Zorg verlenen aan patiënten die binnen afzienbare tijd komen te overlijden is heel bijzonder en waardevol. Je streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en probeert het de patiënt of cliënt zo comfortabel mogelijk te maken. Je bestrijdt ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten.

Marinus van den Berg begeleidt, ondersteunt en troost al bijna vijftig jaar mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Samen met hem ontwikkelden we het congres Zorg rondom sterven: nu en in de toekomst. Op zijn verzoek hebben we sprekers uitgenodigd zoals Leo Fijen, Bert Keijzer, Huub Buijssen en Saskia Teunissen. Gezamenlijk gaan we tijdens dit congres in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige of verzorgende mee te maken krijgt in de zorg voor terminale patiënten.

  • Leo Fijen vertelt je waarom het zo belangrijk is je hart te openen
  • Karin Brandt vertelt je wat beeldende begeleiding mensen kan brengen
  • Huub Buijssen vertelt je over de vijf talen van troost
  • Bert Keizer vertelt je over de geschiedenis en toekomst van euthanasie
  • Saïda Aoulad Baktit vertelt je over de beleving en verwachting van zorgvragers met een niet-westerse achtergrond
  • Saskia Teunissen vertelt je over hoe je een bijdrage kunt leveren aan een ‘goede’ dood
  • En Marinus van den Berg krijgt het eerste en het laatste woord.

Programma

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening
Dagvoorzitter Marcellino Bogers

10.10 uur In gesprek met Marinus van den Berg

10.45 uur Sterven uit handen geven
Leo Fijen, historicus, journalist en hoofdredacteur journalistiek en levensbeschouwing, KRO-NCRV
Sterven is je leven uit handen geven en zo ontdekken dat je meer verbonden kunt raken met je naasten. Op de drempel van leven en dood gaan de deuren van je hart open en kunnen de diepste gedachten of tekens met elkaar gedeeld worden. Dat maakt de stervende vrij om te gaan en dat geeft de nabestaanden troost door de dood heen. Dat is het verhaal dat Leo Fijen gaat vertellen in zijn bijdrage aan dit congres.

11.20 uur Koffie- en theepauze

11.45 uur Beeldende begeleiding
Karin Brandt, beeldend begeleider, opleider, auteur
Karin Brandt is vanaf 2011 betrokken als beeldend begeleider in diverse hospices. Zij vertelt praktijkverhalen die je inzicht geven in wat beeldende begeleiding is, wat het mensen kan brengen in de laatste fase van hun leven en hoe het van betekenis kan zijn voor hun naasten.

12.20 uur De vijf talen van troost
Huub Buijssen, directeur, docent en schrijver, Buijssen Training en Educatie
Omgaan met afscheid en verdriet: we zijn er niet goed in. Misschien ligt dit wel in de menselijke aard. We willen liever oplossen en helpen. Huub Buijssen ontdekte dat er vijf talen van troost zijn. Als je die kent en weet welke jou het beste ligt, kun je beter troosten.

12.55 uur Lunch

13.40 uur In gesprek met Marinus van den Berg

14.15 uur Het sterven in eigen hand
Bert Keizer, arts, filosoof en verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie
Nu we niets of weinig meer vrezen na de dood, durven we het sterven voortvarender sterker in eigen hand te nemen. De huidige euthanasiepraktijk is een van de gevolgen van dit nieuwe denken en voelen over het levenseinde. Hoe zijn we zo ver gekomen en hoe zal dit mogelijk verder gaan?

14.50 uur Pauze 

15.15 uur Moslims in de laatste levensfase
Saïda Aoulad Baktit, islamitisch geestelijk verzorger, UMC Radboud
Hoe gaan patiënten en naasten van niet-westerse afkomst om met ziekte en dood? Wat zijn hun gewoonten, rituelen en geloofsovertuigingen? Wat verwachten zij van de zorg(verleners)? Als zorgverlener in de palliatieve zorg stem je zo goed mogelijk af op de zorgbehoefte van de patiënt. Kennis en sensitiviteit voor gewoonten en rituelen die horen bij de eigen cultuur kunnen dan van doorslaggevend belang zijn. Zeker in de kwetsbare periode aan het eind van het leven. Tijdens deze presentatie verkrijg je inzicht in de beleving en verwachting van zorgvragers met een niet-westerse culturele achtergrond. Daarnaast krijg je veel tips en handvatten om beter af te stemmen op de patiënt en zijn naasten. Denk bijvoorbeeld aan omgangsvormen, familieverhoudingen en je eigen positie daarin, de rol van de mantelzorger en waar je op moet letten bij de lichamelijke verzorging.

15.50 uur De toekomst van goed sterven en ‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan’
Saskia Teunissen, hoogleraar Hospicezorg, UMC Utrecht en bestuurder bij Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland
Praten over de toekomst van goed sterven is niet zo gemakkelijk als documentaires, reclames en sommige scholingen voorstellen. Of toch wel? Doodgaan is misschien wel het meest persoonlijke proces van ons hele leven. In de lezing kijken we naar hoe je er als verzorgende en verpleegkundige aan kunt bijdragen om mensen vanuit het eigen ‘geleefde leven’ ruimte te geven om ‘goed’ dood te gaan.

16.25 uur Het laatste woord
Marinus van den Berg

16.35 uur Afsluiting en borrel


Ook aanwezig:

Touch for Care verzorgt opleidingen in haptonomisch aanraken en massage in de zorg. Voelen en luisteren met je handen staan hierbij centraal. Speciale aandacht is er voor mensen met dementie.


Praktische informatie

Marinus van den Berg

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met Marinus van den Berg. Marinus van den Berg is priester, verpleeghuispastor en geestelijk verzorger. Hij heeft tientallen boeken geschreven over thema’s als afscheid, rouw en verlies. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

 

 

 


Voor wie, wanneer en waar
Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden en vindt plaats op vrijdag 29 september 2023 van 9.30-16.30 uur in congrescentrum ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, het ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Kosten
De kosten bedragen € 190, – excl. btw (€ 229,90 incl. btw) tot 4 september 2023, op en na 4 september betaal je € 210,- excl. btw (€ 254,10 incl. btw). Je ontvangt ongeveer een maand voor het congres een factuur per post. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijgen de deelnemers een kortingsbon voor een cursus van onze kennispartner E-nursing.

(Annulerings)voorwaarden
Annuleren is kosteloos tot 29 augustus 2023. Op en na 29 augustus wordt bij annulering € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail). Op en na 22 september 2023 is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan iemand anders.

Aanmelden
Je kunt je nog aanmelden. Als we je je toegangsbewijs niet meer per post kunnen toesturen, neem dan een uitdraai mee van de bevestiging die je per e-mail ontvangt en lever deze in bij onze congresbalie.

Meld je aan door hieronder op de blauwe knop te klikken en het formulier volledig in te vullen en te versturen. Je ontvangt direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op. Uiterlijk vijf dagen voor het congres ontvang je per post je toegangsbewijs.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten en door de SKGV voor 1 punt.

Informatie
Congressen MetZorg, 030-7512487 / info@congressenmetzorg.nl.

 Let op!
– Hieronder en op de volgende pagina zie je de prijs inclusief btw. Vink eerst de juiste prijs aan en klik daarna op de knop ‘aanmelden’
– Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je meteen een bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op.

  •  29 september 2023
     09:30 - 16:30
Details Prijs Vink aan
Prijs op en na 4 septemberToon details + €254,10 (EUR)