Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten. Tijdens het congres Zorg rondom het levenseinde gingen we in op een aantal zaken waar verpleegkundigen en verzorgenden te maken krijgen in de terminale fase en kregen ze antwoord op onder meer de volgende vragen:

– hoe verzorg je mensen met dementie in de laatste levensfase?
– waarom kan het van belang zijn het medicatiebeleid aan te passen?
– hoe ga je om met familieperikelen rondom het sterfbed?
– wat betekent de dood als je er dagelijks mee wordt geconfronteerd?
– hoe betrek je kinderen bij de dood van een ouder?
– hoe kunnen aromazorg en massage een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en sterven?
– hoe communiceer je over de naderende dood met mensen met een migrantenachtergrond?
– hoe verloopt het stervensproces als iemand stopt met eten en drinken?
– hoe werk je als professional samen met mantelzorgers als iemand thuis wil sterven?
– welke beleving hebben cliënten met een verstandelijke beperking bij de naderende dood?

De deelnemers waardeerden het congres met een fantastische 8,4!
Enkele opmerkingen:

Mooie diversiteit aan sprekers en onderwerpen
Een verhelderende dag
Erg leerzaam, Top!
Zeer leerzame dag, met veel handvatten voor de praktijk
Ga zo door!

____________

Ook aanwezig waren:

De CRDL maakt contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met sociale interactie. Het moderne instrument brengt 25 verschillende geluiden ten gehore die worden geproduceerd op basis van vijf manieren van aanraken. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt.

 

www.levensboom.com

Op 30 oktober 2019 herhalen we dit congres!

  •  2 april 2019
     09:30 - 16:30