4e Nationale Congres voor Hospicezorg | 5 oktober 2018 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

   

  Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 4e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 5 oktober 2018 gaan we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de zorg voor terminale patiënten. Na afloop ben je onder meer op de hoogte van:

  – de stand van zaken met betrekking tot de hospicezorg anno 2018;
  – hoe je omgaat met terminale patiënten met dementie;
  – hoe je elkaar helpt bij verlies en verdriet;
  – hoe je vrijwilligers werft & bindt;
  – welke rol spiritualiteit en rituelen spelen;
  – welke mogelijkheden er zijn om pijn te verlichten;
  – welke je kunt doen als je tegen een ethisch dilemma aanloopt;
  – hoe je, terwijl je goed voor anderen zorgt, ook goed voor jezelf kunt zorgen;
  – wat jouw rol is bij het signaleren, beoordelen en behandelen van een delier;
  – wat jouw rol is bij het opvangen van familie en naasten;
  – wat er gebeurt als iemand besluit te stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.10 uur
  Hospicezorg 2018
  Prof. dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Hospicezorg, UMC Utrecht en directeur van Academisch Hospice Demeter

  10.30 uur
  Omgaan met dementie in de terminale zorg
  Margje Mahler,ouderenpsycholoog, eigenaar Kennis door Verbinding, Nijmegen

  10.50 uur
  Elkaar helpen bij verlies en verdriet
  Manu Keirse, emeritus hoogleraar verliesverwerking, Faculteit Geneeskunde, KU Leuven
  Om verlies te overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Het is een opdracht van elke burger om mensen hierin behulpzaam te zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan is met verdriet en rouw, maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren. Deze lezing kan zowel mensen in rouw zelf als hun familie, hun vrienden, hun studie- en werkomgeving leren wat helpt en niet helpt in situaties van verdriet. Meer weten kan je in verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens te verstaan en je beter te handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten.

  11.20 uur
  Uitreiking Noorderlichtprijs
  Rob Bruntink, bestuurslid Stichting Als & Dan
  De Noorderlicht Prijs is een jaarlijkse prijs van de Stichting Als & Dan en gaat uit naar een inspirerend initiatief uit de palliatieve of terminale zorg, dat de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komt. Voor meer informatie: www.stichtingalsendan.nl/noorderlicht-prijs/

  11.30 uur
  Pauze

  12.00 uur
  Parallelsessieronde 1

  13.00 uur
  Lunch en lunchbijeenkomst

  Kwaliteit van vrijwilligerswerk – de zorgrelatie evalueren
  Prof. dr. Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek en bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Universiteit voor Humanistiek
  Deze lunchbijeenkomst presenteert de voortgang van een kwaliteitsprogramma voor vrijwilligers (Zicht op Er zijn) met verschillende instrumenten. Lezing met praktische voorbeelden en concrete tips, ook interessant voor professionals.

  14.15 uur
  Parallelsessieronde 2

  15.15 uur
  Pauze

  15.45 uur
  Parallelsessieronde 3

  16.45 uur
  Borrel
  _____________
  Parallelsessies. In de middag neem je deel aan drie sessies. Aangegeven staat voor wie de sessies primair bestemd zijn.

  P.1.1. Omgaan met dementie in de terminale zorg
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Margje Mahler,ouderenpsycholoog, eigenaar Kennis door Verbinding, Nijmegen
  Terminale zorg maakt een essentieel onderdeel uit van de zorg aan mensen met dementie. Wat maakt terminale zorg bij dementie anders? We wisselen interactief denkbeelden over dementie, terminale zorg, omgaan met gedrag en autonomie uit. Ook komen we tot praktische handvatten voor je dagelijkse werk.

  P.1.2. Werken met vrijwilligers = managen van motivatie
  Voor vrijwilligerscoördinatoren, managers en directies
  Pauline Jäger,  directeur St. Hospice Haarlem e.o., Haarlem en René Edinga, adviseur, VPTZ Nederland, Amersfoort
  Vrijwilligersmanagement gaat over het stimuleren, inspireren en faciliteren van vrijwilligers. En over het dealen met verwachtingen en verschillende belangen. Vrijwilligers brengen hun tijd, kennis, hart, hoofd en handen in voor het hospice. Zij verdienen ’t dat hun drive de ruimte krijgt, zodat hun commitment zich kan ontplooien en versterken. Uitdagen en verantwoordelijkheid geven én vragen: ga dáár maar voor, als coördinator of manager.

  P.1.3. Spiritualiteit/rituelen
  Voor vrijwilligers
  Marinus van den Berg werkte als geestelijk verzorger in een hospice in Rotterdam
  Wat voor jezelf heel  gewoon kan zijn, kan voor een ander heel bijzonder zijn. Een naam juist gespeld is… Dat je gegroet wordt… Dat er koffie en thee is… Dat niemand op zijn Ipad zit te kijken. Dat er weer iemand sterft… Iedere dag zit vol met rituelen en spiritualiteit. Ieder heeft er mee van doen: van de schoonmaakster tot de dokter. Spiritualiteit en rituelen zijn geen ‘aparte gebieden of iets van gelovigen’. Ze zijn deel van het geheel. Ze zijn aards. In deze sessie wil ik reflecteren op  dit ‘meer dan het gewone’ samen met de deelnemers aan de hand van dagelijkse ervaringen.

  _____________

  P.2.1. Pijn bij het levenseinde
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Paul Vogelaar, Lux Nova, palliatieve zorg & training, Nijmegen
  Pijn wordt gevreesd bij het levenseinde. Inderdaad komt pijn aan het eind van een palliatieve fase vaak voor. Er zijn mogelijkheden om het lijden in de stervensfase te verlichten. In de sessie wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om pijn in de laatste levensfase, en in de stervensfase in het bijzonder te verlichten. De rol van verpleegkundigen en verzorgenden wordt aan de hand van casuïstiek belicht.

  P.2.2 Dilemma’s in de terminale fase
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Bart Cusveller, docent en onderzoeker zorgethiek, Academie Health Care, hogeschool Viaa, Ede
  Ethiek in de zorg komt in feite neer op goede besluitvorming bij een zorgvrager die twee of meer dingen tegelijk mankeert. Omgaan met ethische issues lijkt dan ook veel op het omgaan met besluitvorming bij welk ander issue in de zorg dan ook: stapsgewijs, onderbouwd en in overleg. In deze workshop staan we stil bij de stappen, de onderbouwing en het overleg dat kan worden toegepast op ethische issues in de palliatieve zorg.

  P.2.3 Goed zorgen voor jezelf
  Voor vrijwilligers, verpleegkundigen en verzorgenden
  Ingrid Pool en Lobke Lentjes, trainers, VPTZ Academie
  Je houdt van je werk in de palliatieve zorg, je bent betrokken en bevlogen. Het is een afwisselende en leuke baan, maar soms heb je van die momenten dat het niet lekker loopt. Dat je te veel borden in de lucht houdt, momenten dat je energie er harder uitloopt dan erin gaat. Hoe ga je hier mee om? Hoe zorg je voor jezelf en anderen tegelijk?
  _____________

  P.3.1. Delier in de stervensfase
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Paul Vogelaar, Lux Nova, palliatieve zorg & training, Nijmegen
  Onrust, angst en veranderend bewustzijn bij mensen die gaan sterven komen vaak voor. In veel gevallen zijn dit gevolgen van een delier. Het doormaken van een delier is een beangstigende ervaring en kan de naasten ook erg belasten. In deze sessie gaan we nader in op de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij het signaleren, beoordelen en behandelen van een delier bij stervenden.

  P.3.2. Opvang van familie rondom het overlijden
  Voor vrijwilligers, verpleegkundigen en verzorgenden
  Josephine Aerts, uitvaart-rouw begeleiding Madeliefjes, Eindhoven
  Alles wat er in een familie al is, aan liefde, strijd, angst en nog veel meer, vergroot zich uit rond het sterfbed van een van hen. Dat kan het een mooie of een moeilijke ervaring maken. En jij staat daar als verpleegkundige, verzorgende, vrijwilliger middenin. Hoe doe jij dat, wat is je plek en welke woorden of handelingen horen daarbij? We gaan met elkaar kijken naar die plek en ervaren of er andere zijn. We kijken naar waarom jij dat anders doet dan je collega en hoe het elkaar kan aanvullen. We kijken naar de dagelijkse praktijk en naar jouw specifieke aandeel daarin. Kom als je je vrijer wil bewegen, als je wil weten wat jou uniek maakt en waar jouw uitnodiging ligt.

  P.3.3. Stoppen met eten en drinken
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg/docent hospice de Duinsche Hoeve, Surplus en Radboudumc
  Voor sommige mensen is het bewust afzien van eten en drinken een passende manier om het levenseinde te bespoedigen. In deze interactieve sessie komen aan de hand van praktijkvoorbeelden verschillende vragen aan de orde. Hoe bespreek je deze keuze? Wie neemt nou eigenlijk het besluit hierover? Hoe verloopt het proces? Waar moet je op letten? Wat kun je betekenen in jouw hospice? Welke dilemma’s ervaar je zelf?

  _____________
  Met medewerking van:

   

  Met onze missie ‘aandacht voor sterven’ wil het Landelijk Expertisecentrum Sterven bijdragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende. Onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven bij beroepskrachten, zorgprofessionals en algemeen publiek.

   

  _____________
  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg. 

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers werkzaam in hospices.

  Wanneer en waar
  Het congres vindt plaats op vrijdag 5 oktober 2018 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid (gratis).

  Kosten
  Verpleegkundigen en verzorgenden en overige betaalde krachten betalen tot 31 augustus 2018 € 195, – excl. btw en op en na 31 augustus € 220,- excl. btw. Vrijwilligers krijgen € 75,- euro korting op de toegangsprijs en betalen tot 31 augustus € 120,- excl btw en op en na 31 augustus € 145,- excl btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. De deelnemers ontvangen daarnaast een cursus Casuïstiek palliatieve zorg ter waarde van €22,50 (2 accreditatiepunten) PLUS een korting van 50% op de cursus Pijn bij kanker (14 accreditatiepunten) ter waarde van € 75,-, beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing.

  Aanmelden en (annulerings)voorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 28 september 2018. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 28 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren toegestuurd. Meld je aan door op onderstaande blauwe knop te klikken en het formulier volledig in te vullen en te verzenden. Je ontvangt dan direct een bevestiging van aanmelding via de e-mail. Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring vind je hier >>.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding, neem dan contact op met Congressen MetZorg, 030-7512487 of info@congressenmetzorg.nl.

  Let op! Als je je gaat aanmelden zie je de prijs inclusief de btw. Rond de aanmeldprocedure helemaal af, je ontvangt dan direct een bevestiging in je mailbox. Ontvang je die niet (ook niet als spam), stuur dan even een mailtje.

  • 5 oktober 2018
   09:30 - 16:45
  Details Bedrag Selecteer
  Verpleegkundigen, verzorgenden en overige betaalde krachtenToon details + €220.00 (EUR)  
  VrijwilligersToon details + €145.00 (EUR)  


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede