Probleemgedrag in het verpleeghuis

 

Op somatische verpleeghuisafdelingen kun je als verpleegkundige of verzorgende te maken krijgen met patiënten die zeer lastig gedrag vertonen. Dat probleemgedrag kan een gevolg zijn van een hersenbeschadiging, dementie of persoonlijkheidsstoornissen. Soms is er een andere lichamelijke oorzaak aan te wijzen; een delier na een blaasontsteking of kiespijn blijkt dan bijvoorbeeld de boosdoener. Hoe ga je om met deze bijzondere groep patiënten in het verpleeghuis? Hoe kun je probleemgedrag verhelderen én aanpakken? Hoe handel je bij agressie? Hoe onderscheid je een persoonlijkheidsstoornis van een hersenbeschadiging? Helpt het toedienen van medicatie en zo ja, welke dan? Op deze en andere vragen kregen de deelnemers het antwoord tijdens het congres Grip op probleemgedrag in het verpleeghuis. Het congres gaf onder meer antwoord op de volgende vragen

– wat de achtergronden zijn van probleemgedrag bij dementie
– hoe je om kunt gaan met de meest verstorende persoonlijkheidsstoornissen
– hoe je erachter komt dat pijn, ongemak of onderliggend lichamelijk lijden de oorzaak is van het probleemgedrag
– wanneer er welke medicatie aan de behandeling toegevoegd kan worden
– hoe je probleemgedrag kunt verhelderen en aanpakken
– welke methode de Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert bij het onderzoek naar probleemgedrag en wat de resultaten daarvan tot nu toe zijn
– en welke rol je eigen uitstraling speelt bij agressief gedrag

Op 9 juni stond naar aanleiding van het congres het volgende artikel in het Nederlands Dagblad, klik hier>>

 

  •  10 juni 2016
     09:30 - 16:30