De organisatie van Centra voor Thuisbeademing (CTB) in Nederland is uniek in de wereld en heeft de laatste jaren laten zien dat de samenwerking goed is op diverse terreinen, zoals richtlijnen, scholing, research en gezamenlijke aanbestedingen. Hoewel de basis hecht is, is het een vereiste dat de centra hun specifieke kennis en kunde doorontwikkelen om door de buitenwacht als expertisecentrum gezien te worden en daarnaast speerpunt te zijn binnen hun eigen academische omgeving. Dit symposium levert hier een bijdrage aan.

Deze doorontwikkeling zal er ook toe leiden dat steeds complexere patiënten op thuisbeademing worden ingesteld. Daarnaast verandert het zorglandschap de komende jaren aanzienlijk. Dit raakt ook de chronisch beademde patiënt, waarbij het zeer aannemelijk is dat wat we nu allemaal nog als vanzelfsprekend zien, straks niet meer zo vanzelfsprekend zal zijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden waarbij niet alleen de juiste zorg op de juiste plaats komt, maar er ook ruimte voor de juiste zorg blijft bestaan. Tijdens dit symposium wordt ingegaan op deze zorgen over de zorg van morgen.

We sluiten de dag af met een geestige en verrassend relevante bijdrage.

De Centra voor Thuisbeademing nodigen u van harte uit om kennis te nemen van het unieke karakter van de chronische beademing in Nederland.


Programma

 

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening. Prof. dr. Guus Schrijvers, voorzitter Spierziekten Nederland

10.10 uur De toekomst van de thuisbeademing
Prof. dr. Peter Wijkstra, longarts en medisch hoofd, CTB Groningen
Peter Wijkstra schetst de toekomst van de thuisbeademing en gaat daarbij in op betere fenotypering van patiënten, betere monitoring, de rol van een technisch geneeskundige binnen het CTB-team en wat de consequenties zijn van het feit dat steeds complexere patiënten op thuisbeademing worden ingesteld.

10.30 uur Moet alles wat kan? Beademing bij patiënten met leefstijl-issues
Dr. Marieke Duiverman, longarts, UMC Groningen
Met groeiende aantallen patiënten en verandering van diagnosegroepen komen we steeds vaker voor ingewikkelde keuzes te staan: moet alles wat kan? Wat als patiënten niet zelf kunnen beslissen? Wat als patiënten er een ongezonde leefstijl op nahouden, wat als patiënten nog roken, wat als patiënten door hun ziekte een zeer beperkt functioneren hebben of waarschijnlijk nog maar zeer kort te leven hebben? Willen en moeten we hen dan nog ‘belasten’ met een complexe behandeling als chronische thuisbeademing?

11.00 uur ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan…en dan heel goed’
Prof. dr. Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg, UMC Utrecht en voorzitter Stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg

11.30 uur Pauze

12.00 uur Workshopronde 1 – keuze uit workshops 1, 2, 3A, 4, 5 en 6

13.00 uur Lunch en standbezoek

14.00 uur Workshopronde 2 – keuze uit workshops 1, 2, 3B, 7, 8 en 9

15.00 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 3 – keuze uit workshops 4, 5, 6, 7, 8 en 9

16.30 uur Passende zorg en thuisbeademing
Prof. dr. Jan Kremer, hoogleraar zorg en samenleving, Radboudumc, speciaal gezant passende zorg, VWS en voorzitter Raad van Toezicht, OLVG
Hoe gaan we voor elkaar zorgen in een vergrijzende samenleving met meer zorgvraag en minder personeel? Passende zorg wordt gezien als een van de belangrijke antwoorden op deze maatschappelijke vraag. Maar wat is passende zorg eigenlijk en wat betekent het voor de zorg aan mensen die zijn aangewezen op thuisbeademing?

16.55 uur Verrassende afsluiting door theatermaker Fred Delfgaauw

17.15 uur Borrel


Workshops


1. Zorg en hulpmiddelen die bij de zorgvrager passen vanuit de wet- en regelgeving

Ricardo Bronsgeest, manager Belangenbehartiging sociaal domein, care en werk en inkomen, Spierziekten Nederland
In deze workshop maken we u wegwijs in de wet- en regelgeving voor het aanvragen van zorg, ondersteuning en hulpmiddelen. U krijgt antwoord op vragen als: hoe kom ik in het doolhof van Zvw, Wmo en Wlz tot zorg die past de zorgvraag en ondersteuningsvraag van de zorgvrager en diens omgeving? Bij welke wet en welk loket moet ik zijn? Kan ik dingen versnellen of verbeteren?

2. Zorg voor FTD bij ALS
Sandra de Morée, klinisch psycholoog en ALS-therapeut, Sandra Offeringa, logopedist en ALS-therapeut, Amsterdam UMC en Heleen Florusse, ervaringsdeskundige
Tijdens deze workshop wordt op praktische wijze en vanuit een multidisciplinaire optiek ingegaan op de ALS-zorg voor mensen met FTD en hun omgeving.

3A. Uitdagingen in de dagelijkse praktijk bij zorg voor een chronisch beademde volwassene
Anouk Heijn, verpleegkundig consulent, CTB Maastricht
Truus Hoiting, verpleegkundig specialist, CTB Groningen
In deze workshop maak je kennis met problemen die kunnen voorkomen bij volwassenen die beademd worden via een masker of een tracheacanule. We gaan met elkaar op zoek naar de daarbij behorende oplossingen. De handelings – en noodschema’s van het CTB staan hierbij centraal, deze zijn te vinden in de mediatheek van de CTB onderwijswebsite: www.ctbscholing.nl.

3B. Uitdagingen in de dagelijkse praktijk bij zorg voor een chronisch beademd kind
Titia Boers, verpleegkundig consulent, CTB Utrecht
Sander Steijns, verpleegkundig specialist, CTB Maastricht.
In deze workshop maak je kennis met problemen die kunnen voor komen bij kinderen die beademd via een masker of een tracheacanule. We gaan met elkaar op zoek naar de daarbij behorende oplossingen. De handelings- en noodschema’s van het CTB staan hierbij centraal, deze zijn te vinden in de mediatheek van de CTB onderwijswebsite: www.ctbscholing.nl.

4. Soepele transities in de transmurale kindzorg
Carina de Munck, kinderverpleegkundige en coördinator in betere samenwerking, KinderThuisZorg Nederland
Deze workshop gaat in op diverse zaken die van belang zijn bij de transitie vanuit het ziekenhuis naar huis, zoals een inventarisatie van de zorgvraag en/of hulpbehoefte, Medische Kindzorg Samenwerking, interprofessionele samenwerking en samenwerken door middel van korte lijnen en overdrachten.

5. Palliatieve zorg en de menselijke conditie
Ger Palmboom, ethicus en eigenaar Zwart/Wit, morele reflectie in de zorg
In samenwerking met dr. Marieke Duiverman, longarts en staflid CTB Groningen en dr. Michael Gaytant, internist en staflid CTB Utrecht
Medisch en verpleegkundig handelen in het licht van sterfelijkheid. In deze workshop krijgt u de gelegenheid om die ene casus die nog steeds knaagt voor te leggen aan collega-zorgprofessionals, om daarover onder leiding van Ger Palmboom in gesprek te gaan. Deze casus kunt u ter plekke indienen, maar ook vooraf mailen aan info@nietsiszwartwit.nl.

6. Onderzoek verpleegkundig specialisten

 • Chronische non-ivasieve beademing
  Martijn Jans ,verpleegkundig specialist, CTB Groningen
  In deze kleine casestudie met een mixed-methods design werd onderzocht of patiënten met COPD en veel klachten van chronische hypercapnie meer baat hebben bij chronische non-invasieve beademing (NIV) ten opzichte van patiënten met weinig klachten hiervan. Dit lijkt op bepaalde domeinen zo te zijn.
 • NIV bij ALS
  Marlot Nugteren, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht
  Uit dit onderzoek naar NIV bij patiënten met ALS bleek onder andere dat de voorlichting die door het ALS-behandelteam van het UMCU gegeven wordt over NIV, niet altijd geheel aansluit bij de behoeften van patiënten en naasten. Daarom is onderzocht hoe we deze voorlichting kunnen verbeteren.
 • Ervaringen en wensen van jongeren met een neuromusculaire aandoening
  Margriet Kuipers, verpleegkundige in opleiding tot specialist, CTB Groningen
  Deze kleine kwalitatieve casestudie geeft inzicht in de ervaringen en wensen van jongeren met een neuromusculaire aandoening en hun ouders tijdens de overgang van kinder- naar volwassenenzorg. De uitkomsten en aanbevelingen kunnen leiden tot verdere onderzoek en implementatie.

7. Fysiotherapie: airway clearance-technieken en ademspiertraining
Jaap Bakers en Maarten Werkman, fysiotherapeuten en post doc onderzoekers, UMC Utrecht
Tijdens deze interactieve workshop wordt ingegaan op de theoretische behandeling van indicatiestelling rond verschillende vormen van airway clearance-technieken (ACT) en ademspiertraining en wordt een praktische demonstratie gegeven van de behandelde interventies bij restrictieve en obstructieve longaandoeningen.

8. Wat u altijd al wilde weten over thuisbeademing…
Laura Verweij-van den Oudenrijn, verpleegkundig specialist, CTB Utrecht en Bettine Vosse, longarts, CTB Maastricht
Binnen de Centra voor Thuisbeademing Nederland wordt er allerlei wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Tijdens deze workshop willen we zorgmedewerkers uitnodigen om samen met ons aan de slag te gaan op zoek naar nieuwe onderzoeksvragen die antwoord geven op vragen en behoeften uit jullie dagelijkse praktijk. We zijn heel benieuwd naar jullie inbreng.

9. Nieuwe ontwikkelingen technieken/technologieën
Dr. Anda Hazenberg, verpleegkundig specialist/wetenschappelijk onderzoeker, CTB Groningen en drs. Ries van den Biggelaar, longarts en medisch hoofd, CTB Rotterdam 
De centra voor thuisbeademing kunnen op afstand (telemonitoring) gegevens van de apparatuur bij de patiënt thuis beoordelen. Dat roept de vraag op: wat is de rol van de patiënt en van ons als thuisbeademingsteam; wat moet wel en wat juist niet? Door deze aspecten zorgvuldig te overwegen en te plannen, kan de implementatie van thuis instellen op beademing succesvol en efficiënt verlopen, wat uiteindelijk zal bijdragen aan een betere zorg.


Ook aanwezig:

Löwenstein Medical wordt beschouwd als een pionier en marktleider voor medische producten op het gebied van ziekenhuizen, thuiszorg en diagnostiek. Innovatieve technologie, ergonomisch design en creatieve gebruikersinterfaces kenmerken onze high-end systemen en maken optimale ondersteuning voor de gebruiker in elke situatie mogelijk.

Maakt het verschil in stem en stoma. Als professional op het gebied van laryngectomie en tracheotomie is MDS Medical merkonafhankelijk, een voorwaarde om een goede totaalleverancier te zijn. Kortom, het totale plaatje van kennis, aandacht, kwaliteit en product!

Breas heeft dan 30 jaar ervaring op het gebied van ventilatie en airway clearance. Wij zijn gepassioneerde experts die zich toeleggen op respiratoire zorg, met een focus op patiënt en zorgverlener, en leveren hoogwaardige en betrouwbare producten.

Meer leven in de dag van onze patiënten. Dat is waar Vivisol zich al zo’n 30 jaar voor inzet. Dat doen we door het leveren van medisch facilitaire producten en diensten, op het gebied van Longzorg, Beademing en Apneuzorg.

Logic Medical Solutions heeft ruim 25 jaar ervaring in de wereld van de medische technologie. Voor het Centrum voor Thuisbeademing leveren we 24/7 de beste technische service en support aan patiënten thuis – dat heet ‘Care beyond technology’.

 


Praktische informatie


Organisatie

Dit symposium wordt georganiseerd door CTB Nederland. De logistieke voorbereiding en uitvoering is in handen van Congressen MetZorg.

Voor wie?
Het symposium is bestemd voor artsen (huisartsen, revalidatieartsen, internisten, KNO-artsen, longartsen, neurologen), verpleegkundigen (waaronder wijk-, long-, neuroverpleegkundigen), verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en overige professionals die betrokken zijn bij thuisbeademing.

Wanneer en waar?
Het symposium vindt plaats op vrijdag 22 november 2024 van 9.30-17.00 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Kosten
De kosten bedragen € 160,00 voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en fysiotherapeuten en € 235,00 voor artsen en overige geïnteresseerden bij aanmelding vóór 18 oktober 2024, op en na 18 oktober bedragen de kosten respectievelijk € 185,- en € 260,00. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Ongeveer zes weken voor het symposium sturen we de factuur per post toe naar het factuuradres dat u opgeeft. Vergeet niet indien dat nodig is de kostenplaats of ordernummer te vermelden.

Aanmelden en (annulerings)voorwaarden
U kunt zich aanmelden tot 15 november 2024. Meld je aan door hieronder op de blauwe knop te klikken en het formulier volledig in te vullen en te versturen. u ontvangt direct een bevestiging van uw aanmelding in uw mailbox. Ontvangt u deze niet, neem dan even contact met ons op. Uiterlijk vijf dagen voor het congres ontvangt u per post uw toegangsbewijs (vul daartoe het postadres is als dat niet hetzelfde is als het factuuradres). Uw gegevens worden alleen gebruikt ter verstrekking van informatie over het symposium en zullen vervolgens worden overgedragen aan CTB Nederland.

Bij annulering wordt € 25,- in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 15 november 2024 is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u uw toegangsbewijs overdragen aan een ander.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, het Verpleegkundig Specialisten Register en de KNMG voor 5 punten.

Informatie
Congressen MetZorg, 030-7512487. Of mail naar info@congressenmetzorg.nl.


Let op:

– Vink eerst de juiste prijs aan en klik daarna op de knop ‘aanmelden’. Als u zich aanmeldt op uw telefoon, moet u deze misschien eerst even kantelen.
– Als u het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvangt u meteen een bevestiging van uw inschrijving in uw mailbox. Ontvangt u deze niet, neem dan even contact met ons op.

 •  22 november 2024
   09:30 - 17:00
Details Prijs Vink aan:
Verpleegkundigen en soortgelijke functies vóór 18 oktoberToon details + €160,00 EUR  
Artsen en soortgelijke functies vóór 18 oktoberToon details + €235,00 EUR  
Verpleegkundigen en soortgelijke functiesToon details + €185,00 EUR    vanaf:
18 oktober 2024
Artsen en soortgelijke functiesToon details + €260,00 EUR    vanaf:
18 oktober 2024

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: