Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) is een zorgmethode die letterlijk aan het bed van de passieve patiënt is ontstaan. PDL richt zich op patiënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en beleving van de patiënt en heeft tot doel het omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is. PDL is inmiddels een begrip geworden en wordt met succes toegepast binnen de zorg voor mensen met dementie, mensen met een chronische somatische aandoening, mensen die palliatieve zorg nodig hebben of mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Tijdens dit congres gingen we in op de huidige ontwikkelingen op het gebied van PDL.

Na afloop waren de deelnemers op de hoogte van:

 • hoe je de zelfregie bij cliënten en patiënten met pijn- en vermoeidheidsklachten bevordert
 • hoe je om kunt gaan met cliënten en patiënten die afwijkend gedrag vertonen
 • hoe je de impact van jouw boodschap vergroot
 • hoe je muziek als tool kunt inzetten
 • hoe je signaleert dat iemand met dementie pijn lijdt
 • hoe je cliënten met prikkelgevoeligheid na hersenletsel kunt ondersteunen
 • hoe je om kunt gaan met emoties en agressief gedrag bij cliënten en patiënten zonder mogelijkheid tot herstel
 • hoe je contact kunt maken met iemand met dementie
 • hoe je gelijkwaardig kunt samenwerken met cliënten, naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers

Het congres werd door de deelnemers gewaardeerd met een 7,8 (respons 94%). Enkele opmerkingen uit de evaluaties:

 • Ik vond het een leuke, zinnige dag
 • Ik miste de verbinding met pdl, wel verder een mooi interessant congres
 • Ik vind het zeer leerzaam, kan veel meenemen op de werkvloer
 • Jammer dat ik maar 3 workshops kon kiezen
 • PDL- anders dan vorige edities, weinig vanuit pdl-scholing, maar dat vond ik wel positief. Dit was vernieuwend en altijd fijn om gelijk geïnteresseerden te treffen
 • Sowieso was alles leerzaam! Fijne sprekers, maar meer toegespitst op dementie was prettiger geweest
 • Super bedankt! Ga gemotiveerd verder met het puzzelen, puzzelen, puzzelen
 • Lastig om te kiezen uit de workshops, zo divers maar ook zeer leerzaam
 • Zeer leerzame dag!
 •  13 maart 2024
   09:30 - 16:30