Passiviteiten van het Dagelijks Leven: vasthouden en loslaten | 9 februari 2022 | ReeHorst, Ede

Update januari 2022
We wachten de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 af. Mocht het congres geen doorgang kunnen vinden, dan stellen we de deelnemers z.s.m. op de hoogte van een nieuwe datum.

Update dd 22 november 2021.
Gezien de toename van het aantal besmettingen hebben we besloten het congres te verplaatsen.
Deelnemers worden vandaag via de e-mail op de hoogte gesteld. Mocht je geen mail ontvangen hebben, check dan je spambox (vooral als je hotmail/gmail-adres hebt). Zit het daar niet in of heb je niets ontvangen, stuur dan even een mailtje naar administratie@congressenmetzorg.nl.


Beste (toekomstige) deelnemers aan het congres Passiviteiten van het Dagelijks Leven,

Wij, het bestuur van de Stichting PDL, hebben samen met Congressen MetZorg met plezier dit congres ontwikkeld. Op het moment dat we dat deden, bestond corona nog niet eens. Inmiddels zijn het onzekere tijden waarin er veel van jullie wordt gevraagd.

We willen daarom graag benadrukken dat we het congres alleen door laten gaan als dat veilig en coronaproof kan voor iedereen. Als dat op 30 november niet mogelijk is, zullen we het congres verplaatsen naar een latere datum. Meld je dus gerust aan voor het congres.

Stichting PDL


Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) is een zorgmethode die letterlijk aan het bed van de passieve patiënt is ontstaan. PDL richt zich op patiënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en beleving van de patiënt en heeft tot doel het omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is. PDL is inmiddels een begrip geworden en wordt met succes toegepast binnen de zorg voor mensen met dementie, mensen met een chronische somatische aandoening, mensen die palliatieve zorg nodig hebben of mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Tijdens dit congres gaan we in op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van PDL-handelingen, -maatregelen en -voorzieningen. Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

– Waarom zijn PDL en complementaire zorg een perfecte match?
– Wat kan het programma Huidhonger toevoegen aan PDL?
– Hoe verklaar je bepaald gedrag en hoe ga je ermee om?
– Hoe kan PDL helpen bij paratonie?
– Hoe bevorder je de sensorische informatieverwerking?
– Hoe beperk je de gevolgen van incontinentie?
– Hoe kan PDL bijdragen aan warme palliatieve zorg?
– Wat is de kracht van herinneringen bij dementie?

Programma (onder voorbehoud)

09.30 uur
Ontvangst

10.00 uur
Welkom. Sylvia Barten, voorzitter stichting PDL

10.05 uur
Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

10.15 uur
Complementaire zorg en PDL: perfecte match
Martine Busch, directeur Van Praag instituut, Utrecht

10.40 uur
Huidhonger
Margreet Melman, bedenker van het dans- en beweegproject Huidhonger, Melman producties, Utrecht
Het dans- en beweegprogramma HuidHonger is een programma waarbij de thema’s van liefdevolle zorg, intimiteit en het belang van aanraking centraal staat. Huidcontact is onlosmakelijk verbonden met persoonsgerichte zorg. Het is van levensbelang.

11.00 uur
Mag ik gaan? Verhalen van mensen die leven met dementie
Herman van Hoogdalem, beeldend kunstenaar en docent Educatie, Minerva

11.30 uur Pauze
12.00 uur Workshopronde 1
13.00 uur Lunch
14.00 uur Workshopronde 2
15.00 uur Pauze
15.30 uur Workshopronde 3
16.30 uur Afsluiten en borrel

Je kunt deelnemen aan drie van de volgende workshops:

Workshop 1. PDL en complementaire zorg: een perfecte match
Martine Busch, directeur Van Praag instituut, Utrecht
Mensen die sterk zorgafhankelijk zijn, wil je het zo comfortabel mogelijk maken. Complementaire interventies als muziek, massage, aromazorg en therapeutic touch zijn daar bij uitstek geschikt voor. Ze zijn non-farmacologisch, niet-invasief en worden met volledige aandacht gegeven. Prettig om te ontvangen én prettig om te geven.

Workshop 2. Huidhonger
Margreet Melman, bedenker van het dans- en beweegproject Huidhonger, Melman producties, Utrecht
Dit wordt een interactieve workshop rondom liefdevolle zorg, intimiteit en aanraking in de zorg, die een extra dimensie krijgt vanwege de persoonlijke en schrijnende ervaringen rondom de dood van Margreet Melmans moeder gedurende het coronaisolement met HuidHonger en eenzaamheid. Een uitnodiging om met elkaar op een positieve manier van gedachten te wisselen over eigen ervaringen!

Workshop 3. Warme palliatieve zorg: ‘Laat maar los, wij houden je vast’
Sylvia Meinders, adviseur Beleid en Kwaliteit, fysiotherapeut en PDL-docent, Liberein, Enschede
Binnen palliatieve zorg en PDL is het doel niet meer om iemand te genezen. In beide gevallen is het doel om iemand zo lang mogelijk te laten genieten van wat nog wel kan, binnen de mogelijkheden die iemand nog wel heeft. En volgens zijn eigen keuzes. PDL kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Samen accepteren wat niet meer kan, wat te veel energie vergt, hoe pijn te verminderen of voorkomen. En vooral: waar de energie die er nog is op de meest zinvolle en betekenisvolle manier aan besteed kan worden. Warme zorg waarbij je met een oprecht gevoel kunt zeggen: ‘Laat maar los, wij houden je vast!’

Workshop 4. PDL en Paratonie
Hans Hobbelen, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en lector Ageing and Allied Health Care, Hanzehogeschool, Groningen
Paratonie is een van de motorische problemen die ontstaan bij mensen met dementie. Het is een verandering van de spierspanning (spiertonus) waarbij aanvankelijk de patiënt niet goed kan ontspannen en uiteindelijk er bij elke beweging een tegenspanning ontstaat. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar paratonie. In de workshop zullen de laatste wetenschappelijke evidentie en praktijkvragen de revue passeren.

Workshop 5. Sensorische integratie
Angela Rozema, Praktijk voor ergotherapie en opvoedondersteuning Oog voor ontwikkeling, Leeuwarden
In deze workshop nemen we je mee in een kort overzicht rondom de meest recente inzichten rondom de sensorische informatieverwerking. Wat is het nu precies? En hoe pas je deze theorie toe binnen PDL? Welke zintuigsystemen kennen we en hoe herken je die bij deze doelgroep? Daarna maken we een vertaalslag naar de praktijk: je krijgt praktische korte tips rondom het bevorderen van de sensorische informatieverwerking. Je kunt deze direct toepassen in je beroepspraktijk.

Workshop 6. Haptonomie
Simone van Mierlo, eigenaresse van Fysiotherapie Dorst, Haptotherapeut, Gewoon Haptonomie en auteur van het boek ‘Eigenwijsheid’ (verschijnt in 2022)
Zorgverleners die zich meer bewust zijn van zichzelf en hun manier van werken en aanraken, zullen merken dat dit van grote invloed is op het contact met cliënten en collega’s. Hoe meer je in contact staat met je zelf, hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe betere zorg je kunt leveren. In deze interactieve workshop ga je ervaren hoe  jouw manier van benaderen en aanraken een grote positieve invloed kan hebben op je cliënt en jullie contact.

Workshop 7. Incontinentie
Paul van Houten, specialist Ouderengeneeskunde en manager Medische zaken, Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelveen
Als een normale toiletgang niet meer mogelijk is, ontstaat er incontinentie voor urine en vaak ook voor ontlasting. Toiletgang en verschoning van incontinentiemateriaal zijn belastend voor patiënten, maar ook voor verzorgenden en mantelzorgers. De workshop gaat in op de problemen die men kan verwachten als een normale toiletgang niet meer kan en de mogelijkheden om de gevolgen te beperken.

Workshop 8. NAH – de zoektocht naar begrijpen van gedrag
Hans van Dam, docent en consulent hersenaandoeningen en levenseindevragen
De gevolgen van hersenaandoeningen kunnen iemand lelijk tegen de grond slaan. Hulpverleners komen dan vaak in een moeilijke positie terecht. In deze workshop gaan we met elkaar ingewikkelde situaties allereerst ontwarren en ordenen. Daarna zoeken we met elkaar naar adequate bejegening. Rode draad is het uitgangspunt dat zogeheten probleemgedrag ontstaat bij gebrek aan alternatief. Ook al lijkt gedrag ‘bedacht’ of zelfs ‘manipulatief’. Een workshop als zoektocht, niet naar excuus maar naar een verklaring en dus begrijpen.
Let op: Arno Prinsen, die deze workshop aanvankelijk zou vormgeven, is helaas verhinderd. We hebben een goede vervanger in Hans van Dam gevonden, de titel en omschrijving zijn op zijn verzoek aangepast, het thema blijft hetzelfde.

Workshop 9. De kracht van herinneringen bij dementie
Annemarie Bolder, eigenaar en trainer, Ergoworld, Amsterdam
Mensen met dementie praten vaak graag over vroeger, omdat veelal deze herinneringen het langst bewaard blijven. Tijdens deze workshop krijg je praktische handvatten in het omgaan met dementie waarbij het gebruik maken van herinneringen van vroeger centraal staat. Geen tijdrovende en moeilijke interventies, maar leuke tips die eenvoudige en direct toe te passen zijn binnen je dagelijks werk.

______________

Ook aanwezig:

CRDL [Cradle] is een innovatief hulpmiddel dat een nieuwe vorm van (non-verbale) communicatie mogelijk maakt door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid. Het instrument helpt sociaal isolement te doorbreken voor mensen die moeite hebben met communicatie en/of sociale interactie.

BartN Trainingen verzorgt trainingen voor mensen die werken met mensen. En dat doen wij nèt even anders. Wil jij de kwaliteit van je zorgverlening verhogen? Kleine veranderingen maken vaak het grootste verschil. Onze ervaren trainers ontdekken wat werkt voor jou.

_______________

Praktische informatie

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met Stichting PDL, stichtingpdl.nl

 

 

 

Wanneer, waar en voor wie
Het congres vindt plaats op woensdag 9 februari 2022 van 9.30-16.30 uur in Congrescentrum ReeHorst te Ede en is bestemd voor verpleegkundigen, verzorgenden, ergo- en fysiotherapeuten, activiteiten- en persoonlijk begeleiders, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers en overige geïnteresseerden.

Kosten
De kosten bedragen € 185,- excl. btw (€ 223,85 incl. btw). De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de link naar de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijgen de deelnemers een tegoedbon voor een cursus van onze kennispartner E-nursing.

 

 

(Annulerings)voorwaarden – ivm de onzekerheid mbt de coronamaatregelen doen we dit net even anders dan anders:
Je kunt je aanmelden tot 2 februari 2022. Annuleren is kosteloos tot 9 januari 2022. Daarna wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail).

Op en na 2 februari  is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan iemand anders.

Aanmelden
Meld je aan door hieronder op de blauwe knop te klikken en het formulier volledig in te vullen en te versturen. Je ontvangt direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op. Uiterlijk vijf dagen voor het congres ontvang je per post je toegangsbewijs.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en het ADAP en door de KNGF (voor het Beroepsgerelateerde deel KRF NL) voor 5 punten.

Informatie
Bel voor informatie naar 030-7512487 of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

Let op!
– Op de volgende pagina zie je de prijs inclusief btw.
– Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je meteen een bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op.  

  • 9 februari 2022
    09:30 - 16:30
Details Prijs Vink aan
Normale prijsToon details + €185,00 (EUR)  

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: