Als zorgverlener heb je behalve met patiënten, cliënten of bewoners vrijwel altijd te maken met hun familie en naasten. Steeds vaker is familieparticipatie een speerpunt in organisaties en wordt gestreefd naar een goede samenwerking tussen professionals en naasten. Familie en vrienden helpen je bij de zorg, kunnen je informatie verstrekken en zijn meestal erg belangrijk voor de patiënt of cliënt zelf. Vaak gaat de samenwerking met hen vanzelf, maar soms verloopt het moeizaam en beland je in lastige situaties. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand niet meer wil eten, terwijl zijn partner daar bij jou op aandringt? Hoe reageer je op kritiek van familie die volgens jou onterecht is? Wat kun je betekenen voor iemand die rouwt? En hoe ondersteun je migrantenmantelzorgers die er vaak ook nog extra taken bij hebben, zoals tolken bij instanties? En waar loop je tegen aan als je zelf zorgverlener én mantelzorger bent? Tijdens dit congres gingen we hier op in en leerden de deelnemers je onder meer

– hoe je om kunt gaan met wensen en verwachtingen
– hoe je je grenzen kunt aangeven
– hoe driehoekskunde je helpt goed samen te werken
– omgaan met ethische dilemma’s
– wanneer er sprake is van verlies en rouw en hoe je daarin iemand kunt ondersteunen
– wat er nodig is om goed te kunnen samenwerken met mantelzorgers in de thuissituatie

Elk onderdeel werd in- of uitgeleid met een familiefabel van Yvonne de Jong. Zij is senior adviseur familie- en netwerkparticipatie. Als adviseur inspireert, motiveert en ondersteunt ze zorgorganisaties om vanzelfsprekend en gelijkwaardig samen te werken met familieleden en vrienden. Ze maakte de theatervoorstelling ‘Familiefabels’ die familieparticipatie op een interactieve, snelle en leuke manier onder de aandacht brengt bij zorgorganisaties. Ook geeft ze COUP-trainingen en lezingen over mantelzorg en (digitale) familieparticipatie.

  •  22 mei 2019
     09:30 - 16:30