Congressen in 2016

Jaarlijks lopen ongeveer 130.000 mensen een vorm van hersenletsel op. De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn vaak ingrijpend, zowel voor de patiënt als voor de naasten. Behalve zichtbare, lichamelijke gevolgen, zoals verlamming, afasie en problemen met het zicht, kunnen er zich ook onzichtbare gevolgen voordoen. Zo komen karakterveranderingen, vermoeidheid en concentratieproblemen veel voor. Zijn (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Als je weet hoe het brein van iemand met dementie werkt, kun je hem of haar en het soms onvoorspelbare gedrag beter begrijpen. Daarom gingen we tijdens dit tweede congres, georganiseerd in samenwerking met sociaal geriater Anneke (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

  Een congres voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 2e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 7 oktober 2016 gingen we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

  Op somatische verpleeghuisafdelingen kun je als verpleegkundige of verzorgende te maken krijgen met patiënten die zeer lastig gedrag vertonen. Dat probleemgedrag kan een gevolg zijn van een hersenbeschadiging, dementie of persoonlijkheidsstoornissen. Soms is er een andere lichamelijke oorzaak aan te wijzen; een delier na een blaasontsteking of kiespijn blijkt dan bijvoorbeeld de boosdoener. Hoe (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

  Omdat er veel comorbiditeit is bij patiënten met een hersenziekte en omdat er een grote overlap is in symptomen, is het soms moeilijk te bepalen welke aandoening er precies aan ten grondslag ligt. Zo kan een somatische hersenaandoening leiden tot bijvoorbeeld gedrags- en stemmingsstoornissen, depressie of apathie, anderzijds kan bijvoorbeeld schizofrenie leiden tot (beginnende) dementie. (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Bij patiënten met alzheimer zijn gevoelens van verlies en rouw, verlangen naar intimiteit en depressies moeilijk te herkennen. Toch word je als verpleegkundige of verzorgende er in de praktijk maar al te vaak mee geconfronteerd. Tijdens het Alzheimercongres: Alzheimer in de praktijk kregen de deelnemers inzicht in deze onzichtbare gevolgen. Daarnaast werd aandacht besteed aan (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Terminale zorg is zorg aan patiënten die in het laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren en een levensverwachting van ongeveer 3 maanden hebben. Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten krijgen regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op de ambulance kun je betrokken raken bij geweldszaken, en kun je een grote bijdrage leveren aan het signaleren en documenteren van bijvoorbeeld kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Maar wanneer zijn letsels (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.