Suïcide: jouw zorg! | 26 september 2018 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

   

  Als verpleegkundige of verzorgende krijg je regelmatig te maken met mensen die suïcidaal zijn. Zij vallen dus ook onder jouw zorg. Maar misschien weet je niet goed (genoeg) hoe je hen kunt helpen. Wat kun je doen als iemand zo wanhopig is, dat hij of zij suïcide overweegt? Welke vragen kun je stellen? Hoe betrek je de naasten erbij? Wanneer verwijs je iemand door? Tijdens dit congres krijg je praktische informatie en handreikingen die in jouw dagelijkse praktijk van levensbelang kunnen zijn. Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

  – Hoe praat je met iemand die suïcidaal is?
  – Hoe betrek je naasten bij de behandeling?
  – Welke nazorg kun je bieden aan iemand die een suïcidepoging gedaan heeft?
  – Hoe ga je om met een zelfgewild einde van een oudere cliënt of patiënt?
  – Wat moet en/of mag je doen als je iemand vindt na suïcide?
  – Hoe krijgen nabestaanden de beschikking over wachtwoorden en digitale gegevens?
  – Hoe kun je je collega opvangen na een traumatische ervaring? Hoe doet de NS dat?

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers, Congressen MetZorg, Utrecht

  10.10 uur
  Zelfmoordpreventie in de praktijk
  Karen Keukelaar, consultant, ambassadeur en crisislijnhulpverlening, 113 zelfmoordpreventie, Amsterdam
  113 Zelfmoordpreventie streeft naar een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Onze ambitie is dat het aantal suïcides in Nederland radicaal wordt teruggedrongen. Dat doen wij door het bieden van laagdrempelige online en telefonische hulpverlening. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen hier 24/7 anoniem gebruik van maken. Daarnaast houden we ons bezig met verantwoorde berichtgeving in de media, gebouwveiligheid, regionale actienetwerken en onderzoek. 113 biedt ook voor (zorg)professionals voorlichting, tools en training. Tijdens deze presentatie wordt een en ander nader toegelicht.

  10.30 uur
  Hoe praat je met iemand die suïcidaal is?
  Paul van Hoek, opleider-trainer sociale psychiatrie/POH-GGz
  Wat maakt het gesprek tussen iemand die dood wil en een hulpverlener lastig? Hoe stap je als hulpverlener over die barrières heen? Om met iemand over zijn doodswens te praten, is moed nodig en heldere taal. Moed verzamelen door je kennis over suïcidaal gedrag te vergroten en door bondgenoten te verzamelen. Heldere taal is noodzakelijk om een veiligere situatie te creëren en ontstaat als je wil weten wat iemand bezig houdt. In deze inleiding krijg je aanknopingspunten om vorm te geven aan het gesprek over een doodswens.

  11.20 uur
  Pauze

  11.50 uur
  Hoe betrek je familie bij de behandeling?
  Saskia Palmen, psychiater, UMC Utrecht
  Elke patiënt is onderdeel van een systeem. Dat systeem, vaak familie, is van cruciaal belang: zij kennen de patiënt, zij weten als geen ander wat er veranderd is, zij hebben ideeën over wat er nodig is. Hun toegevoegde waarde is niet te overschatten. En dus is het belangrijk dat je – binnen de kaders van de wet – hen erbij betrekt, informeert en naar hen luistert. Vergeet ook niet te onderzoeken wat zij zelf nodig hebben, want een patiënt die suïcidaal is, brengt vaak het hele systeem uit evenwicht.

  12.25 uur
  Best practice: Nazorg en casemanagement na een suïcidepoging
  Yvonne van der Heijden, POH-GGZ, Indigo, Den Haag
  In 2005 is er een lacune in de keten gesignaleerd met betrekking tot de nazorg voor jongeren na een suïcidepoging, eveneens kwamen er signalen dat deze jongeren moeite hadden met het zoeken en vinden van hulp na een suïcidepoging. Hierop is SuNa (Suïcidepoging Nazorg) in het leven geroepen voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar.  Inmiddels is deze zorg uitgebreid naar volwassenen. De casemanager vervult haar functie in het grijze gebied tussen de SEH en geëigende hulpverlening. SuNa biedt nazorg en een (extra) vangnet totdat hulpverlening is ingezet en draagt er mede aan bij dat de cliënt in zorg komt en blijft, als daar noodzaak toe is.

  13.00 uur
  Lunch

  13.45 uur
  Het zelfgewilde einde van oude mensen
  Hans van Dam, oud-voorzitter stichting Zorg en Zelfdoding, docent en consulent hersenaandoeningen en eindigheidsvragen, Leusden
  In 1991 bepleitte Huib Drion, oud-vice voorzitter van de Hoge Raad, de beschikbaarheid van een veilig dodelijk middel voor oude mensen. Niet om dat onmiddellijk in te nemen, maar ‘voor het geval dat’. Als geruststelling dus vooral. De discussie over Drions voorstel is nooit meer stilgevallen. Tegelijk is die discussie ook versmald tot bijvoorbeeld voltooid leven, of tot mogelijke risico’s. In deze lezing gaat Hans van Dam terug naar Drion en raakt voorbij aan het ‘ja maar’.

  14.20 uur
  Wat moet en/of mag je doen als je iemand vindt na suïcide?
  Karen van den Hondel, forensisch arts, Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond
  Als iemand overlijdt door suïcide, spreken we over een niet-natuurlijk overlijden. De behandelend arts is in die gevallen niet bevoegd om de lijkschouw te verrichten en de overlijdenspapieren in te vullen. De gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts) moet ter plaatse komen om een onderzoek in te stellen. De Officier van Justitie speelt een cruciale rol in de verdere afhandeling en de omvang van het benodigde onderzoek. Vaak zal hier ook inzet van politie bij nodig zijn. In deze presentatie worden de aandachtspunten besproken.

  14.55 uur
  Pauze

  15.20 uur
  Digitale Nazorg: onderzoek bij zelfdoding
  Sander van der Meer, algemeen directeur, Digitale Nazorg, Haarlem
  ‘Geen misdrijf, maar toch een onderzoek?’ Als Digitaal Forensisch Specialist bij de Nationale Politie, kwam Sander van der Meer naast moord, doodslag en kinderporno, ook veel suïcidezaken tegen. De politie gebruikt niet het woord ‘zelfmoord’, het is immers geen strafbaar feit. Maar waar kun je dan terecht voor aanvullende vragen tot zelfs een volledig onderzoek aan de apparatuur van de overledene? Sander is in 2013 begonnen met de bijzondere en unieke dienstverlening Digitale Nazorg en doet dit naast zijn werk bij de politie. Met zijn expertise en ruime ervaring weet hij als geen ander welke (on)mogelijkheden er zijn op digitaal gebied en wat er juridisch mogelijk is. Mede daardoor is Sander ook vaste gastdocent bij o.a. de uitvaartopleidingen van Meander en Docendo.

  15.55 uur
  Achterkant van een treinreis – best practice
  Yvonne Fase, stafmedewerker Luisteris & Vangrail, NS Security Back Office, Utrecht
  Duizenden NS-medewerkers zijn dagelijks in de weer voor de reizigers. Ze regelen een veilige en plezierige reis van A naar B. Dit gaat heel vaak goed. Maar niet altijd. Helaas worden medewerkers en vele anderen steeds vaker geconfronteerd met een aanrijding met persoon. Door professionele opvang en collegiale ondersteuning in de nazorg zorgt NS ervoor dat deze medewerkers niet alleen staan in hun verwerking en met eigen veerkracht terug kunnen keren op de werkvloer. Wat kunnen wij, als zorgverleners, hiervan leren?

  16.30 uur
  Afsluiting en borrel

  _____________
  Met medewerking van:

   

   

   

   

   

  _____________

  Praktische informatie

  Organisatie

  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met de Stichting Zorg en Zelfdoding, www.zorgenzelfdoding.nl

   

   


  Voor wie, wanneer en waar
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen en verzorgenden en overig geïnteresseerden en vindt plaats op woensdag 26 september 2018 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

  Kosten
  Tot en met 22 augustus 2018 € 175, – excl. btw, op en na 22 augustus € 195,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijg je een geaccrediteerde e-learningmodule die je na afloop van het congres kunt maken, beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing.

   

  Aanmelden en (annulerings)voorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 19 september 2018. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 22 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Meld je aan door op de blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden ontvang je direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring vind je hier >>.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  • 26 september 2018
   09:30 - 16:30
  Bedrag Vink aan
  Prijs met kortingToon details + €175.00 (EUR)  
  Normale prijsToon details + €195.00 (EUR)   Startdatum verkoop
  22 augustus 2018


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  Locatie

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede