Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Niet langer staat genezing, maar de kwaliteit van het leven en het verlichten van het lijden centraal. Als verpleegkundige of verzorgende bied je dan ook vooral emotionele ondersteuning aan de patiënt en diens naasten. Goede communicatie met de patiënt, zijn of haar naaste(n) en met je collega’s is dan ook essentieel.

 

 

 

Tijdens het congres ‘Zorg rondom het levenseinde’ gingen we met name in op:

– hoe breng je de wensen, behoeften en vragen van patiënten en naasten in kaart?
– hoe communiceer je met terminale patiënten met dementie?
– wat kun je als verpleegkundige doen als een patiënt met doodsangst kampt?
– Hoe betrek je familie bij het verlenen van de laatste zorg aan de overledene?
– Hoe bied je de juiste nazorg aan de naasten van een overledene?
– Hoe ga je het gesprek aan over doodgaan?
– Hoe zet je humor in?

De deelnemers waardeerden het congres met een 8,2 (respons 99%). Enkele opmerkingen:

Een leuke informatieve dag

Mooi en leerzaam congres

Mooi dat de sprekers zo persoonlijk konden spreken

Goed georganiseerd en zeer interessant

Eerste keer naar een congres, super!

Prima georganiseerd

Top!

_________________

Ook aanwezig:

Massage met infrarood voor het gehele lichaam. Bouw spanning en vermoeidheid af. Meer informatie: www.invitalisbenelux.com

Belevingsgerichte zorg met de Qwiek.up. De Qwiek.up is een zorg ondersteunend product. Het kan cliënten op verschillende niveaus prikkels geven door middel van beelden op het plafond of de muur, ondersteund met muziek. Het product is erop gericht om cliënten mentaal te activeren, maar juist ook te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt. Meer informatie: https://qwiek.eu.

Meer informatie: www.levensboom.com

 

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn ruim 11.000 vrijwilligers actief. Meer informatie: www.vptz.nl

 

 

  •  28 maart 2018
     09:30 - 16:30