Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Niet langer staat genezing, maar de kwaliteit van het leven en het verlichten van het lijden centraal. Als verpleegkundige of verzorgende bied je dan ook vooral emotionele ondersteuning aan de patiënt en diens naasten. Goede communicatie met de patiënt, zijn of haar naaste(n) en met je collega’s is dan ook essentieel. Dit congres gaf antwoord op de volgende vragen:

– hoe breng je de wensen, behoeften en vragen van patiënten en naasten in kaart?
– hoe communiceer je met terminale patiënten met dementie?
– wat kun je als verpleegkundige doen als een patiënt met doodsangst kampt?
– hoe betrek je familie bij het verlenen van de laatste zorg aan de overledene?
– wat is jouw rol als iemand bewust afziet van eten en drinken?
– hoe ga je het gesprek aan over doodgaan?
– hoe zet je humor in?

Jammer dat het voorbij is, erg boeiend” schreef een deelnemer op het evaluatieformulier van ons congres Zorg rondom het levenseinde. “Zeer indrukwekkend congres” en “Inspirerende sprekers” schreven anderen. 94 procent van de deelnemers vulden de evaluatie in en waardeerden het congres met een 8,4.

_____________

Ook aanwezig waren:

Met zijn missie ‘aandacht voor sterven’ wil het Landelijk Expertisecentrum Sterven bijdragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende. Onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven bij beroepskrachten, zorgprofessionals en algemeen publiek.

 

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn ruim 11.000 vrijwilligers actief.

Het Bezinningshuis is een plek vanwaar uit mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naaste(n) ruimte wordt geboden om te bezinnen over hun (on)sterfelijkheid. Ook voor anderen die worstelen met grote levensvragen rondom de dood en voltooid leven is er ruimte.

Meer info: www.bloemwoord.nl.

 

______________

______________

 

  •  31 oktober 2018
     09:30 - 16:30