Banner 728x90 Dementie

Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater en mede-auteur van ‘De wondere wereld van dementie’ en ‘Het demente brein’, is oprichter van het BreinCollectief, een groep deskundigen die zich – ieder vanuit een eigen en elkaar aanvullende discipline – bezighoudt met mensen met een hersenaandoening. Dit congres bundelde hun theoretische en praktische kennis van de hersenkunde, gaf inzicht in de door hen ontwikkelde ‘Brein-Omgeving-Methodiek’ en leerde je hoe je haar kunt toepassen. Belangrijke speerpunten waren de kennis van de hersenkunde, de bouw en inrichting van de leefomgeving, het voorkomen/tegengaan van “de grote verveling”, het plezieriger maken van de lichamelijke zorg, het verleiden tot meer bewegen, het bijstaan van de familie en andere mantelzorgers en de sociaal-emotionele gevolgen van de ziekte van Parkinson. Wanneer we  deze kennis gebruiken in de dagelijkse praktijk van zorg, welzijn en wonen, kunnen mensen met dementie tot “normaal” gedrag komen, zelfs zonder medicatie. Het resultaat is kalmte, welzijn en welbevinden. Voor hen en voor ons!

Na afloop van het congres waren de deelnemers op de hoogte van onder meer

– het verschil tussen het normale en het beschadigde brein
– oorzaken van dwangmatig (loop)gedrag en nachtelijke onrust
– de invloed van gunstige en ongunstige prikkels
– technieken, tips & tricks met betrekking tot beweging
– prettige en juiste communicatie met de familie
– geestelijke en sociale aspecten van de ziekte van Parkinson
– het creëren van een passende woon- en leefomgeving
– het aanbieden van een zinvolle dagbesteding

Deelnemers: op het programma dat in jullie congresmap zit, staat de url/link naar de hand-outs.

________________________

Het congres werd door de deelnemers beoordeeld met een 8,3.

_________________________

CRDLT Logo

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over CRDLT: CRDLT_folder en www.crdlt.com

______________________

Organisatie
logo breincollectief

Dit congres is georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met het BreinCollectief, www.breincollectief.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  9 oktober 2015
     09:30 - 16:30