Hersenziektes: in 1 dag up-to-date! | 22 november 2018 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

   

   

   

  Omdat er veel comorbiditeit is bij patiënten met een hersenaandoening en omdat er een grote overlap is in symptomen, is het soms moeilijk te bepalen welke oorzaak er precies ten grondslag ligt aan de hersenziekte. Zo kan een somatische hersenaandoening leiden tot bijvoorbeeld gedrags- en stemmingsstoornissen, depressie of apathie, anderzijds kan bijvoorbeeld schizofrenie leiden tot (beginnende) dementie. Tijdens dit congres gaan we daarom terug naar de basis en behandelen we een aantal veelvoorkomende hersenziektes.

  Na afloop van het congres ben je (weer) volledig op de hoogte van:

  – De rol van de verpleegkundige bij patiënten met multiple sclerose
  – Verpleegkundige zorg en interventies bij de ziekte van Parkinson
  – Kenmerken van en behandelvormen bij schizofrenie
  – Diagnose van en doorverwijzing bij epilepsie
  – Oorzaken en gevolgen van de ziekte van Huntington
  – Hoe je een hersentumor herkent en behandelt
  – Het krachtenspel van factoren bij een depressie
  – De implicaties van verpleegkundige zorg bij patiënten met dementie

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.10 uur
  Multiple sclerose (MS): de rol van de verpleegkundige
  Gerald Hengstman, neuroloog, Regionaal MS Centrum Oost-Brabant/Catharina Ziekenhuis, Eindhoven en bestuurslid MS Zorg Nederland
  Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jongvolwassen leeftijd leidend tot blijvende invaliditeit. MS is een onvoorspelbare ziekte, een ziekte die alle aspecten van het menselijk functioneren kan beïnvloeden. In de zorg voor mensen met MS heeft de verpleegkundige veelal een centrale coördinerende en ondersteunende rol. De verpleegkundige begeleidt op medisch, sociaal en psychologisch vlak en is de centrale spil in een complex zorgnetwerk rondom iemand met MS.

  10.45 uur
  De ziekte van Parkinson: verpleegkundige zorg en interventies
  Linda ter Brake, verpleegkundig specialist, ZGT, Almelo/Hengelo
  Gemiddeld lijden in Nederland drie op de duizend mensen aan de ziekte van Parkinson, en dat zijn niet alleen oudere mensen. De komende jaren zal dit aantal alleen maar toenemen door de vergrijzing. Het is een ziekte die veel invloed heeft op het leven van patiënten. Vaak begint de ziekte al enkele jaren voordat de diagnose wordt gesteld, maar de klachten in de eerste fase worden dan meestal niet herkend. Vermindering van de reuk, ernstige obstipatie en onrustige bewegingen en hardop praten/schreeuwen ‘s nachts kunnen al een aantal jaren aanwezig zijn voordat de motorische verschijnselen merkbaar zijn. Hoewel de ziekte van Parkinson gezien wordt als een bewegingsstoornis, wordt het meest invaliderende deel van de ziekte veroorzaakt door de niet-motorische problemen. Deze veelal minder zichtbare symptomen hebben veel impact op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn omgeving. Deels ook veroorzaakt en verergert door de medicatie die wordt gegeven bij de ziekte van Parkinson. Verpleegkundigen hebben dan ook een belangrijke rol in de zorg voor patiënten én naasten. Het is belangrijk om kennis te hebben van al die facetten van de ziekte van Parkinson om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Zo kunnen de verpleegkundigen de patiënten beter ondersteunen. Het is van belang om on-off-fluctuaties te herkennen, de medicatie-inname en therapietrouw te bevorderen en cues aan te bieden.

  11.20 uur
  Koffie- en theepauze

  11.50 uur
  Schizofrenie: kenmerken en behandelvormen
  Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS
  Al decennialang wordt er fors gedebatteerd over de precieze aard van de psychiatrische aandoening schizofrenie. Er zijn in de geschiedenis van de psychiatrie zeer uiteenlopende verklaringsmodellen aangereikt die tot een beter begrip van de aandoening zouden moeten leiden. Maar de conclusie is: we zijn er nog niet uit. Vanuit de biologische psychiatrie wordt schizofrenie gezien als een hersenziekte. Maar volgens anderen is dit een eenzijdige verklaring en werkt het stigmatiserend voor patiënten. In deze presentatie wordt nader ingegaan op de aard en kenmerken van schizofrenie en op mogelijke behandelvormen, variërend van medicamenteuze tot en met psychosociale interventiestrategieën.

  12.25 uur
  Epilepsie: diagnose en doorverwijzing
  Ben Vledder, ambulant epilepsieverpleegkundige, Sein, Hoofddorp
  Door de neuroloog wordt tegenwoordig vaak gevraagd om met behulp van digitale middelen video-opnames te maken van een aanval. Ben jij in staat om op basis van video-opnames een klinische diagnose te stellen? En valt op basis hiervan al een therapie te starten? Tijdens deze presentatie worden tips gegeven voor verwijzing naar een gespecialiseerde epilepsie-instelling, gebruik van coupeermedicatie bij status epilepticus en aangegeven waar je verantwoorde informatie kunt vinden die je helpen om jezelf en de patiënt goed te informeren.

  13.00 uur
  Lunch

  13.45 uur
  Huntington: oorzaken en gevolgen
  Jeanette Laterveer, verpleegkundige en Welmoed Liefrinck, GZ Psycholoog, Topaz Overduin, Katwijk, partner van het Huntington Netwerk Nederland
  De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. In Nederland lijden ongeveer 1.700 mensen aan deze ziekte van Huntington, en daarnaast zijn er naar schatting ongeveer 6.000-9.000 mensen die risico lopen op de ziekte. Het is op dit moment niet mogelijk om de ziekte te genezen of zelfs het verloop af te remmen. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen en hoe kun jij als verpleegkundige deze patiënten begeleiden?

  14.20 uur
  Hersentumoren
  Tom Snijders, neuroloog, UMC Utrecht
  Hersentumoren komen op alle leeftijden voor en bestaan in vele vormen. Voor de meeste patiënten geldt dat de diagnose ‘hersentumor’ een enorme impact op het leven heeft. Deze lezing gaat in op de klachten die een hersentumor kan geven en hoe je die herkent en behandelt. Daarnaast komen de soorten tumoren aan de orde, met hun therapie en prognose. De nadruk ligt op volwassen patiënten.

  14.55 uur
  Koffie- en theepauze

  15.25 uur
  Depressie: een krachtenspel van factoren
  Jacques van Hoof, zenuwarts/psychotherapeut, Beuningen
  Een depressie is een stemmingsstoornis die in de regel gekenmerkt wordt door een somber gevoel en een afname van interesse voor je zelf en voor de wereld om je heen. Depressies zijn er in vele soorten en ze komen veel voor. Aangenomen wordt dat bij het ontstaan zowel biologische, psychologische en sociale factoren een rol spelen. In deze lezing zal met name ingegaan worden op dit krachtenspel van factoren zodat ook een zo optimaal mogelijke behandeling ingezet kan worden.

  16.00 uur
  Dementie: de implicaties voor de verpleegkundige zorg
  Hans van Dam, docent en consulent hersenaandoeningen en eindigheidsvragen, Leusden
  Dementie is een ongeneeslijke, ingewikkelde en traumatiserende hersenziekte. Deze lezing belicht deze drie aspecten met als rode draad de betekenis voor de praktijk. Bijzondere aandacht is er voor enkele belangrijke maar vaak onderbelichte mogelijke achtergronden van gedrag. Om met handzame bagage en elan de praktijk in te gaan.

  16.35 uur
  Borrel

  _____________
  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg, info@congressenmetzorg.nl

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen.

  Wanneer en waar
  Het congres vindt plaats op donderdag 22 november 2018 van 9.30-16.35 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid (gratis).

  Kosten
  De kosten bedragen € 175, – excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijg je een geaccrediteerde e-learningmodule die je na afloop van het congres kunt maken, beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing.

   

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 15 november 2018. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 15 november is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Meld je aan door hieronder op de blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden ontvang je direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring vind je hier >>.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op! Als je je gaat aanmelden zie je de prijs inclusief de btw. Rond de aanmeldprocedure helemaal af, je ontvangt dan direct een bevestiging in je mailbox. Ontvang je die niet (ook niet als spam), stuur dan even een mailtje.

  • 22 november 2018
   09:30 - 16:35
  Details Bedrag Selecteer
  ToegangsprijsToon details + €175.00 (EUR)  


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede