Het aantal suïcides en suïcidepogingen blijft ieder jaar toenemen, gemiddeld maken vijf mensen per dag zelf een einde aan hun leven. Suïcide is daarmee een van de meest voorkomende doodsoorzaken, vooral onder jongeren. De kans dat jij iemand verpleegt of verzorgt die suïcide overweegt, is groot. Juist jíj kunt een belangrijke bijdrage leveren aan preventie. Maar misschien weet je niet goed (genoeg) hoe. Hoe kun je iemand die zo wanhopig is, dat hij of zij suïcide overweegt, helpen? Hoe herken je de signalen? Welke vragen kun je stellen? Hoe betrek je de naasten erbij? Wanneer verwijs je iemand door? Tijdens dit congres kregen de deelnemers praktische informatie en handreikingen die in de dagelijkse praktijk van levensbelang kunnen zijn. Ze kregen onder meer antwoord op de volgende vragen:

– Wat zijn de feiten en cijfers?
– Wat zijn de risicofactoren en welke interventies kun je daarbij inzetten?
– Hoe betrek je de naasten erbij?
– Hoe herken je (verborgen) signalen?
– Hoe praat je met iemand die suïcidaal is?
– Hoe moeten we omgaan met de toenemende vraag naar hulp bij suïcide?
– Wat moet en/of mag je doen als je iemand vindt na suïcide?

De dag werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8.

__________

Praktische informatie

Organisatie

Dit congres werd georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met de Stichting Zorg en Zelfdoding.

 

 

 

 

  •  22 september 2017
     09:30 - 16:30