Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstige meervoudige beperking (EMB), dat wil zeggen dat ze te maken hebben met een complexe combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperkingen en hun hele leven lang ieder moment van de dag afhankelijk zijn van anderen. Begeleiding en behandeling zijn gecompliceerd, mede omdat de cliënt niet met woorden kan aangeven wat hem of haar mankeert en wat hij of zij wil. Voor zorgverleners betekent dit onder meer dat zij continu alert zijn op signalen en zorgvuldig observeren, in een op de cliënt aangepast tempo handelen, en op maat ondersteunen bij stimulerende activiteiten. Tijdens dit congres kregen de deelnemers antwoord op onder meer de volgende vragen:

– Hoe leerde een moeder van een kind met EMB klein te kijken?
– Hoe herken je de persoonlijke beleving van je cliënt?
– Welke actuele ontwikkelingen zijn er gaande?
– Hoe kunnen we belevingsgerichte zorg duurzaam toepassen?
– Pijn signaleren is lastig; welke (nieuwe) methodes kunnen hierbij helpen?
– Waarom is menslievende professionalisering belangrijk?
– Hoe ga je om met ethische dilemma’s?
– Wat is multi-sensory storytelling?
– Welke sensorische prikkels kun je inzetten?
– Hoe kan driehoekskunde helpen de verhouding tussen ouders, professionals en cliënt te verduidelijken?

De deelnemers waardeerden het congres met een 7,8.

______________

Ook aanwezig waren:

 

 

Barry Emons is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een breed scala aan producten voor de zorgsector in de breedste zin van het woord. Naast snoezelruimtes en time-out ruimtes omvat ons assortiment onder andere bedden, aangepast spelmateriaal, fietsen, zacht meubilair en muziekinstrumenten.

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners wonen er op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal.

Tovertafel: geluksmomenten voor mensen met een cognitieve uitdaging
Speelse, interactieve lichtprojecties stimuleren naast beweging en cognitieve activiteit ook sociale interactie. Tovertafel is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en sinds 2015 een must have voor zorginstellingen.

De Qwiek.up is een zorgondersteunend product en kan cliënten op verschillende niveaus prikkels geven door middel van beelden op het plafond of de muur, ondersteund met muziek. Het product is erop gericht cliënten mentaal te activeren, maar ook te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt.

 

 

Samen actief, samen beleven! De BelevenisTafel verbindt bewoners van zorginstellingen met elkaar door middel van het stimuleren van de reminiscentie, het bevorderen van de communicatie en het bieden van ontspanning. De software maakt de BelevenisTafel veelzijdig, met toepassingen voor alle doelgroepen binnen woonzorgcentra.

Meer informatie:

www.levensboom.com

Meer info:

contactdooraanraking.nl

 

______________

Organisatie
Dit congres werd georganiseerd door Congressen MetZorg, i.s.m. Severinus, dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, www.severinus.nl.

 

 

 

 

  •  28 september 2018
     09:30 - 16:30