Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten. Tijdens het congres Zorg rondom het levenseinde gingen we in op een aantal zaken waar je mee te maken krijgt in de terminale fase en kregen de deelnemers antwoord op onder meer de volgende vragen:

– hoe verzorg je mensen met dementie in de laatste levensfase?
– waarom kan het van belang zijn het medicatiebeleid aan te passen?
– hoe ga je om met familieperikelen rondom het sterfbed?
– wat betekent de dood als je er dagelijks mee wordt geconfronteerd?
– hoe betrek je kinderen bij de dood van een ouder?
– hoe kunnen aromazorg en massage een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en sterven?
– hoe communiceer je over de naderende dood met mensen met een migrantenachtergrond?
– hoe verloopt het stervensproces als iemand stopt met eten en drinken?
– hoe werk je als professional samen met mantelzorgers als iemand thuis wil sterven?
– welke beleving hebben cliënten met een verstandelijke beperking bij de naderende dood?

Het congres werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,2 (op een respons van 94%).
Enkele opmerkingen uit de evaluaties:

 • Erg goed congres
 • Goede sprekers
 • Goed georganiseerd
 • Zeer waardevol
 • Mooie momenten om mee te nemen binnen mijn werkveld
 • Dank voor handvatten
 • Eyeopeners, bewustwording van eigen handelen en denken
 • Congres was zeer toegankelijk en bruikbaar
 • Zeer prettig en zinvol congres
 • Mooie onderwerpen
 • Erg leerzaam
 • Leuk en interessant 
 • Een verrijkende waardevolle dag
 • Ga vooral zo door, was zeer leerzaam
 • Een topsymposium
 • Het was een fantastische positieve dag met goede sprekers

_____________
Ook aanwezig waren:

www.touchforcare.nl verzorgt massagecursussen / haptonomisch aanraken in de zorg. Specialiteit is Touch for Care bij dementie waarbij voelen en aanraken centraal staan.

 

 

 •  30 oktober 2019
   09:30 - 16:30