Zorg rondom het levenseinde | 30 oktober 2019 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

   

  Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten. Tijdens het congres Zorg rondom het levenseinde gaan we in op een aantal zaken waar je mee te maken krijgt in de terminale fase en krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen:

  – hoe verzorg je mensen met dementie in de laatste levensfase?
  – waarom kan het van belang zijn het medicatiebeleid aan te passen?
  – hoe ga je om met familieperikelen rondom het sterfbed?
  – wat betekent de dood als je er dagelijks mee wordt geconfronteerd?
  – hoe betrek je kinderen bij de dood van een ouder?
  – hoe kunnen aromazorg en massage een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en sterven?
  – hoe communiceer je over de naderende dood met mensen met een migrantenachtergrond?
  – hoe verloopt het stervensproces als iemand stopt met eten en drinken?
  – hoe werk je als professional samen met mantelzorgers als iemand thuis wil sterven?
  – welke beleving hebben cliënten met een verstandelijke beperking bij de naderende dood?

   Dit is een herhaling van het congres dat plaatsvond op 2 april 2019. De deelnemers waardeerden het met een 8,4 (respons 99%).

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  OpeningDagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.15 uur
  Het levenseinde bij mensen met dementie. Desiree Helmond, psychosociaal therapeut en trainer, trainen met zorg, Kesteren 

  10.35 uur
  Medicatiebeleid aan het einde van het levenEric Geijteman, aios interne geneeskunde, klinisch farmacoloog Interne oncologie, Erasmus MC, Rotterdam 
  Patiënten gebruiken in de laatste fase van het leven vaak veel medicijnen. Er kunnen echter veranderingen optreden waardoor de inzet van deze medicatie moet worden heroverwogen. In de praktijk vindt dit onvoldoende plaats…

  10.55 uur
  Conflicten rondom het sterfbedJosephine Aerts, uitvaart-rouw begeleiding Madeliefjes, Eindhoven
  Rondom het sterfbed kan de spanning hoog oplopen. Families bestaan er in heel veel samenstellingen, oude pijn komt boven of juist het verlangen om wat gebroken is te helen. Maar geldt dat voor de ander ook, wil iedereen hetzelfde en hoe ga je als verpleegkundige of verzorgende om met al die verschillen, conflicten en misschien zelfs geheimen?

  11.15 uur
  Pauze

  11.45 uur
  De psychologie van het doodgaan. Machteld Stakelbeek, psycholoog en auteur van ‘Dag dood, tot later – een verkenningsgids voor de levenden’, Dordrecht
  De dood leert ons betekenisvol te leven. Juist het besef dat het leven eindig is, maakt het leven waardevol. Vanuit een psychologische invalshoek belicht Machteld Stakelbeek de invloed van de dood op ons bestaan. En wat betekent de dood in het leven van de mensen die in hun werk omgaan met stervenden?

  12.10 uur
  Intimiteit en seksualiteit in de palliatieve zorg: niet van toepassing?!? Marjolein den Ouden, lector Technology, Health & Care, hogeschool Saxion, Deventer
  Het belang van intimiteit en seksualiteit is niet het eerste waar zorgprofessionals bij stilstaan bij patiënten in de palliatieve fase. Juist in zo’n kwetsbare periode is intiem contact zeer waardevol. In deze lezing komen de volgende ontwerpen aan bod: het belang van intimiteit en seksualiteit; perspectief van patienten en hun partners; belang van communicatie over dit thema.

  12.35 uur
  ‘Een pleister tegen tranen’: kinderen en jongeren betrekken bij het levenseinde. Tanja van Roosmalen, rouwtherapeut kinderen en jongeren, orthopedagoog, LEF verliesbegeleiding, Sint Anthonis
  Het naderend overlijden van een ouder is voor kinderen en jongeren zeer ingrijpend. Alle zekerheden vallen weg en er gebeurt van alles om hen heen dat ze niet goed begrijpen. Dat zorgt voor veel angst. Als we door de ogen van kinderen kijken naar de laatste levensfase van een ouder dan zien we scherper hoe we hen hierbij kunnen ondersteunen. Tanja vertelt op basis van haar ervaringen hoe kinderen omgaan met de naderende dood en ze geeft jou als zorgverlener handreikingen.

  13.00 uur Lunch  

  14.00 uur Workshopronde 1

  15.00 uur Pauze

  15.30 uur Workshopronde 2

  16.30 uur Borrel

  In de middag volg je twee van de volgende workshops:

  W1. Het levenseinde bij mensen met dementie. Desiree Helmond, psychosociaal therapeut en trainer, trainen met zorg, Kesteren
  Jouw cliënt is echt in de verzonken fase en contact maken langs gebruikelijke weg is meer dan moeizaam. Hij/zij lijkt er niet meer te zijn, behalve fysiek. Maar… is dat ook echt zo? Hoe ‘zie’ jij hem/haar? Hoe ga je vanuit dat ‘zien’ met hem/haar om? En zijn er specifieke aandachtspunten bij de verzorging?

  W2. Omgaan met familie. Josephine Aerts, uitvaart-rouw begeleiding Madeliefjes, Eindhoven
  Als je zorgt voor iemand die gaat overlijden, is er ook de zorg voor de familie eromheen. Dat kan een flinke uitdaging zijn, of ze er nou wel en dichtbij of juist niet en op afstand zijn. Wensen, angsten en verlangens botsen, worden ingehouden of onderdrukt en jij staat er middenin. Hoe doe je dat?

  W3. Medicatiebeleid aan het einde van het leven. Eric Geijteman, aios interne geneeskunde, klinisch farmacoloog Interne oncologie, Erasmus MC, Rotterdam
  Onderzoeken laten zien dat het geen uitzondering is dat patiënten met een beperkte levensverwachting tien of meer verschillende medicijnen per dag krijgen voorgeschreven. Dat kunnen medicijnen zijn die in een eerder stadium voor behandeling of preventie van (chronische) ziekten zijn gestart. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de huidige praktijk van medicijngebruik rond het levenseinde en gaan we op zoek naar de verklaring waarom patiënten met een beperkte levensverwachting medicijnen gebruiken die potentieel overbodig en schadelijk zijn.

  W4. AromaZorg en aanraking in de laatste fase. Madeleine Kerkhof, directeur en opleider, Kicozo/De Levensboom, Wernhout
  Essentiële oliën en massage worden al duizenden jaren traditioneel toegepast en bij ziekte en gezondheid ingezet voor allerlei doeleinden. Moderne inzichten en studies, maar ook veel bijzondere persoonlijke ervaringen in de palliatieve zorg laten zien dat aromazorg en massage van grote waarde kunnen zijn in de laatste fase van het leven. Madeleine Kerkhof neemt je op de haar kenmerkende boeiende wijze mee naar de mogelijkheden van deze vormen van complementaire zorg die specifiek kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven en sterven – op alle niveaus – voor patiënten en hun naasten in de laatste dagen en uren.

  W5. In gesprek over leven en dood – interculturele palliatieve zorg. Gudule Boland, senior projectleider en adviseur, Pharos, Utrecht
  De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die voortkomen uit botsende waarden en normen. Aan de hand van korte filmfragmenten uit voorlichtingsfilms (in het Papiaments, Kantonees, Turks en Marokkaans-Arabisch) bespreken we er een aantal: wel of niet vertellen van de diagnose, pijnbestrijding, doorbehandelen en de rol van familie. Je krijgt achtergrondinformatie, maar gaat ook zelf aan de slag om na te denken over cultuursensitief communiceren over leven en dood.

  W6. Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Floor Bols, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg/Hospice de Sporen, De Wever
  Bewust afzien van eten en drinken kan een passende keuze voor iemand zijn om het levenseinde te bespoedigen. Wat kun je verwachten als iemand deze keuze maakt? Hoe verloopt het? Hoe lang duurt het proces? Waar moet je op letten? En wie neemt eigenlijk de beslissingen in deze fase?

  W7. Thuis sterven – de waarde van samenwerking tussen de beroepsmatige en vrijwillige zorg. René Edinga, adviseur en Marielle Gouwenberg, beleidsmedewerker, VPTZ Nederland, Amersfoort
  Veel mensen geven aan hun laatste levensfase thuis door te willen brengen. Hoe zorg je ervoor dat dit zo georganiseerd wordt dat dat mogelijk is? Op zo’n manier dat het waardevol is voor de patiënt, maar ook vol te houden is voor de mantelzorgers? Vrijwilligers en beroepskrachten vullen elkaar aan en versterken elkaar in de zorg en ondersteuning van cliënten in de palliatieve terminale fase en hun naasten. Een goed samenspel vergt duidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de benodigde competenties. De workshop is gericht op het leren kennen en érkennen van ieders werk en waarde en biedt handvatten voor het versterken van de onderlinge samenwerking.

  W8. Mensen met verstandelijke beperkingen en omgaan met de (naderende) dood. Hanneke van Bommel, vaktherapeut en supervisor, Severinus, Veldhoven en Marian Maaskant, onderzoeker /adviseur, Onderzoek & Advies, Roermond
  De vergrijzing bij mensen met verstandelijke beperkingen neemt toe. Hoe wordt dit zichtbaar? Welke beleving hebben cliënten bij de naderende dood? We benaderen de beleving van dood vanuit de diverse ontwikkelingsniveaus en gaan in gesprek over een passende ondersteuning.

  _____________
  Ook aanwezig:

  www.touchforcare.nl verzorgt massagecursussen / haptonomisch aanraken in de zorg. Specialiteit is Touch for Care bij dementie waarbij voelen en aanraken centraal staan.

   

  _____________


  Als exposant deelnemen? Dat kan! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcus Meeuwissen | 06 42 34 40 31 | marcus@demediacollegas.nl 

   

   

   

   

  _______________________

  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg.

  Voor wie, wanneer en waar
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en overige geïnteresseerden en vindt plaats op woensdag 30 oktober 2019 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

  Kosten
  De kosten bedragen € 165, – excl. btw (199,65 incl. btw) als je je aanmeldt vóór 25 september 2019. Op en na 25 september betaal je € 185,- excl. btw (223,85 incl. btw). De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijgen de deelnemers een e-learningcursus, beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing.

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 23 oktober 2019. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 23 oktober is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. De toewijzing van toegangsbewijzen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren per post toegestuurd. Meld je aan door hieronder op de blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden, ontvang je direct een bevestiging via de e-mail. Ontvang je die niet, ook niet in je spambox, neem dan even contact met ons op.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door  het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten en door de SKGV voor 1,5 punt.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op: Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden, ontvang je direct een bevestiging via de e-mail. Ontvang je die niet, ook niet in je spambox, neem dan even contact met ons op.

  Selecteer eerst de prijs voordat je op de blauwe knop klikt!

  • 30 oktober 2019
   09:30 - 16:30
  Details Bedrag Selecteer
  Normale prijsToon details + €185.00 (EUR)  


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede