Banner 728x90 Zorg 2017:Banner 728x90 Zorg 2016

 

 

 


Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden

Terminale zorg is zorg aan patiënten die in het laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren en een levensverwachting van ongeveer 3 maanden hebben. Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt en diens naasten. Tijdens het congres De laatste zorg werd ingegaan op een aantal zaken waar je mee te maken krijgt in de terminale fase,  en kregen de deelnemers onder meer antwoord op de volgende vragen:

– wat kun je doen bij chronische pijn?
– hoe leg je het verschil uit tussen palliatieve sedatie en euthanasie?
– waar moet je extra alert op zijn bij de zorg voor demente terminale patiënten?
– wat is een palliatief transmuraal pad en hoe zet je het op?
– hoe ga je het gesprek aan over (wan)hoop?
– welke technieken zijn er om het gesprek over de dood aan te gaan en hoe zet je ze in?

Het congres werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,2 (gemiddelde score, respons van 99%).

 

__________
Ook aanwezig waren:

Meer informatie: www.levensboom.com

 

 

 

____


Meer informatie: www.international.kyowa-kirin.com

 

  •  31 maart 2017
     09:30 - 16:30