Zorg & Humor

 • Lezingen en workshops

  Verpleegkundigen: “Humor in zorgverlening van groot belang”
  67 procent van de verpleegkundigen vindt het gebruik van humor als interventie erg belangrijk. Tegelijkertijd meent 50 procent dat er in de opleiding onvoldoende aandacht wordt besteed aan het belang van humor. Dat blijkt uit een representatieve steekproef, uitgevoerd in 2008, door Duo Market Research in opdracht van Elsevier Gezondheidszorg. Lachen is pijnstillend, ontspannend en helpt mensen om te gaan met hun angsten. Het toepassen van humor is dan ook een officiële verpleegkundige interventie (Bulechek en McCloskey, 2002). Voor de verpleegkundige zelf is gebruik van humor een goede remedie tegen burn-out. Toch wordt er in de verpleegkundige opleiding en op de werkvloer niet uitgebreid stilgestaan bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor. Om die reden schreef Marcellino “Humor als verpleegkundige interventie”. In dit boek vind je theoretische achtergronden van deskundigen en ervaringen van collega’s. Na het lezen ervan heb je ondermeer inzicht in de effecten van het gebruik van humor; weet je welke soorten humor er zijn; kun je een oordeel vormen over wat wel en wat niet kan en kun je serieus met humor aan de slag.
  Je kunt het boek hier bestellen.

  Op basis van het boek geeft Marcellino ook lezingen en workshops:

  In de Zorg en Humor lezing staat Marcellino uitgebreid stil bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor.  Hij gaat in op de theoretische achtergronden van deskundigen en ervaringen van collega’s.  De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en anekdotes, wat maakt dat de Zorg en Humor lezing een vrolijke verhandeling is waar je van kunt leren en om kunt lachen. De lezing heeft een minimale lengte van 20 minuten en een maximale lengte van 1 uur en leent zich heel goed als een afsluiting van het plenaire deel van een congres.
  In de Zorg en Humor workshop  is er aandacht voor de theoretische achtergronden van deskundigen, discussie over foute en grensoverschrijdende humor, en is ook veel tijd ingeruimd voor een dynamische uitwisseling van ervaringen van collega’s. De workshop heeft een minimale lengte van 1 uur en een maximale lengte van 2 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers, en kan ook gegeven worden in combinatie met een lezing tijdens het plenaire gedeelte van een congres.