Jaarlijks lopen ongeveer 130.000 mensen een vorm van hersenletsel op. De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn vaak ingrijpend, zowel voor de patiënt als voor de naasten. Behalve zichtbare, lichamelijke gevolgen, zoals verlamming, afasie en problemen met het zicht, kunnen er zich ook onzichtbare gevolgen voordoen. Zo komen karakterveranderingen, vermoeidheid en concentratieproblemen veel voor. Zijn de gevolgen van een NAH te herstellen? Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Het congres werd geopend door degene om wie het draait: de ervaringsdeskundige zelf. Vervolgens kregen de deelnemers onder meer antwoord op de volgende vragen:

– Is impulsief gedrag te beïnvloeden en zo ja, hoe?
– Hoe werkt de instructiemethode ‘foutloos leren’?
– Bewegen helpt bij het herstel, maar waar moet je daarbij op letten?
– Waarom is cultuursensitieve communicatie zo belangrijk?
– Wat is de Ronnie Gardiner Methode?
– Welke typen cliënten kom je tegen en welke interventies passen bij hen?
– Hoe onzichtbaar kunnen de onzichtbare gevolgen zijn en hoe ga je daar als zorgverlener mee om?

Het congres werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,3 (respons op evaluatie: 95%).

Enkele opmerkingen:

Ik vond het congres erg goed
Geweldige dag
Mooi gevarieerd programma, erg leuk
Super congres, zeer interessant en goed verzorgd
Levendige sprekers
Interessant en erg leerzaam
Heel goed georganiseerd, zeker van geleerd en bruikbaar in de praktijk
Fijne afwisselingen en supersprekers, goed te volgen

  •  15 december 2016
     09:30 - 16:30