Voor verpleegkundigen, verzorgenden, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers, activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, VG-artsen, gedragsdeskundigen, GZ-psychologen, orthopedagogen, docenten, psychomotorisch therapeuten, leden van cliëntenraden en bewonersraden en overige geïnteresseerden

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt dementie vaker én op jongere leeftijd voor. Het stellen van de diagnose is echter gecompliceerd, waardoor men de ziekte vaak pas in een laat stadium herkent. Na hérkenning volgt érkenning; ze hebben bijvoorbeeld andere vormen van begeleiding nodig, er moet een ondersteuningsplan komen, de woonvoorziening moet worden aangepast en naasten moeten worden geïnformeerd en voorgelicht.

Tijdens dit congres gingen we in op de werking van het brein en het herkennen van signalen, en behandelden we een aantal aspecten waar je als zorgverlener mee te maken krijgt en de passende interventies daarbij, met als doel de kwaliteit van de zorg en het geluk van mensen met een verstandelijke beperking en dementie te bevorderen. Na afloop waren de deelnemers onder meer op de hoogte van:

– de werking van het dementerende brein
– dementie-gerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom
– wat de impact is op de woongroep
– hoe geheugenfuncties en leervermogen benut kunnen blijven worden
– welke interventies ingezet kunnen worden bij slaapproblemen
– hoe je palliatieve zorg verleent aan deze bijzondere groep
– hoe de cliënt zoveel mogelijk regie en vrijheid kan behouden
– hoe emotiedetectie tot meer geluk kan leiden
– hoe PDL helpt bij het verrichten van alledaagse handelingen
– hoe je met behulp van de shantala-methode contact kunt maken

De deelnemers waardeerden het congres met een 8,1 (responspercentage 100%). Enkele opmerkingen:

– dankjewel voor de leerzame dag!
– goed georganiseerd!
– leerzame dag met veel nieuwe inzichten. Bedankt.
– zeer uiteenlopende onderwerpen, erg interessant om bij te wonen. Leuke aanknopingspunten voor de praktijk, veel inspiratie opgedaan.
– dank voor de mooie dag
– mooie congres, goede balans
– goed geregeld! Ik ga zeer enthousiast naar huis
– tja… ik vond het gewoon in 1 woord een TOP congres! Dank!
– leuke, inspirerende dag. Vlot tempo, goed voor alertheid
– mooi afwisselend programma

___________

Organisatie

Dit congres werd georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met Severinus, dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, www.severinus.nl.

 

 

 

 

___________

Ook aanwezig waren:

 

 

www.levensboom.com

 

 

 

 

https://qwiek.eu/up/

 

 

 

 

 

www.barryemons.nl

 

  •  15 september 2017
     09:30 - 16:30