Wat we doen

Wij organiseren zelf congressen, maar nemen ook graag de organisatie van congressen van anderen uit handen. Daarbij kun je denken aan:

Locatie: advies, planning & inrichting van de locatie, meedenken/coördineren catering, audiovisuele ondersteuning

Programmaontwikkeling: meedenken programmainhoud, benaderen, contracteren en briefen sprekers en entertainment

Publiciteit: schrijven/redigeren folders/flyers/websiteteksten/mailings, begeleiding drukwerk

Sponsorwerving: benaderen en contracteren sponsors

Deelnemers: deelnemersregistratie (alleen via internet), deelnemersbevestiging, badges, secretariaat

Congresbundel: verzamelen handouts sprekers en productie bundel

Congresmap: productie definitief programma, evaluatieformulieren, eventueel sponsormateriaal

Draaiboek: gedetailleerd draaiboek uitvoering congresdag

Congres: Coördinatie van de totale uitvoering op locatie, vast aanspreekpunt, ontvangst/begeleiding sprekers, deelnemers, gasten en inrichting informatiemarkt

Nazorg: nabespreking en uitwerking evaluatieformulieren.

Meer weten? Neem contact met ons op!