Banner De laatste zorg

Terminale zorg is zorg aan patiënten die in het laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren en een levensverwachting van ongeveer 3 maanden hebben. Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt en diens naasten. Tijdens het congres De laatste zorg werd ingegaan op een aantal zaken waar je mee te maken krijgt in de terminale fase en kregen de deelnemers antwoord op vragen als

– Welke factoren dragen bij aan het ontstaan en/of in stand houden van een terminaal delier ?
– Waarom is goede mondzorg van belang?
– Welke interventies zijn er mogelijk bij misselijkheid en braken?
– Welke rol heb je als verpleegkundige of verzorgende bij beslissingen rondom het levenseinde?
– Hoe kun je troost bieden en tot steun zijn?

Het congres werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,2.

 

Ook aanwezig waren:

www.levensboom.comlogo-blue met tekst1

www.vptz.nlVPTZ logo groot


www.oralcomp.com
Oral Comp FC
www.nvve.nl

NVVE logo JPG 1000x1000

www.prostrakan.com

 

kyowakirin nieuw logo

ppboxwww.ppboxzorg.nl 

____________

 

  •  22 april 2016
     09:30 - 16:30

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: