Congressen/bijeenkomsten

Foto via pexels.com Zorg verlenen aan patiënten die binnen afzienbare tijd komen te overlijden is heel bijzonder en waardevol. Je streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en probeert het de patiënt of cliënt zo comfortabel mogelijk te maken. Je bestrijdt ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan (meer…)


In Nederland lijden naar schatting 15.000 mensen op jonge leeftijd aan een vorm van dementie. Bij deze mensen begint het ziekteproces al ver voor hun 65e jaar. Jonge mensen met dementie vragen om zorg en zorgvoorzieningen die passen bij hun levensfase. Hun zorgbehoefte verschilt wezenlijk van die van ouderen met dementie. Tijdens deze studiedag: – (meer…)


Pijn komt heel veel voor. Na bijvoorbeeld een operatie, trauma of onderzoek kan acute pijn ontstaan. Een chronische aandoening kan tot pijn leiden en bij levensbedreigende ziekten, zoals bij kanker, komt pijn ook veel voor. Het is echter niet iets wat we zomaar moeten accepteren. Ernstige pijn zorgt ervoor dat mensen minder bewegen, minder goed (meer…)


De organisatie van Centra voor Thuisbeademing (CTB) in Nederland is uniek in de wereld en heeft de laatste jaren laten zien dat de samenwerking goed is op diverse terreinen, zoals richtlijnen, scholing, research en gezamenlijke aanbestedingen. Hoewel de basis hecht is, is het een vereiste dat de centra hun specifieke kennis en kunde doorontwikkelen om (meer…)