De wondere wereld van dementie | 9 oktober 2019 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

  Tijdens dit vijfde congres over de wondere wereld van dementie dat we organiseren in samenwerking met het Breincollectief, krijg je weer heel veel informatie, tips, handreikingen en adviezen en leer je hoe je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven en het geluk van mensen met dementie. Contact, connectie en communicatie staan tijdens het congres centraal. Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

  – blijven tijdens het dementeringsproces belangrijke menselijke eigenschappen, zoals gevoelens en verlangens, behouden?
  – welke haptonomische principes kun je inzetten in je communicatie met mensen met dementie?
  – hoe kun je met behulp van driehoekskunde beter omgaan met familie en naasten?
  – wat is de kracht van herinneringen?
  – welke factoren dragen bij aan en welke interventies zet je in bij nachtelijke onrust?
  – wat maakt palliatieve zorg voor mensen met dementie anders?
  – zingend contact maken, hoe doe je dat het beste?
  – wat zijn de (on)mogelijkheden van euthanasie bij dementie?
  – hoe kun je als zorgverlener inspelen op de behoefte aan intimiteit?
  – wat zijn beleefplekken en waarom voegen ze kwaliteit toe aan het leven van mensen met dementie?
  – hoe maak je de omslag van dagbesteding naar zinvolle tijdsbesteding?

  Programma                

  09.30 uur Ontvangst

  10.00 uur Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.20 uur Het hart wordt niet dement. Huub Buijssen, directeur Buijssen Training en Educatie, Tilburg

  10.45 uur Haptonomische communicatie. Mathilde Bos, psychiatrisch verpleegkundige, trainer en docent Hoge School Utrecht

  11.10 uur Pauze

  11.40 uur Driehoekskunde werkt! Jettie van der Ploeg, Driehoek in Beweging

  12.00 uur De kracht van herinneringen. Annemarie Bolder, eigenaar en trainer, Ergoworld, Amsterdam

  12.20 uur sTeun en toeverlaat. Teun Toebes
  De twintigjarige Teun Toebes uit Best maakt video’s over de zorg, volgt de opleiding tot hbo-verpleegkundige, werkt als verzorgende in een verpleeghuis én won vorig jaar de Anneke van der Plaats-aanmoedigingsprijs. Hij vertelt over zijn passie voor de zorg voor mensen met dementie.

  12.40 uur Uitreiking Anneke van der Plaats-Award
  Win jij (met je team) de Anneke van der Plaats-Award? Kijk hier voor meer informatie.

  13.00 uur Lunch

  14.15 uur Sessieronde 1, keuze uit workshops 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

  15.15 uur Pauze

  15.45 uur Sessieronde 2, keuze uit workshops 1, 2, 6, 7, 8, 9 en 10

  16.45 uur Borrel

  Verdiepingssessies

  S1. Nachtelijke onrust bij dementie. Simone van Aard, GZ-psycholoog en mede-eigenaar Gerias Training en Advies, Breda
  Tijdens deze interactieve sessie kijken we naar de verschillende vormen van nachtelijke onrust en factoren die bijdragen in het ontstaan hiervan. We delen ervaringen en psychosociale interventies zodat jij deze kunt toepassen tijdens de nacht.

  S2. Palliatieve zorg voor mensen met dementie. Paul Vogelaar, verpleegkundig expert Lux Nova, palliatieve zorg & training
  Dementie wordt gekenmerkt door combinaties van meervoudige stoornissen op het gebied van cognitie, stemming en gedrag. De meeste mensen met dementie overlijden aan een (aspiratie)pneumonie, een cardiovasculaire oorzaak of dehydratie of cachexie. Bij palliatieve zorg aan mensen met dementie zien zorgverleners zich voor specifieke uitdagingen gesteld. Het is namelijk moeilijk vast te stellen of dementie gepaard gaat met (ondraaglijk) lijden. Zeker is dat dementie grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven, van de dementerende zelf en van diens naasten. In de workshop proberen we een antwoord te vinden op de uitdagingen waar verpleegkundigen en verzorgenden zich voor gesteld zien in hun palliatieve zorg aan mensen die geraakt worden door dementie.

  S3. Haptonomische communicatie. Mathilde Bos, psychiatrisch verpleegkundige, trainer en docent, Hoge School Utrecht, www.mathildebos.nl
  Om goed te communiceren met verwarde ouderen, is het belangrijk op hun belevingswereld af te stemmen. Optimale communicatie is veelal non-verbaal en zal bestaan uit: contact maken, meebewegen en uitnodigen. Daarbij gebruikmakend van de haptonomische principes. Creativiteit is belangrijk, evenals het aanpassen van het tempo en het voorkomen van faalervaringen. Dat gaan we oefenen in deze sessie.

  S4. De kracht van herinneringen. Annemarie Bolder, eigenaar en trainer, Ergoworld, Amsterdam
  Mensen met dementie praten vaak graag over vroeger, omdat deze herinneringen veelal het langst bewaard blijven. Tijdens deze sessie krijg je praktische handvatten in het omgaan met dementie waaronder het gebruik maken van herinneringen van vroeger. Geen tijdrovende en moeilijke interventies, maar leuke tips die eenvoudig en direct toe te passen zijn binnen je dagelijks werk.

  S5. Driehoekskunde werkt! Jettie van der Ploeg, Driehoek in Beweging, Jorwerd
  De driehoek kennen we allemaal omdat het onze allereerste ervaring als mens is. De meeste mensen hebben immers een moeder maar ook een vader. In deze oerdriehoek doen professionals vanaf het prille begin hun intrede: dokters, verloskundigen en later juffen en meesters; veel later wéér dokters en bejaardenverzorgsters en helemaal aan het eind uitvaartbegeleiders. Professionals zijn passanten in de driehoek. Ze komen als laatste en vertrekken meestal als eerste. Tegelijk zijn ze als eerste verantwoordelijk om te werken aan een goede driehoek. Ze zijn er dus niet alleen voor de cliënt. Die is immers niet los verkrijgbaar maar allereerst kind van ouders, of zoals in de ouderenzorg: ouder van een kind. Driehoekskunde beschrijft wat er in die driehoeksverhouding van kinderen, professionals en cliënt gebeurt. En hoort te gebeuren. Want kinderen vertrouwen hun ouder niet zomaar toe aan vreemden. Driehoekskunde is als je het uitgelegd krijgt zo vanzelfsprekend. Maar het is ook hard werken.

  S6. Zingend contact maken
  Pieternel van Amelsvoort, Diva Dichtbij, Wehl
  Door te zingen gedurende de dagelijkse zorg kun je weer in contact komen met mensen met gevorderde dementie. Tijdens deze sessie krijg je behalve wetenschappelijke inzichten, de kans om te ontdekken hoe je zélf zingend contact kunt maken in het dagelijkse werk met mensen met dementie.

  S7. De (on)mogelijkheden van euthanasie bij dementie. Henk Blanken, journalist en schrijver, auteur van Je gaat er niet dood aan, Haren en Hans van Dam, docent en consulent hersenaandoeningen en levenseindevragen, Leusden
  Henk Blanken, journalist en schrijver, heeft de ziekte van Parkinson. Hij weet dat hij een groot risico heeft op dementie. Als dat lot hem treft wil hij, op het moment dat zijn zelfbesef breekt, euthanasie. Probleem is dat hij dat dan niet meer zelf kan zeggen. Samen met Hans van Dam bespreekt hij met jullie de (on)mogelijkheden.

  S8. Intimiteit bij mensen met dementie. Tineke Roelofs, psycholoog en Karien Waterschoot, onderzoeker, Universiteit Tilburg
  Liefde, intimiteit en seksualiteit blijven van belang, ook voor verpleeghuisbewoners met dementie en hun partners. De mogelijkheden om vorm te geven aan gevoelens van liefde en om seksuele behoeften te vervullen, zijn veranderd en moeilijk. Zorgprofessionals kunnen op verschillende manieren inspelen op het hele spectrum aan behoeften. Verschillende invalshoeken komen in deze sessie aan de orde.

  S9. Beleefplekken. Peter Peltzer, casemanager dementie, coaching en counseling volgens de Brein Omgeving Methodiek™ van dr. Anneke van der Plaats, BreinPlaats.nl, Wolfheze
  Beleefplekken vervullen een algemeen menselijk verlangen om veilig en prettig te kunnen vertoeven op een plek die van alle tijden is, zonder zorgen en met een diep gevoel van herkenning. Met bijpassende verlichting, geuren, kleuren en geluiden, voegen deze plekken kwaliteit toe aan het leven van mensen met dementie.

  S10. Dag- en tijdsbesteding. Lida Waterlander, onderwijsontwikkelaar en- adviseur, projectleider en coach Breincollectief, zelfstandig ondernemer, Waterland-Consult, Zutphen
  Een goed functionerend sociaal systeem is voor de dag-tijdsbesteding van alle mensen heel erg belangrijk. Gelukkig worden in de gezondheids- en welzijnszorg steeds meer beleidsmakers en professionals zich bewust van het feit dat mensen met dementie niet meer in staat zijn om dit voor zichzelf in te vullen. Daarmee is het instant houden van het sociale systeem van deze mensen een professionele activiteit geworden en niet iets voor als er wat tijd over is als het ‘echte’ werk klaar is. Zinvolle dag- en tijdsbesteding wordt door dr. Anneke van der Plaats beschreven als een van de pijlers waarop goede zorg en begeleiding van mensen met dementie moet rusten. Waarom dit zo is komt in deze sessie aan de orde.

   

   Deelnemers ontvangen het boek Het hart wordt niet dement van Huub Buijssen, t.w.v. € 18,50 gratis!

  Huub Buijssen, al vele jaren autoriteit op het gebied van dementie, legt in dit boek uit hoe de persoon met dementie geleidelijk aan de grip op het leven verliest en hoe hij daar mee worstelt. Tegelijkertijd laat hij zien dat tijdens het dementeringsproces niet alles verloren gaat maar dat belangrijke menselijke eigenschappen, zoals gevoelens en verlangens, behouden blijven. Kennis hiervan is essentieel, zo laat de auteur op bevlogen wijze zien, omdat deze de sleutel vormt voor het behoud van contact en een prettige omgang.

  _________________

  Ook aanwezig zijn: 

  Barry Emons is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een breed scala aan producten voor de zorgsector in de breedste zin van het woord. Naast snoezelruimtes en time-out ruimtes omvat ons assortiment onder andere bedden, aangepast spelmateriaal, fietsen, zacht meubilair en muziekinstrumenten.

  Samen actief, samen beleven! De BelevenisTafel verbindt bewoners van zorginstellingen met elkaar door middel van het stimuleren van de reminiscentie, het bevorderen van de communicatie en het bieden van ontspanning. De software maakt de BelevenisTafel veelzijdig, met toepassingen voor alle doelgroepen binnen woonzorgcentra.

  De CRDL maakt contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met sociale interactie. Het moderne instrument brengt 25 verschillende geluiden ten gehore die worden geproduceerd op basis van vijf manieren van aanraken. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt.

  Qwiek heeft al meer dan 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van producten die de zorgverlener in de ouderenzorg ondersteunen in de zorg voor cliënten. De producten zijn mobiel, kunnen een zorginterventie ondersteunen en sluiten aan op de belevingswereld van de cliënt.

  De BeleefTV  is een interactieve, mobiele activiteitentafel, speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. De BeleefTV zorgt voor een waardevolle dagbesteding die garant staat voor plezier en een positieve prikkeling van de hersenen. De verschillende spelletjes dagen de cliënten zowel mentaal als fysiek uit.

  Stichting Geheugenvenster biedt dementievriendelijk muziek- en beeldaanbod, gewoon te ontvangen via de eigen televisie. Geschikt voor zowel kleinschalig wonen als grote zorglocaties. Ontspanning, stimuleren van contact, groepsactiviteiten, herinneren, bewegen, meezingliedjes en meer. Nu ook on-demand. Zie en ervaar!

  www.touchforcare.nl verzorgt massagecursussen / haptonomisch aanraken in de zorg. Specialiteit is Touch for Care bij dementie waarbij voelen en aanraken centraal staan.

  Ook als exposant deelnemen? Dat kan! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcus Meeuwissen | 06 42 34 40 31 | marcus@demediacollegas.nl 

   

   

   

   

  ________________

  Praktische informatie

  Organisatie

  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met het BreinCollectief, een samenwerkingsverband van deskundigen op het gebied van de hersenkunde, opgericht door dr. Anneke van der Plaats.

   

   

   

  Voor wie, wanneer & waar
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden en vindt plaats op woensdag 9 oktober 2019 van 9.30-16.45 uur in congrescentrum ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

  Kosten
  Tot 5 september 2019 € 195, – excl. btw, op en na 5 september € 215,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap, de link naar de hand-outs van de lezingen en een e-learningcursus beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing. Daarnaast ontvangen alle deelnemers het boek ‘Het hart wordt niet dement’ van Huub Buijssen t.w.v. € 18,50.

  Aanmelden/(annulerings)voorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 2 oktober 2019. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 2 oktober is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk 5 dagen van tevoren toegestuurd. Meld je aan door op onderstaande blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden, ontvang je direct een bevestiging via de e-mail. Ontvang je die niet, ook niet in je spambox, neem dan even contact met ons op.

  Accreditatie
  Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

  Informatie
  Bel voor informatie naar 030-7512487 of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op: Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden, ontvang je direct een bevestiging via de e-mail. Ontvang je die niet, ook niet in je spambox, neem dan even contact met ons op.

  Selecteer eerst de prijs voordat je op de blauwe knop klikt! Op de volgende pagina zie je de prijzen incl. btw.

  • 9 oktober 2019
   09:30 - 16:45
  Details Bedrag Selecteer
  Prijs met vroegboekkortingToon details + €195.00 (EUR)  
  Normale prijsToon details + €215.00 (EUR)   Startdatum verkoop
  4 september 2019


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede