Zorg & Humor

Humor als verpleegkundige interventie 2.0: boek, lezingen en workshops

Verpleegkundigen: “Humor in zorgverlening van groot belang”

89 procent van de verpleegkundigen vindt het gebruik van humor in de relatie met patiënten/cliënten belangrijk. Tegelijkertijd meent 78 procent dat er in de opleiding onvoldoende tot zeer onvoldoende aandacht wordt besteed aan het belang van humor. Dat blijkt uit een steekproef, uitgevoerd in 2018, door ZorgPortaal.nl en Congressen MetZorg.

Lachen is pijnstillend, ontspannend en helpt mensen om te gaan met hun angsten. Het toepassen van humor is dan ook een officiële verpleegkundige interventie (Bulechek, 2016). Voor de verpleegkundige zelf is gebruik van humor een goede remedie tegen burn-out. Toch wordt er tijdens de verpleegkundige opleiding en op de werkvloer niet uitgebreid stilgestaan bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor. Als je daar meer van weet, kun je humor bewust inzetten en op een natuurlijke manier deel uit laten maken van je werk. In dit boek vind je theoretische en praktische informatie, ervaringen van collega’s en vele voorbeelden. Na het lezen ervan heb je onder meer inzicht in de effecten van het gebruik van humor, weet je welke soorten humor er zijn, kun je een oordeel vormen over wat wel en wat niet kan en kun je serieus met humor aan de slag.

 

Deze tweede, geactualiseerde en herziene editie is onder meer uitgebreid met informatie over het inzetten van humor bij mensen met dementie en in de palliatieve zorg. Daarnaast wordt er een oproep gedaan aan de docenten, kun je erachter komen wat jouw eigen humorstijl is en delen vele deskundigen, zoals Sibe Doosje, Huub Buijssen, Saskia Teunissen, Marinus van den Berg en Jeffrey Wijnberg, hun ervaringen en/of kennis over gebruik van humor.

Dit boek is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals met directe patiënten/cliëntencontacten en voor docenten werkzaam bij zorg- en welzijnsopleidingen en hun studenten. Je kunt het boek hier bestellen.

Marcellino geeft ook lezingen en workshops over dit thema:

In de Zorg en Humor lezing staat Marcellino uitgebreid stil bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor.  Hij gaat in op de theoretische achtergronden van deskundigen en ervaringen van collega’s.  De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en anekdotes, wat maakt dat de Zorg en Humor lezing een vrolijke verhandeling is waar je van kunt leren en om kunt lachen. De lezing heeft een minimale lengte van 20 minuten en een maximale lengte van 1 uur en leent zich heel goed als een afsluiting van het plenaire deel van een congres.

In de Zorg en Humor workshop  is er aandacht voor de theoretische achtergronden van deskundigen, discussie over foute en grensoverschrijdende humor, en is ook veel tijd ingeruimd voor een dynamische uitwisseling van ervaringen van collega’s. De workshop heeft een minimale lengte van 1 uur en een maximale lengte van 2 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers, en kan ook gegeven worden in combinatie met een lezing tijdens het plenaire gedeelte van een congres.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op!