5e Nationale Congres voor Hospicezorg | 4 oktober 2019 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

  Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 5e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 4 oktober 2019 gaan we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de zorg voor terminale patiënten. Na afloop ben je onder meer op de hoogte van:

  – de stand van zaken met betrekking tot de hospicezorg anno 2019;
  – hoe je kinderen en jongeren kunt ondersteunen;
  – welke complementaire interventies je kunt inzetten;
  – welke mogelijkheden er zijn om pijn te verlichten;
  – hoe je omgaat met familie en naasten als dat niet vanzelf gaat;
  – wat beeldende begeleiding inhoudt;
  – wat je kunt doen als terminale patiënten nog steeds medicijnen gebruiken die potentieel overbodig en schadelijk zijn;
  – de werking van het beschadigde brein;
  – hoe je veelvoorkomende symptomen in de terminale fase behandelt;
  – hoe rituelen ‘leven kunnen toevoegen aan de dagen’;
  – tegen welke uitdagingen je aanloopt als je terminale zorg verleent aan mensen met dementie;
  – hoe verhalen kunnen helpen in ons denken, spreken en handelen binnen de laatste levensfase.

  Programma

  09.30 uur Ontvangst

  10.00 uur OpeningDagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.10 uur Hospicezorg 2019.  Prof. dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Hospicezorg, UMC Utrecht en directeur van Academisch Hospice Demeter, De Bilt

  10.30 uur ‘Is dit een huis waar je doodgaat?’ Hoe ondersteun je kinderen en jongeren in een hospice? Tanja van Roosmalen, rouwtherapeut kinderen en jongeren, orthopedagoog, LEF verliesbegeleiding, Sint Anthonis
  Als een (groot)ouder in de laatste levensfase in een hospice is opgenomen, voelen veel kinderen een drempel om op bezoek te komen. Voor kinderen is het overlijden van een grootouder vaak één van de eerste ervaringen met de dood. Het overlijden van één van de ouders is het meest ingrijpend. Tanja vertelt uit ervaring hoe kinderen omgaan met de naderende dood en hoe je hen in het hospice kunt ondersteunen om die laatste kostbare tijd goed in te vullen..

  10.50 uur Complementaire zorg in de palliatieve zorg: perfecte match. Martine Busch, directeur Van Praag instituut, Utrecht
  Massage, muziek, therapeutic touch…. voorbeelden van complementaire interventies die veel worden toegepast in de palliatieve zorg. En terecht. Het zijn eenvoudige en weinig invasieve interventies die klachten kunnen verlichten en rust en ontspanning kunnen geven. Complementaire zorg is een concrete invulling van oude verpleegkundige waarden als rust, verbinding en compassie. En dat past perfect in de palliatieve zorg.

  11.20 uur Uitreiking Noorderlichtprijs. Rob Bruntink, bestuurslid Stichting Als & Dan
  De Noorderlichtprijs is een jaarlijkse prijs van de Stichting Als & Dan en gaat uit naar een inspirerend initiatief uit de palliatieve of terminale zorg, dat de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komt. Voor meer informatie: www.stichtingalsendan.nl/noorderlicht-prijs/

  11.30 uur Pauze

  12.00 uur Parallelsessieronde 1

  13.00 uur Lunch

  14.00 uur Parallelsessieronde 2

  15.00 uur Pauze

  15.30 uur Parallelsessieronde 3

  16.30 uur Afsluiten en borrel

  ____________

  Parallelsessies

  P.1.1 Pijn in de palliatieve fase, een toenemend probleem. Gé Janssen, verpleegkundig specialist, STMG BV, Arnhem
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Bijna iedereen in de terminale fase heeft pijn. Wat kunnen verzorgenden en verpleegkundigen doen om de pijn te bestrijden? Wat zijn de nieuwste inzichten in pijnbestrijding? Aan de hand van casussen, theorie en praktische handvatten gaan we verder in op dit onderwerp.

  P.1.2 . Omgaan met familie. Josephine Aerts, uitvaart-rouw begeleiding Madeliefjes, Eindhoven
  Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
  Als je zorgt voor iemand die gaat overlijden, is er ook de zorg voor de familie eromheen. Dat kan een flinke uitdaging zijn, of ze er nou wel en dichtbij of juist niet en op afstand zijn. Wensen, angsten en verlangens botsen, worden ingehouden of onderdrukt en jij staat er middenin. Hoe doe je dat?

  P.1.3 . Beeldende begeleiding in de laatste levensfase; een beeld zegt meer dan duizend woorden. Nel Leijsten, beeldend begeleider, Hospice De Populier te Bakel, onderdeel van de Zorgboog
  Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
  Beeldende begeleiding is een vorm van spirituele en zingevende zorg die op een eigen wijze bijdraagt aan de kwaliteit van leven en emotionele ondersteuning in de kostbare en kwetsbare tijd in de laatste levensfase.

  _____________

  P.2.1. Medicatiebeleid aan het einde van het leven. Eric Geijteman, aios interne geneeskunde, klinisch farmacoloog Interne oncologie, Erasmus MC, Rotterdam
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Onderzoeken laten zien dat het geen uitzondering is dat patiënten met een beperkte levensverwachting tien of meer verschillende medicijnen per dag krijgen voorgeschreven. Dat kunnen medicijnen zijn die in een eerder stadium voor behandeling of preventie van (chronische) ziekten zijn gestart. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de huidige praktijk van medicijngebruik rond het levenseinde en gaan we op zoek naar de verklaring waarom patiënten met een beperkte levensverwachting medicijnen gebruiken die potentieel overbodig en schadelijk zijn.

  P.2.2. Omgaan met mensen met hersenletsel in de palliatieve zorg. Esther Taribuka, hospice Dome, Amersfoort
  Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
  In Nederland worden jaarlijks 130.000 mensen getroffen door hersenletsel. In de palliatieve zorg zien we steeds meer mensen die naast hun ziekte ook op het gebied van de hersenen problemen hebben of ontwikkelen. Mijn doelstelling is om de aanwezigen zich bewust te laten worden van de werking van hun eigen brein zodat zij mogelijk meer inzicht krijgen wanneer er problemen zijn of kunnen ontstaan zodra er letsel aanwezig is in een deel van het brein. Ons brein is een ingewikkelde materie, maar zie het niet als onmogelijk maar als een uitdaging! De sessie zal bestaan uit een kort stukje theorie over de anatomie van de hersenen, voorbeelden uit de praktijk, oefening en tips om mee te nemen naar de eigen werkomgeving

  P.2.3.  Help me sterven. Rituelen voor stervelingen. Carola Kruijswijk, levensvragenconsulent en ritueelbegeleider, Leefgetijden, Den Haag
  Voor vrijwilligers
  Hoe kan de transitiecirkel ons inspireren om momenten van rituele kwaliteit te creëren met mensen die gaan sterven, met hun naasten en met collega´s in een hospice? Hoe kunnen rituelen ´leven toevoegen aan de dagen´? En hoe helpen ze ons, stervelingen, om aandachtig te hechten en onthechten?

  ____________

  P.3.1. Symptoommanagement. Gon Uyttewaal, Academisch Hospice Demeter, De Bilt
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  In de palliatieve zorg streven we naar een zo optimaal goede kwaliteit van leven. Symptomen beïnvloeden de kwaliteit van leven. Door op een methodische, systematische en vierdimensionale benadering symptomen te bestrijden, krijgen we een optimaal resultaat. De patiënt is hierin bepalend door het stellen van prioriteiten. Hij is de enige die kan bepalen welke klacht een goede kwaliteit van leven het meest in de weg staat. Deze methodische, systematische en vierdimensionale manier van werken helpt je als verpleegkundige of verzorgende in daadkrachtig en proactief denken. Binnen het zorgproces geeft het inzicht, handelingskracht en ondersteunt het bij het positioneren binnen multidisciplinair overleg. In deze sessie gaan we aan de hand van de symptomen misselijkheid, braken en moeheid de principes van symptoommanagement verder verdiepen.

  P.3.2 Palliatieve zorg voor mensen met dementie. Paul Vogelaar, verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, docent en consulent palliatieve zorg, Lux Nova, palliatieve zorg & training Arnhem
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Dementie wordt gekenmerkt door combinaties van meervoudige stoornissen op het gebied van cognitie, stemming en gedrag. De meeste mensen met dementie overlijden aan een (aspiratie)pneumonie, een cardiovasculaire oorzaak of dehydratie of cachexie. Bij palliatieve zorg aan mensen met dementie zien zorgverleners zich voor specifieke uitdagingen gesteld. Het is namelijk moeilijk vast te stellen of dementie gepaard gaat met (ondraaglijk) lijden. Zeker is dat dementie grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven, van de dementerende zelf en van diens naasten. In de sessie proberen we een antwoord te vinden op de uitdagingen waar verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en vrijwilligers zich in een hospice voor gesteld zien bij de palliatief terminale zorg aan mensen die geraakt worden door dementie.

  P.3.3. Het levenseindeverhaal en de ontwikkeling van morele competenties. Ankana Spekking, onderzoeker en ethica, VPTZ
  Voor vrijwilligers
  Ontwikkeling van morele competenties met behulp van levenseindeverhalen, daar gaat het deze sessie over. VPTZ Nederland heeft binnen de Coalitie van Betekenis de levenseindeverhalenbank (www.levenseindeverhalen.nl) opgericht vol verhalen van professionals, vrijwilligers, naasten en patiënten binnen de laatste levensfase. De verhalen maken vanuit diverse settingen en perspectieven zichtbaar wat als van betekenis wordt ervaren, maar ook waar dingen schuren of verkeerd begrepen worden. We zullen stilstaan bij de kracht van verhalen en hoe ze kunnen helpen in ons denken, spreken en handelen binnen de laatste levensfase. Dit doen we met behulp van een ontwikkeld reflectie-instrument voor het werken met verhalen. Het instrument heeft als doel om bij te dragen aan de ontwikkeling en versterking van diverse morele competenties, zoals morele sensitiviteit en moreel oordeelsvermogen.

  _____________
  Ook aanwezig:

  _____________


  Als exposant deelnemen? Dat kan! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcus Meeuwissen | 06 42 34 40 31 | marcus@demediacollegas.nl 

   

   

   

  _____________

  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg. 

  Voor wie, wanneer en waar
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers werkzaam in hospices en vindt plaats op vrijdag 4 oktober 2019 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

  Kosten
  Verpleegkundigen en verzorgenden en overige betaalde krachten betalen tot 30 augustus 2019 € 195, – excl. btw en op en na 30 augustus € 220,- excl. btw. Vrijwilligers betalen tot 30 augustus € 120,- excl btw en op en na 30 augustus € 145,- excl btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijgen de deelnemers een e-learningcursus, beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing.

   

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 27 september 2019. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 27 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. De toewijzing van toegangsbewijzen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren per post toegestuurd. Meld je aan door hieronder op de blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden, ontvang je direct een bevestiging via de e-mail. Ontvang je die niet, ook niet in je spambox, neem dan even contact met ons op.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten en aangevraagd bij de SKGV voor 1,5 punt.

  Informatie
  Congressen MetZorg, 030-7512487 of info@congressenmetzorg.nl.

  Let op: Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden, ontvang je direct een bevestiging via de e-mail. Ontvang je die niet, ook niet in je spambox, neem dan even contact met ons op.

  Selecteer eerst de prijs voordat je op de blauwe knop klikt! Op de volgende pagina zie je de prijzen incl. btw.

   

  • 4 oktober 2019
   09:30 - 16:30
  Details Bedrag Selecteer
  Verpleegkundigen, verzorgenden en overige betaalde krachtenToon details + €195.00 (EUR)  
  VrijwilligersToon details + €120.00 (EUR)  
  Verpleegkundigen, verzorgenden en overige betaalde krachtenToon details + €220.00 (EUR)   Startdatum verkoop
  30 augustus 2019
  VrijwilligersToon details + €145.00 (EUR)   Startdatum verkoop
  30 augustus 2019


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede