3e Nationale Congres voor Hospicezorg | 6 oktober 2017 | ReeHorst


 •  

   

   

  Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we sinds 2015 jaarlijks een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens het 3e Nationale Congres voor Hospicezorg op vrijdag 6 oktober 2017 gaan we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de zorg voor terminale patiënten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  – Hospicezorg anno 2017
  – De waarde en betekenis van en samenwerken met vrijwilligers
  – Hoop
  – Omgaan met angst en depressie
  – Intimiteit
  – Gebruik van humor
  – Palliatieve sedatie
  – Communiceren met patiënten met een migrantenachtergrond
  – Dementie
  – Omgaan met familie

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.10 uur
  Hospicezorg 2017
  Prof.dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Hospicezorg, UMC Utrecht en directeur van Academisch Hospice Demeter

  10.30 uur
  De essentie, waarde en betekenis van vrijwilligers in de palliatieve zorg
  Prof. dr. Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek en bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Universiteit voor Humanistiek
  Hoewel zonder vrijwilligers veel palliatieve zorgorganisaties niet kunnen bestaan is er weinig expliciete duiding van wat hun bijdrage goed of minder maakt. Deze lezing agendeert de essentie van vrijwilligersbijdragen en reflecteert op kwaliteitskaders die juist daar bij passen.

  10.50 uur
  Hoop in de laatste levensfase
  Dr. Erik Olsman, universitair docent & onderzoeker Medische Ethiek (LUMC), postdoc onderzoeker Medische Ethiek (AMC) en geestelijk verzorger (hospice Bardo). Moet hoop altijd realistisch zijn? Dat is één van de vragen die aan bod komen tijdens deze presentatie, waar verschillende perspectieven op hoop aan de orde komen. Daarnaast zullen communicatieve strategieën besproken worden die deelnemers helpt hun communicatief repertoire te verbreden.

  11.15 uur
  Uitreiking Noorderlichtprijs
  Stichting Als & Dan reikt jaarlijks de Noorderlicht Prijs uit, een prijs voor een inspirerend, laagdrempelig en eenvoudig uit te voeren initiatief in de palliatieve of terminale zorg. Het initiatief moet de ongeneeslijk zieke (en/of diens naasten) direct ten goede komen. Of het is een initiatief die hier indirect een bijdrage aan levert, door de dood bespreekbaar te maken en/of het taboe rond de dood te helpen verlichten. De prijs wordt uitgereikt door Rien Janssens, voorzitter van de Stichting Als & Dan.

  11.30 uur
  Pauze

  12.00 uur
  Parallelsessieronde 1

  13.00 uur
  Lunch met van 13.30 – 14.00 uur de pauzeworkshop ‘Laatste gesprekken in een hospice’
  Rob Bruntink, journalist met palliatieve zorg als specialisatie, hoofdredacteur van Pallium
  Een ongeneeslijk zieke kan in een hospice worden opgenomen als een dokter inschat dat hij of zij nog drie maanden te leven heeft. Wat zijn belangrijke gespreksonderwerpen in die allerlaatste levensfase? Welke zinvolle vragen kunnen zorgverleners aan de bewoners stellen, of kunnen zij aanreiken aan de naasten van de bewoners? In de pauzeworkshop ‘Laatste gesprekken in een hospice’ gaat Rob Bruntink in op deze vragen. In de workshop komen eveneens diverse gesprekshulpen aan de orde, waaronder ‘Oog in Oog. Samen praten over als en dan’ en de app ‘Before you leave’.

  14.15 uur
  Parallelsessieronde 2

  15.15 uur
  Pauze

  15.45 uur
  Parallelsessieronde 3

  16.45 uur
  Borrel

  Je kunt  per ronde deelnemen aan een van de volgende parallelsessies:
  (Bij de sessieomschrijving staat vermeld voor wie de sessie in eerste instantie geschikt is, maar daarvan afwijken mag!)

  Ronde 1

  P.1.1. Omgaan met angst en depressie in de palliatieve fase
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Anneke van Bemmel-Uittenhout, SCEN-arts, Hospice Bardo, Hoofddorp
  Somberheid, angst en depressieve klachten zijn emoties die in de palliatieve fase erbij horen . Soms is het moeilijk te beoordelen of deze gevoelens de grenzen van somberheid en angst voorbij gaan. Is er dan sprake van een depressie of angststoornis? Herkennen van en omgaan met deze problematiek  is belangrijk voor de patiënt in de palliatieve fase.

  P.1.2. Intimiteit in de palliatieve fase
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Egbert Kruijver, seksuoloog NVVS, Seksuologiepraktijk, Nieuwegein
  Is er ruimte voor intimiteit in de palliatieve zorg? En voor seksualiteit? Welke signalen zenden bewoners en/of partners uit en hoe maak je die als hospice-medewerker bespreekbaar? Heb je als hospice een taak om wensen op dit gebied mogelijk te maken? En waar liggen je persoonlijke grenzen bij huidhonger en behoefte aan affectieve aanraking? Kortom, ingrediënten genoeg voor een levendige discussie over de waarde en plaats van intimiteit in het licht van het naderend levenseinde.

  P.1.3. Gebruik van humor in de palliatieve zorg
  Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
  Marcellino Bogers, was verpleegkundige en cabaretier en is mede-eigenaar van Congressen MetZorg en auteur van ‘Humor als verpleegkundige interventie’
  Lachen is gezond. De volkswijsheid zegt het al lang en ook in de wetenschap zijn de fysiologische effecten van de lach onderzocht én bewezen. Als copingstrategie biedt lachen talrijke kansen. Humor kan een wapen zijn tegen de droefheid en helpen om te ontsnappen aan neerslachtigheid. Tijdens deze sessie gaan we in op de werking, effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor in de palliatieve fase.

  Ronde 2 

  P.2.1.  Hoop in de laatste levensfase
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Etje Verhagen-Krikke, psycholoog en geestelijk verzorger, Praktijk de Beken, Zwolle
  Ook in de palliatieve fase blijven mensen vaak hopen. Het gaat er niet om of die hoop realistisch is, maar veel meer om de betekenis ervan in het leven van de patiënt en de naasten. Het is belangrijk dat zorgverleners hier aandacht  voor hebben, maar hoe doe je dat? In deze sessie zullen we kijken naar vragen over hoop, die het gesprek erover kunnen stimuleren, en er mee oefenen. En omdat we ons eigen instrument zijn zal ook wat we zelf hopen of waar we over wanhopen aan bod komen.

  P.2.2. Palliatieve sedatie
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg/docent hospice de Duinsche Hoeve, Surplus en Radboudumc
  In hospices is over het algemeen veel ervaring met het toepassen van palliatieve sedatie. Toch blijkt het toepassen van sedatie in de praktijk niet altijd eenvoudig. In deze interactieve sessie gaan we aan de hand van (complexe) casuïstiek in op problemen en dilemma’s rond palliatieve sedatie.

  P.2.3. Samenwerking in een hospice
  Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
  Dorien Aarts, manager, Hospice de Duinsche Hoeve, Rosmalen
  Professionals en vrijwilligers zijn twee grote groepen die samenwerken in het hospice. Vrijwilligers worden steeds belangrijker in de zorg aan mensen die stervende zijn. In deze sessie kijken we met elkaar naar welke ideeën, verwachtingen en oordelen we hebben over elkaar en wat die betekenen in de samenwerking.        

  Ronde 3 

  P.3.1. Culturele diversiteit en palliatieve zorg
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog, zelfstandig trainer en onderzoeker, Cor Hoffer Advies en Training, Heiloo
  Professionals in de palliatieve zorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten, die een andere culturele achtergrond hebben dan zijzelf. Zij maken kennis met voor hen onbekende opvattingen over lijden en sterven. Met de deelnemers wordt besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op het denken en handelen van patiënten met een migrantenachtergrond en hun naasten. Tevens worden tips gegeven voor cultuursensitieve communicatie in de palliatieve zorg.

  P.3.2. Laatste fase en dementie
  Voor verpleegkundigen en verzorgenden
  Frans Hoogeveen, gz-psycholoog, Florence, Den Haag
  Dementie is een progressieve en ongeneeslijke aandoening. Goede zorg voor mensen met dementie is derhalve palliatieve zorg: zorg die lijden zoekt te verminderen en kwaliteit van leven wil bevorderen. In deze sessie gaan we in op de wereld van mensen met dementie en hun behoeften. Hoe kunnen we kwaliteit van leven – ook in de laatste fase – bevorderen?

  P.3.3. Familie in de laatste dagen
  Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
  Marinus van den Berg. Werkte tot 31 december 2015 in hospice Cadenza in Rotterdam. Is met pensioen maar is o.a. nog docent bij Leerhuizen Palliatieve Zorg, Erasmuszorgacademie in Rotterdam en is betrokken bij begeleidingen
  Rustig sterven in een klimaat van rust is niet zo vanzelfsprekend. Ook in de laatste dagen en uren kan er nog heel wat onrust zijn. Over de onrust in de familie en de betekenis daarvan, gaat de bijdrage van Marinus van den Berg.

  ___________
  Ook aanwezig:

  Kyowa Kirin Pharma BV, altijd op zoek naar hoe het beter kan voor de patiënt op het gebied van doorbraakpijn bij kanker en obstipatie veroorzaakt door opioïdengebruik.

   

  www.levensboom.comlogo-blue met tekst1

  ___________
  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg.

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers werkzaam in hospices.

  Wanneer en waar
  Het congres vindt plaats op vrijdag 6 oktober 2017 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid (gratis).

  Kosten
  Verpleegkundigen en verzorgenden en overige betaalde krachten betalen tot 2 september 2017 € 195, – excl. Btw en op en na 2 september € 220,- excl. btw. Vrijwilligers krijgen € 75,- euro korting op de toegangsprijs en betalen tot 2 september € 120,- excl btw en op en na 2 september € 145,- excl btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Je ontvangt ongeveer een maand voor het congres een factuur om de betaling te voldoen.

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 29  september 2017. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 29 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren toegestuurd. Meld je hieronder aan door op de blauwe knop te klikken. Vul het formulier in en rond de procedure volledig af. Je ontvangt dan direct een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op! Als je je gaat aanmelden zie je de prijs inclusief de btw. Rond de aanmeldprocedure helemaal af, je ontvangt dan direct een bevestiging in je mailbox. Ontvang je die niet (ook niet als spam), stuur dan even een mailtje.

  • 6 oktober 2017
   09:30 - 16:45
  Prijs Vink aan
  Verpleegkundigen/verzorgenden/overige betaalde krachten Bekijk details + €220.00 (EUR)  
  Vrijwilligers Bekijk details + €145.00 (EUR)  

  Locatie

  Locatie:  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede