De laatste zorg | 31 maart 2017 | ReeHorst, Ede

 • Banner 728x90 Zorg 2017:Banner 728x90 Zorg 2016

   

   

   


  Voor alle verpleegkundigen en verzorgenden

  Terminale zorg is zorg aan patiënten die in het laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren en een levensverwachting van ongeveer 3 maanden hebben. Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt en diens naasten. Tijdens het congres De laatste zorg wordt ingegaan op een aantal zaken waar je mee te maken krijgt in de terminale fase,  en krijg je onder meer antwoord op de volgende vragen:

  – wat kun je doen bij chronische pijn?
  – hoe leg je het verschil uit tussen palliatieve sedatie en euthanasie?
  – waar moet je extra alert op zijn bij de zorg voor demente terminale patiënten?
  – wat is een palliatief transmuraal pad en hoe zet je het op?
  – hoe ga je het gesprek aan over (wan)hoop?
  – welke technieken zijn er om het gesprek over de dood aan te gaan en hoe zet je ze in?

  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die zorg verlenen aan terminaal zieke patiënten.

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst
  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers
  10.10 uur
  Chronische pijn. Kees Besse, anesthesioloog/pijnspecialist, RadboudUMC, Nijmegen en consulent palliatieve zorg, IKNL
  10.30 uur
  Palliatieve sedatie en euthanasie. Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg/docent, Breda
  10.50 uur
  Palliatieve zorg voor mensen met dementie. Elsbeth Drost, specialist ouderengeneeskunde, Zorgspectrum Het Zand, Zwolle
  11.20 uur
  Koffie- en theepauze
  11.50 uur
  Palliatief transmuraal pad. Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
  12.10 uur
  Hoop in de laatste levensfase. Etje Verhagen-Krikke, psycholoog en geestelijk verzorger, Praktijk de Beken, Zwolle
  12.30 uur
  Dilemma’s rond het sterven. Lizette Hofsteenge (o.a. trainingsactrice, gespecialiseerd in het spelen van high-impactrollen omtrent ingrijpende gebeurtenissen), Stephanie Hulshof (o.a. coach, gespecialiseerd in thema’s rondom verlies en rouw en ervaringsdeskundige na het overlijden van haar partner) en Mariska van Veenen (o.a. acteur en trainer, met speciale aandacht voor thema’s rondom rouw en verlies), Theatergezelschap De Kunst van het Rouwen, Maarsbergen
  Aan de hand van een nagespeelde praktijksituatie uit de palliatieve zorg staan we stil bij verschillende dilemma’s, zoals: Wat doe je als zorgverlener als je niet over de dood mag praten? Wat doe je met conflicten in de familie? En ‘er zijn’ en je eigen emoties, hoe verhouden zich die tot elkaar? En ‘er zijn’, wat is dat nou eigenlijk precies? De suggesties uit de zaal worden uitgespeeld en zo onderzoeken we samen de verschillende manieren van aanpak.
  13.00 uur
  Lunch
  14.00 uur
  Workshopronde 1
  15.00 uur
  Koffie- en theepauze
  15.30 uur
  Workshopronde 2
  16.30 uur
  Borrel

  In de middag neem je deel aan 2 van de volgende workshops:

  W1. Chronische pijn. Kees Besse, anesthesioloog/pijnspecialist, RadboudUMC, Nijmegen en consulent palliatieve zorg, IKNL
  Pijnklachten zijn het belangrijkste symptoom in de palliatieve zorg. De behandeling vereist een zorgvuldige diagnostiek en een weloverwogen behandelplan. Tijdens deze workshop gaan we hier op basis van casuïstiek op in.

  W2. Palliatieve sedatie en euthanasie. Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg/docent, Breda en Mariska van Veenen, trainer, acteur en coach gespecialiseerd in thema’s rondom verlies, Maarsbergen
  In de praktijk bestaat vaak verwarring over de medische (on)mogelijkheden rond het levenseinde. Zo zijn bijvoorbeeld de begrippen palliatieve sedatie en euthanasie nog lang niet voor iedereen duidelijk. Ook ervaren hulpverleners de communicatie rondom het levenseinde nogal eens als moeilijk. Margot Verkuylen en Mariska van Veenen belichten op interactieve wijze deze onderwerpen en gaan hier samen met de deelnemers de dialoog over aan.

  W3. Palliatieve zorg bij mensen met dementie. Elsbeth Drost, specialist ouderengeneeskunde, Zorgspectrum Het Zand, Zwolle
  Tijdens deze workshop staat de zorg voor mensen met dementie centraal. Want de zorg voor deze kwetsbare mensen vraagt om een specifieke aanpak. We gaan in op ethische dilemma’s zoals euthanasie en daarnaast behandelen we praktische zaken, zoals: hoe weet je of ze pijn hebben en hoe anticipeer je op probleemgedrag?

  W4. Palliatief transmuraal pad. Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist, coördinator & consulent transmuraal Palliatief Advies Team, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
  In deze interactieve workshop staat het onderwerp palliatieve zorg in de transmurale keten centraal. Palliatieve zorg is primair generalistische zorg die verleend wordt door vakbekwame primaire zorgverleners. De zorg is toegesneden op de wensen en zorgvraag van de patiënt en zijn naasten en wordt, als het mogelijk is, in de omgeving die de voorkeur van de patiënt heeft, gegeven. Aandacht, aanwezigheid en anticiperen is de kern van palliatieve zorg en staat centraal bij het werken binnen deze zorg. Regionale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, transmurale palliatieve advies teams en een warme overdracht zullen noodzakelijk zijn, om nu én in de toekomst aan de vraag naar goede palliatieve zorg te kunnen voldoen. Wat is een palliatief transmuraal pad, hoe zet je het op en wat is daar voor nodig? Bovenstaande wordt besproken en actueel gemaakt met casuïstiek uit de praktijk, waarbij de rol van de verpleegkundige centraal staat.

  W5. Hoop in de laatste levensfase. Etje Verhagen-Krikke, psycholoog en geestelijk verzorger, Praktijk de Beken, Zwolle
  Ook in de palliatieve fase blijven mensen vaak hopen, soms tegen beter weten in, op genezing, soms op uitstel van het sterven of op een rustig overlijden zonder pijn en angst. Of op hereniging met familieleden nog hier op aarde of later in het hiernamaals, erkenning van wie ze waren of op een zorgeloos leven na de dood. Het gaat er dan niet om of de hoop realistisch is, of het kan wat gehoopt wordt, maar vaak veel meer om de betekenis van de hoop in het leven van de patiënt en de naasten. En hoe past het hopen in het levensverhaal? Wat als de hoop omslaat in wanhoop? Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden aandacht hebben voor dit onderwerp, maar soms is het zoeken naar een goede manier. In de workshop zullen we kijken naar vragen over hoop, die het gesprek hierover kunnen stimuleren, en er mee oefenen. En omdat we ons eigen instrument zijn zal ook wat we zelf hopen of waar we over wanhopen aan bod komen.

  W6. Gesprekshulpen voor het praten over het levenseinde. Rob Bruntink, journalist/auteur en Mariska Overman, docent/theoloog, bureau MORBidee, Hengelo, experts op het gebied van communicatie rondom het levenseinde
  Met patiënten en naasten over de dood praten gaat vaak niet vanzelf, terwijl het wel heel zinvol kan zijn. Hoe begin je het gesprek? Welke gesprekshulpen zijn er, en hoe zet je ze in? Over deze vragen gaat deze workshop. En passant zullen deelnemers met elkaar gaan oefenen.

  __________
  Ook aanwezig:

  Meer informatie: www.levensboom.com

   

   

   

  ____


  Meer informatie: www.international.kyowa-kirin.com

   

   

  _________
  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg,

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die zorg verlenen aan terminaal zieke patiënten en overige geïnteresseerden.

  Wanneer en waar
  Het congres vindt plaats op vrijdag 31 maart 2017 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

  Kosten
  We hebben besloten de prijs met korting aan te houden, en dus bedraagt de toegangsprijs € 175, – excl. btw. Dit is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen.

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je nog aanmelden. Als we je je toegangsbewijs niet meer kunnen toesturen, neem dan een uitdraai mee van de e-mail die je na aanmelding ontvangt en lever deze in bij onze congresbalie.
  Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 24 maart 2017 is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. De toewijzing van toegangsbewijzen en de workshopindeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren toegestuurd. Meld je aan door op onderstaand blauwe knop te klikken. Als je de aanmeldprocedure volledig hebt afgerond ontvang je direct een bevestiging van aanmelding via de e-mail. Je toegangsbewijs wordt je uiterlijk vijf dagen voor het congres per post toegestuurd.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten. Ben je aangesloten bij het Kwaliteitsregister vul dan je relatienummer of je BIG-nummer in.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl. 

  Let op! Als je je gaat aanmelden zie je de prijs inclusief de btw. Rond de aanmeldprocedure helemaal af, je ontvangt dan direct een bevestiging in je mailbox. Ontvang je die niet (ook niet als spam), stuur dan even een mailtje.

  • 31 maart 2017
   09:30 - 16:30
  Prijs Vink aan
  Toegangsprijs Bekijk details + €175.00 (EUR)  

  Locatie

  Locatie:  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede