De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (bopz). Dat betekent dat we voortaan uitgaan van de vrijheid van mensen en niet meer van het beperken van die vrijheid. En dat houdt in dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Dit geldt niet alleen in instellingen, maar ook bij zorg thuis, in kleinschalige woonvormen en bij de dagbesteding.

Wat betekent dit voor de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking? Wanneer is er sprake van onvrijwillige zorg en wanneer mag de cliënt zelf beslissen? Samen met Severinus, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, keken we tijdens dit congres naar wat de invoering van deze wet gaat betekenen voor de dagelijkse praktijk. Deskundige sprekers gingen onder meer in op:

– recente ontwikkelingen met betrekking tot het signaleren van pijn
– passend psychofarmacagebruik
– het meten van geluk van mensen met een ernstige verstandelijke beperking
– voorwaarden en methodes om vrijheidsbeperkende maatregelen af te bouwen
– hoe je met behulp van een netwerkinstrument de ondersteuningsbehoefte kunt identificeren
– het ontwikkelen van passende activiteiten voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking
– preventief handelen bij grensoverschrijdend gedrag
– wat de nieuwe wet betekent voor de bejegening van mensen met een ernstige verstandelijke beperking
– het wegingskader onvrijwillige zorg
– hoe je inspeelt op het geluksgevoel van je cliënten
– omgaan met seksualiteit en intimiteit

De deelnemers waardeerden het congres met een 7,8 (respons van 92%).
Enkele opmerkingen:

  • Topdag
  • Super georganiseerd
  • Prima congres
  • Neem ideeën mee naar het werk
  • Een nuttige dag
  • Prima inhoud en opzet!

_________________

Ook aanwezig waren: 

Barry Emons is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een breed scala aan producten voor de zorgsector in de breedste zin van het woord. Naast snoezelruimtes en time-out ruimtes omvat ons assortiment onder andere bedden, aangepast spelmateriaal, fietsen, zacht meubilair en muziekinstrumenten.

De BelevenisTafel is een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke MultiTouch tafel, waaraan mensen gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Samen met diverse gehandicaptenorganisaties is een softwarepakket ontwikkeld voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Dit HoplaPakket heeft verscheidene actie-reactie spellen om EMB-cliënten te prikkelen.

De CRDL maakt contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met sociale interactie. Het moderne instrument brengt 25 verschillende geluiden ten gehore die worden geproduceerd op basis van vijf manieren van aanraken. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt.

Qwiek heeft al meer dan 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van producten die de zorgverlener in de ouderenzorg ondersteunen in de zorg voor cliënten. De producten zijn mobiel, kunnen een zorginterventie ondersteunen en sluiten aan op de belevingswereld van de cliënt.

De BeleefTV is een interactieve, mobiele activiteitentafel, speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. De BeleefTV zorgt voor een waardevolle dagbesteding die garant staat voor plezier en een positieve prikkeling van de hersenen. De verschillende spelletjes dagen de cliënten zowel mentaal als fysiek uit.

De NightWatch is een armband die gedurende de slaap de hartslag en beweging meet. Wanneer het systeem een zware epileptische aanval vermoedt, wordt er een waarschuwingssignaal gegeven aan een hulpverlener door middel van een draadloos signaal naar het bijbehorende basisstation.

De NightWatch en LivAssured komt voort uit een unieke samenwerking tussen o.a. Kempenhaeghe, SEIN, UMC Utrecht, TU Eindhoven en Het Epilepsiefonds. Ons team wil innovatieve medische technologie bereikbaar maken voor degenen die het hard nodig hebben om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

 

De Tovertafel, dé zorginnovatie die geluksmomenten creëert voor mensen met een cognitieve uitdaging en iedereen om hen heen/ De Tovertafel UP is een speelse zorginnovatie die mensen met een verstandelijke beperking met behulp van interactieve lichtprojecties plezier laat beleven.

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners wonen er op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal.

Het cliëntervaringsonderzoek van Customeyes geeft inzicht in de kwaliteit van leven van je cliënten. We helpen je verbeteren. We weten dat in iedere zorginstelling andere vraagstukken leven. Daarom is er, naast de gevalideerde opzet volgens de domeinen van kwaliteit van bestaan, ook ruimte voor aanvullende vragen.

 

  •  27 september 2019
     09:30 - 16:30