Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 4e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 5 oktober 2018 gingen we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de zorg voor terminale patiënten. Na afloop waren de deelnemers onder meer op de hoogte van:

– de stand van zaken met betrekking tot de hospicezorg anno 2018;
– hoe je omgaat met terminale patiënten met dementie;
– hoe je elkaar helpt bij verlies en verdriet;
– hoe je vrijwilligers werft & bindt;
– welke rol spiritualiteit en rituelen spelen;
– welke mogelijkheden er zijn om pijn te verlichten;
– welke je kunt doen als je tegen een ethisch dilemma aanloopt;
– hoe je, terwijl je goed voor anderen zorgt, ook goed voor jezelf kunt zorgen;
– wat jouw rol is bij het signaleren, beoordelen en behandelen van een delier;
– wat jouw rol is bij het opvangen van familie en naasten;
– wat er gebeurt als iemand besluit te stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.

Uitreiking Noorderlichtprijs
Rob Bruntink, bestuurslid Stichting Als & Dan, reikte tijdens het congres de Noorderlicht Prijs uit, dit is een jaarlijkse prijs van de Stichting Als & Dan en gaat uit naar een inspirerend initiatief uit de palliatieve of terminale zorg, dat de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komt. Winnaar werd de muzikale ontmoeting (demuzikaleontmoeting.com)
Voor meer informatie: www.stichtingalsendan.nl/noorderlicht-prijs/

De deelnemers waardeerden het congres met een 7,9.

Met medewerking van:

 

Met onze missie ‘aandacht voor sterven’ wil het Landelijk Expertisecentrum Sterven bijdragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende. Onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven bij beroepskrachten, zorgprofessionals en algemeen publiek.

 

 

  •  5 oktober 2018
     09:30 - 16:45