zal enorm toenemen als gevolg van de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Voor zorgverleners is het niet altijd gemakkelijk om met deze patiënten (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en overig geïnteresseerden werkzaam in de thuiszorg Niet alleen de overheid wil dat ernstig zieken zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook de patiënten zelf hebben veelal die voorkeur. Om dit mogelijk te maken hebben zij hulp en ondersteuning nodig van hun naasten. Afhankelijk van de situatie zijn naar verloop van tijd (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en overig geïnteresseerden Pijn komt heel veel voor. Na bijvoorbeeld een operatie, trauma of onderzoek kan acute pijn ontstaan. Een chronische aandoening, zoals diabetes, MS, ziekte van Parkinson en dementie kan tot pijn leiden. En bij levensbedreigende ziekten zoals bij kanker komt pijn ook veel voor. Pijn is echter niet iets wat (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en overige geïnteresseerden werkzaam in de thuiszorg Tegenwoordig worden patiënten met psychische problemen minder snel of korter opgenomen. Ze moeten thuis (blijven) wonen en krijgen daar hulp om met hun klachten om te gaan. Dat houdt in dat je als verpleegkundige in de thuiszorg steeds vaker zorg verleent aan patiënten en cliënten (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en overige betrokken professionals    Er zijn in Nederland ongeveer 50.000 patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. Vanwege de vergrijzing zal dit aantal gestaag toenemen. De ziekte van Parkinson is een ernstige chronische hersenziekte, waarbij zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afsterven. Er kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Tijdens het Medicatiecongres 2013 op donderdag 19 september kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Medicatieoverdracht. Fatma Karapinar, ziekenhuisapotheker i.o., Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam en onderzoeker, Universiteit Utrecht Veiligheid van medicatie achter de voordeur. Carolien Sino, instituutsdirecteur Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Verpleegkundige Studies, Hogeschool Utrecht en Eric Hiddink, apotheker/bedrijfskundige, Health Base, Houten Pijnmedicatie. Marion (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen neemt de komende jaren enorm toe. Door tijdige (h)erkenning van de kwetsbaarheid van ouderen en door het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding kan hun kwaliteit van leven verbeterd worden. Tijdens het congres Krachtige zorg voor Kwetsbare ouderen belichtten deskundigen verschillende aspecten van deze actuele (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

    Met ruim 300 zeer enthousiaste deelnemers (de gemiddelde score was een 8,4!) mogen we wel zeggen dat deze tweede editie van ons Alzheimercongres zeer geslaagd was.       Enkele opmerkingen van deelnemers: Zeer waardevol Wederom een geweldig congres, mijn complimenten, volgend jaar weer. Het was ontzettend leerzaam Fijne dag, veel eye-openers en (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes mellitus. Jaarlijks neemt dat aantal met 71.000 toe. Van die 1 miljoen hebben 900.000 mensen diabetes type 2 en 100.000 mensen diabetes type 1 of een ander type diabetes. De kans is dus heel groot dat je als verpleegkundige patiënten of cliënten met diabetes behandelt of (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen. Pijn komt heel veel voor. Na bijvoorbeeld een operatie, trauma of onderzoek kan acute pijn ontstaan. Een chronische aandoening, zoals diabetes, MS, ziekte van Parkinson en dementie kan tot pijn leiden. En bij levensbedreigende ziekten zoals bij kanker en AIDS komt pijn ook veel voor. Pijn is echter niet iets wat we (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle zorgverleners   De zorg wordt eerder geassocieerd met verdriet dan met blijdschap. Toch wordt er gelukkig ook heel wat afgelachen. Want inmiddels is wel bewezen dat humor een grote positieve bijdrage kan leveren aan herstel van of het leren leven met ziekte. Humor is een prachtig vervoermiddel als het gaat om bejegening. Als (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Werken in de gezondheidszorg kan psychisch en fysiek zwaar zijn. Omdat je het gevoel hebt dat er te weinig personeel is, je vindt dat er te weinig tijd is om iedereen goed te helpen of te verzorgen en omdat je vaak met pijn, angst en verdriet te maken krijgt. Wat op zulke momenten kan helpen (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden Natuurlijk heb je als verpleegkundige of verzorgende voldoende kennis over aandoeningen die voorkomen bij jouw patiënten/cliënten, op je afdeling of in de thuiszorg. Maar door de dubbele vergrijzing zul je steeds vaker geconfronteerd worden met oudere patiënten/cliënten met een chronische aandoening. Eenderde van de ouderen heeft meer dan één chronische ziekte. Dat aantal (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Meld je hier aan voor het Medicatiecongres op 19 september 2013!! ____________ Voor alle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en overige geïnteresseerden werkzaam in de zorgsector   Verpleegkundigen spelen dagelijks een belangrijke rol bij het bereiden, uitzetten en toedienen van medicatie. Uiteraard doen ze dit zo goed en zorgvuldig mogelijk. Toch worden er helaas veel fouten (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

12 oktober | 09.30 – 16.30 uur | ReeHorst te Ede Voor alle verpleegkundigen en overige geïnteresseerde zorgverleners De kans is heel groot dat je als verpleegkundige in een ziekenhuis, verpleeghuis of in de thuiszorg te maken krijgt met patiënten/cliënten die behalve somatische aandoeningen ook een depressie en/of angststoornis hebben. Ruim een half miljoen Nederlanders (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Het Alzheimercongres. Voor alle verpleegkundigen en overige zorgprofessionals. Momenteel lijden naar schatting 145.000 Nederlanders aan de ziekte van Alzheimer. Aangezien de gemiddelde levensverwachting nog steeds stijgt, zal ook het aantal Alzheimerpatiënten toenemen. Rond het jaar 2050 zal het aantal dementerenden waarschijnlijk zijn toegenomen tot ca. 410.000 (Bron ISAO). Het is voor zorgverleners niet altijd makkelijk om (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Uniek congres over verplegen in de nacht Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die (soms of regelmatig) in de nachtdienst werken De vraag naar zorg in de nachtelijke uren is de laatste jaren toegenomen. Elke nacht zijn er dan ook duizenden verpleegkundigen en verzorgenden aan het werk. Tegelijkertijd blijkt uit een aantal onderzoeken dat werken in (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.