De wondere wereld van dementie | 17 maart 2022 | ReeHorst, Ede

Let op: we hebben dit congres verplaatst van 13 oktober naar 17 maart 2022. Deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Heb je geen mail ontvangen, check dan je spambox en stuur anders een mail naar info@congressenmetzorg.nl.


Tijdens dit zesde congres over de wondere wereld van dementie krijg je weer heel veel informatie, tips, handreikingen en adviezen en leer je hoe je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven en het geluk van mensen met dementie. De werking van de hersenen bij mensen met dementie staat tijdens dit congres centraal. Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

– Welke psychiatrische ziektebeelden kunnen voorkomen bij mensen met dementie en hoe begeleid je mensen die zich problematisch gedragen?
– Wat is de invloed van dementie op seksualiteit en intimiteit?
– Wat zijn alternatieven voor psychofarmaca?
– Welke zorg hebben jonge mensen met dementie nodig?
– Hoe herken je financiële uitbuiting?
– Hoe kun je met geur het welzijn van mensen met dementie beïnvloeden?
– Waarom is empathie zo belangrijk in de zorg voor mensen met dementie?
– Hoe zorg je ervoor dat iemand met dementie blijft bewegen?

Tijdens het congres wordt tevens de Anneke van der Plaats-Award uitgereikt.


Programma           

09.30 uur
Ontvangst

10.00 uur
Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

10.15 uur
Dementie en psychiatrie
Theo Hazelhof, GZ-psycholoog, Psychiatrisch Centrum Vincent van Gogh, Venray
Negentig procent van de mensen met dementie vertoont wel eens probleemgedrag, één procent van de mensen met dementie vertoont zeer ernstig probleemgedrag. We beginnen de lezing met de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden.

10.35 uur
Muzikaal intermezzo door Barbara Breedijk, muziektherapeut en artiest, Amsterdam

10.45 uur
Intimiteit en seksualiteit bij dementie
Frans Hoogeveen, zelfstandig gevestigd specialist dementiezorg, Den Haag
Intimiteit en seksualiteit zijn menselijke basisbehoeften. Die verdwijnen niet bij het ouder worden, en ook niet als mensen dementie krijgen. Waarom besteden we daar in de professionele zorg aan mensen met dementie en hun partners dan zo weinig aandacht aan? Frans Hoogeveen schetst de contouren van een betere praktijk.

11.05 uur
Pauze

11.35 uur
Alternatieven voor psychofarmaca
Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en dementie, UMC Groningen

12.00 uur
Financiële uitbuiting van mensen met dementie
Ivo Sindram, oud-verpleegkundige en advocaat, Verweij Advocaten, Nijmegen 

12.25 uur
Jonge mensen met dementie
Freek Gillissen, verpleegkundig consulent, Amsterdam UMC

12.45 uur
Uitreiking Anneke van der Plaats-Award 2021

Voor de vierde keer wordt de Anneke van der Plaats-Award uitgereikt aan een medewerker en/of zijn of haar team van een zorginstelling die een speciale en waardevolle bijdrage levert op het gebied van zorg voor mensen met dementie, waarbij het uitgangspunt is dat het gedachtegoed van Anneke van der Plaats wordt toegepast.
Vind jij dat jouw team de Anneke van der Plaats-Award verdient? Meld je dan aan! 

 

13.00 uur
Lunch

14.15 uur
Sessieronde 1, keuze uit sessies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

15.15 uur
Pauze

15.45 uur
Sessieronde 2, keuze uit workshops 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 en 11

16.45 uur
Borrel


In de middag kun je deelnemen aan twee van de volgende sessies: 

S1. AromaZorg bij dementie – zoveel meer dan een geurtje
Madeleine Kerkhof-Wellhüner, auteur van het boek Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening (2013/2016), directeur en opleider, De Levensboom/Kicozo, Wernhout
Geuren doen iets met je. Ze roepen vaak herinneringen op aan vervlogen tijden en hoewel geuren geen ‘knopje’ zijn waardoor je deze gevoelens uitschakelt, kunnen ze wel een prachtig hulpmiddel zijn om de stemming op te vrolijken of fijne herinneringen op te roepen, even af te leiden en gevoelens van veiligheid en ‘thuis zijn’ helpen versterken. Daardoor is AromaZorg meer dan alleen een geurtje. Bij mensen met dementie kan geurige AromaZorg aantoonbaar de stemming en het welzijn beïnvloeden, van een opkikkertje tot diepe rust. In deze sessie vertelt Madeleine hoe je dat veilig aanpakt en geeft ze je tien praktijktips om direct mee aan de slag te kunnen.

S2. De werking van de hersenen bij dementie
Hans van Dam, docent en consulent hersenaandoeningen en levenseindevragen, Leusden
De verschillende vormen van dementie hebben verschillende oorzaken en gevolgen in de hersenen. Die hebben directe consequenties voor contact. In deze sessie worden de verschillen kort uiteengezet, met daarin onmiddellijk de betekenis voor de praktijk. Aansluitend trekken we aan de hand van casuïstiek van jullie nog meer lijnen naar de dagelijkse praktijk. Een sessie waarin de praktijk vanaf het begin centraal staat.

S3. Dementie en psychiatrie
Theo Hazelhof, GZ-psycholoog, Psychiatrisch Centrum Vincent van Gogh, Venray
Tijdens deze sessie kijken we eerst naar gewoon probleemgedrag (welk gedrag zou jij vertonen mocht je onverhoopt dement worden?). Daarna bespreken we extreem probleemgedrag bij dementie als gevolg van de combinatie van dementie, psychiatrische ziektebeelden, delier en/of over- of onderprikkeling. Met behulp van casussen kun je kijken welke vaardigheden jij als deelnemer bezit en hoe je die kunt inzetten om mensen die zich problematisch gedragen te begeleiden en hoe je probleemgedrag kunt voorkomen en/of voorspellen.

S4. Alternatieven voor psychofarmaca
Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en dementie, UMC Groningen
Er wordt nog steeds gestreefd naar het terugdringen van niet-passend psychofarmacagebruik bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Tijdens deze sessie krijg je een overzicht van de alternatieven. We besteden aandacht aan het multidisciplinair methodisch proces en aan psychologische en psychosociale interventies. Tevens komt het afbouwen van ongepast psychofarmacagebruik aan de orde.

S5. Creëren van een stimulerende omgeving
Ineke van Hofwegen, trainer Onbegrepen Gedrag/ABC Zwolle en Nienke Hoogstraten, psycholoog/bestuurslid/abc-trainer, Rheden
Als gevolg van dementie verlies je steeds meer de grip op je omgeving. Het wordt steeds moeilijker om dagelijkse handelingen uit te voeren, maar ook om je dag op een leuke manier in te vullen. Dit geeft vaak verwarring, verdriet, onzekerheid, angst, boosheid of frustratie. Hoe beter de omgeving zich aanpast of aangepast is hoe beter het gaat met de persoon met dementie. Van belang is stressoren zoveel mogelijk verminderen en zorgen voor een goede stimulerende sfeer waarin falen zoveel mogelijk voorkomen wordt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van deelnemers aan de workshop laten we zien hoe je dit kunt bereiken. Je verlaat de workshop met praktische TIPS!

S6. Technologie en innovatie voor mensen met dementie
Henk Herman Nap, expert eHealth en Xandra van Megen, ontwerper/onderzoeker eHealth, Vilans, Utrecht
In deze sessie word je op de hoogte gebracht van zinvolle technologische en innovatieve oplossingen die op dit moment worden toegepast voor mensen met dementie. Vervolgens kijken we naar de toekomst. Welke innovaties komen eraan die de zorg voor mensen met dementie gaat verbeteren? We komen ook graag met de deelnemers in actie om hierover na te denken!

S7. Intimiteit en seksualiteit bij dementie
Frans Hoogeveen, zelfstandig gevestigd specialist dementiezorg, Den Haag
Over veroudering, dementie en intimiteit en seksualiteit bij ouderen en mensen met dementie bestaan veel vooroordelen en onjuiste denkbeelden. Het is belangrijk die onder ogen te zien en bij te sturen, want de professional die er verkeerd over denkt, handelt in de praktijk misschien ook verkeerd. En hoe krijgen we dit belangrijke onderwerp hoog op de agenda in onze zorgorganisaties?

S8. Jonge mensen met dementie
Freek Gillissen en Camar Bohnen, verpleegkundig consulenten, Amsterdam UMC
De term jonge mensen met dementie is een containerbegrip en doet mensen met deze ziekte tekort. Juist bij jonge mensen zie je goed de verschillen van de diverse oorzaken van dementie. Tijdens deze sessie wordt aandacht geschonken aan de nieuwe inzichten in de diverse oorzaken en welke gevolgen die hebben voor de zorg aan deze mensen zowel in de thuissituatie als op de dagopvang en in verpleeghuis.

S9. Financiële uitbuiting van mensen met dementie
Ivo Sindram, oud-verpleegkundige en advocaat, Verweij Advocaten, Nijmegen
Stel je voor: je verleent al enkele jaren zorg in een thuissituatie aan een dementerende cliënt met een goed gevulde bankrekening. Plotseling duikt er een neef op die vroeger nooit kwam en wat is hij behulpzaam! Geen moeite is hem teveel. Hij gaat zelfs met je cliënt naar de notaris om het testament te veranderen. Je vertrouwt het niet. Is het je taak als verpleegkundige om iets te doen? Zo ja, wat kún je doen?

S10. Dementie en empathie
Dick Kits, auteur en uitgever, medeauteur van ‘De dag door met dementie’, Gorinchem
Empathie is een onvermijdelijke vaardigheid in de zorg voor mensen met dementie. Maar wat is empathie precies? Hoe gebruik je het effectief? En wat zijn de valkuilen? Het is vooral de ander begrijpen en hiernaar handelen. Meer bewustzijn ervan vergroot de persoonsgerichte zorg. Hoe in de zorg empathie leidend en onmisbaar is, daarover gaat deze sessie. Tijdens de sessie wordt het boek ‘Dementie en Empathie’ gepresenteerd.

S11. Bewegingsgerichte zorg voor mensen met dementie
Jan van der Rakt, fysiotherapeut, verpleeghuis Waelwick, Ewijk
In deze sessie gaan we aan het werk om te zien en te voelen wat ‘normaal’ bewegen voor ouderen is en waarom ouderen met dementie het nóg moeilijker hebben. Want zij krijgen te maken met paratonie. Dit komt omdat de hersenen op allerlei niveaus worden aangetast en deze vertraging van informatieverwerking heeft gevolgen voor de motoriek. Dit vraagt om een gerichte aanpak, maar ook om een optimale omgeving!


Ook aanwezig zijn:

www.touchforcare.nl verzorgt massagecursussen/haptonomisch aanraken in de zorg. Specialiteit is Touch for Care bij dementie waarbij voelen en aanraken centraal staan.

De CRDL is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie – zoals mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun omgeving.Praktische informatie

Organisatie
Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg.

Voor wie
Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Wanneer en waar
Het congres vindt plaats op donderdag 17 maart 2022 van 9.30-16.45 uur in congrescentrum ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, het ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Kosten
De kosten bedragen € 175,- excl. btw (211,75 incl. btw) als je je aanmeldt vóór 10 februari 2022, op en na 10 februari 2022 betaal je € 195,00 excl. btw (229,90 incl btw). Je ontvangt ongeveer een maand voor het congres een factuur per post. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijgen de deelnemers een tegoedbon voor een cursus van onze kennispartner E-nursing.


(Annulerings)voorwaarden – ivm de onzekerheid mbt de coronamaatregelen doen we dit net even anders dan anders: 
Je kunt je aanmelden tot 10 maart 2022. Annuleren is kosteloos totdat we de factuur versturen (en dat is ongeveer een maand voor het congres, als we ervan uit kunnen gaan dat het doorgaat). Bij annulering nadat we de factuur verstuurd hebben, wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail). Op en na 10 maart 2022 is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan iemand anders.

Aanmelden
Meld je aan door hieronder op de blauwe knop te klikken en het formulier volledig in te vullen en te versturen. Je ontvangt direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op. Uiterlijk vijf dagen voor het congres ontvang je per post je toegangsbewijs.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

Informatie
Congressen MetZorg, 030-7512487 / info@congressenmetzorg.nl.

Let op!
– Vink eerst de juiste prijs aan
– Op de volgende pagina zie je de prijs inclusief btw.
– Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je meteen een bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op. 

  • 17 maart 2022
    09:30 - 16:45
Details Prijs Vink aan
Prijs tot 10 februari 2022Toon details + €175,00 (EUR)  
Prijs op en na 10 februari 2021Toon details + €195,00 (EUR)   Startdatum verkoop
10 februari 2022

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: