Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) is een zorgmethode die letterlijk aan het bed van de passieve patiënt is ontstaan. PDL richt zich op patiënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en beleving van de patiënt en heeft tot doel het omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is. PDL is inmiddels een begrip geworden en wordt met succes toegepast binnen de zorg voor mensen met dementie, mensen met een chronische somatische aandoening, mensen die palliatieve zorg nodig hebben of mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Tijdens dit congres gingen we in op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van PDL-handelingen, -maatregelen en -voorzieningen. Deelnemers kregen onder meer antwoord op de volgende vragen:

– Waarom zijn PDL en complementaire zorg een perfecte match?
– Wat kan het programma Huidhonger toevoegen aan PDL?
– Hoe verklaar je bepaald gedrag en hoe ga je ermee om?
– Hoe kan PDL helpen bij paratonie?
– Hoe bevorder je de sensorische informatieverwerking?
– Hoe beperk je de gevolgen van incontinentie?
– Hoe kan PDL bijdragen aan warme palliatieve zorg?
– Wat is de kracht van herinneringen bij dementie?


Het congres werd door de deelnemers gewaardeerd met een 7,9.

Een interessante en goed verzorgde dag
Fijne dag, veel geleerd
Dank voor de mooie dag!
Fijne boeiende dag
Het was weer top
Fijne inspirerende en enthousiasmerende dag
Nuttig voor de praktijk
Ik ben erg geraakt door de warme zorg waar iedereen het over had
Prettige interactieve workshops met interessante onderwerpen
Veel dingen geleerd
Alle sprekers waren prettig om naar te luisteren


Ook aanwezig:

Crdl creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Het instrument brengt een zintuiglijk verdiepende ervaring door de schoonheid van aanraking en geluid te verkennen. Zorgverleners gebruiken Crdl als een therapeutische interventie voor mensen met dementie, autisme, een verstandelijke of visuele beperking.

 


 

  •  17 juni 2022
     09:30 - 16:30