Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 5e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 4 oktober 2019 gingen we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de zorg voor terminale patiënten. Na afloop waren de deelnemers onder meer op de hoogte van:

– de stand van zaken met betrekking tot de hospicezorg anno 2019;
– hoe je kinderen en jongeren kunt ondersteunen;
– welke complementaire interventies je kunt inzetten;
– welke mogelijkheden er zijn om pijn te verlichten;
– hoe je omgaat met familie en naasten als dat niet vanzelf gaat;
– wat beeldende begeleiding inhoudt;
– wat je kunt doen als terminale patiënten nog steeds medicijnen gebruiken die potentieel overbodig en schadelijk zijn;
– de werking van het beschadigde brein;
– hoe je veelvoorkomende symptomen in de terminale fase behandelt;
– hoe rituelen ‘leven kunnen toevoegen aan de dagen’;
– tegen welke uitdagingen je aanloopt als je terminale zorg verleent aan mensen met dementie;
– hoe verhalen kunnen helpen in ons denken, spreken en handelen binnen de laatste levensfase.

De deelnemers waardeerden het congres met een 8,1!

Het 6e Nationale Congres voor Hospicezorg vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2020.

_____________
Ook aanwezig waren:

De Praktische Palliatieve Box (PPBOX) richt zich om comfort en goede zorg in de laatste levensdagen, zowel door mantelzorgers als professionals. De PPBOX bevat handige producten en een boekje met praktische tips.

 

  •  4 oktober 2019
     09:30 - 16:30