Een congres bestemd voor alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie, ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instelling, asielzoekers- en brandwondencentra) en overig geïnteresseerden.

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten krijgen regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op de ambulance kun je betrokken raken bij geweldszaken, en kun je een grote bijdrage leveren aan het signaleren en documenteren van bijvoorbeeld kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Toch wordt mishandeling te vaak over het hoofd gezien. Zou jij niet ook veel beter willen leren “kijken”? Wanneer zijn letsels eigenlijk verdacht? En welke oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen?  Tijdens het congres ‘Herken letsel door geweld’ leerden de deelnemers onder meer

– hoe je verdachte letsels herkent
– wat de richtlijn Kindermishandeling inhoudt
– welke protocollen je moet volgen bij ouderenmishandeling
– hoe slachtoffers van seksueel geweld opgevangen moeten worden
– hoe je de signalen herkent van Münchhausen by proxy
– hoe je slachtoffers van uitbuiting herkent
– hoe je om kunt gaan met het spanningsveld tussen het medisch beroepsgeheim en justitie
– welke verschijnselen en afwijkingen duiden op een niet-natuurlijke dood

Het congres werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,2 (respons van 99%).

 

  •  9 juni 2017
     09:30 - 16:30