Congressen in 2017

        Jaarlijks lopen ongeveer 130.000 mensen een vorm van hersenletsel op. De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn vaak ingrijpend, zowel voor de patiënt als voor de naasten. Wat kun je als zorgprofessional doen bij lichamelijke gevolgen zoals chronische pijnklachten en vermoeidheid? Welke interventies zet je in bij depressies en afwijkend gedrag? (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Tijdens dit derde congres over de wondere wereld van dementie dat we organiseerden in samenwerking met sociaal geriater Anneke van der Plaats en het BreinCollectief kregen de deelnemers informatie, tips, handreikingen en adviezen en (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 3e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 6 oktober 2017 gingen we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de zorg (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Als je in de zorg werkt loop je een verhoogd risico op het krijgen van een burn-out, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Er hangt dus een zwaard van Damocles boven jouw hoofd! – Heb jij het gevoel dat je steeds vaker achter de feiten aanloopt? – Neemt bij jou de werk- en (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Het aantal suïcides en suïcidepogingen blijft ieder jaar toenemen, gemiddeld maken vijf mensen per dag zelf een einde aan hun leven. Suïcide is daarmee een van de meest voorkomende doodsoorzaken, vooral onder jongeren. De kans dat jij iemand verpleegt of verzorgt die suïcide overweegt, is groot. Juist jíj kunt een belangrijke bijdrage (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Voor verpleegkundigen, verzorgenden, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers, activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, VG-artsen, gedragsdeskundigen, GZ-psychologen, orthopedagogen, docenten, psychomotorisch therapeuten, leden van cliëntenraden en bewonersraden en overige geïnteresseerden Bij mensen met een verstandelijke beperking komt dementie vaker én op jongere leeftijd voor. Het stellen van de diagnose is echter gecompliceerd, waardoor men de ziekte vaak (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      In de nacht van 15 op 16 juni 2017 zetten Congressen MetZorg en Heel Holland Zorgt de zorghelden van de nacht in de schijnwerpers. Overdag zijn er honderdduizenden verpleegkundigen en verzorgenden aan het werk, maar als Nederland slaapt zijn dat er maar een paar duizend. Dit congres was speciaal voor hen. Want als (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Een congres bestemd voor alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie, ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instelling, asielzoekers- en brandwondencentra) en overig geïnteresseerden. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten krijgen regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

        Voor alle verpleegkundigen Door de toenemende participatie van patiënten en cliënten en hun familie, naasten en overige mantelzorgers zijn goede communicatievaardigheden en het toepassen van effectieve gesprekstechnieken steeds belangrijker voor de verpleegkundige geworden. Zo komt het van pas bij gedragsbeïnvloeding, waardoor de patiënt bijvoorbeeld life-styleadviezen opvolgt in plaats van naast zich (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

      Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden Terminale zorg is zorg aan patiënten die in het laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren en een levensverwachting van ongeveer 3 maanden hebben. Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden Jeuk is misschien wel de meest voorkomende huidklacht ter wereld en kan variëren van een milde prikkel tot een allesoverheersende en tot wanhoop drijvende sensatie. Zorgverleners hebben vaak de grootste moeite om de oorzaak te vinden (medicijngebruik, interne ziekte, huidaandoeningen, afwijkende laboratoriumuitslagen…) en ondertussen wil de patiënt van de jeuk (meer…)

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.