Symposium Kennisplatform EVB+: Samen kom je verder | 15 maart 2022 | ReeHorst, Ede

Het symposium ‘SAMEN KOM JE VERDER’ is bestemd voor iedereen die professioneel en/of persoonlijk betrokken is bij mensen met een Ernstige Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).
Het vindt plaats conform de op dat moment geldende coronamaatregelen.


Tijdens het plenaire ochtendprogramma lichten we het thema ‘SAMEN KOM JE VERDER’ in het leven en de zorg voor mensen met EVB+ toe, vanuit het perspectief van mensen met EVB+, medewerkers en ouders. In de middag volg je drie workshops, waarbij je gezamenlijk ingaat op onder meer probleemgedrag, samenwerking, een gezonde omgeving en ethische vraagstukken. Na afloop van het symposium kun je de opgedane kennis direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Tijdens het symposium kun je onder meer leren:

– Hoe je elke dag met plezier aan het werk gaat en de dag voldaan afsluit
– Hoe je als begeleider bij probleemgedrag het verschil kunt maken
– Hoe het is om – in deze tijd – moeder te zijn van een zoon met autisme en een ernstige verstandelijke beperking
– Waarom het belangrijk is om stil te staan bij probleemgedrag
– Hoe je stressbestendiger kunt worden met behulp van hartcoherentie
– Op welke manier je een ruimte kunt ontwerpen die aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met EVB+
– Hoe je de nachtrust bij mensen met EVB+ kunt verbeteren
– Hoe je trauma herkent en behandelt bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking
– Hoe je Advance Care Planning in praktijk brengt in de zorg voor mensen met EVB+
– Hoe je zelfverwonding bij iemand met EVB+ beïnvloedt
– Wat het hebben van een kind met EVB+ voor het ouderschap betekent
– Hoe je de samenwerking tussen ouders/verwanten en professionals kunt verbeteren
– Hoe je met behulp van reflectie inzicht krijgt in wat waardige en goede zorg kan zijn
– Hoe je als buitenstaander kijkt naar het leven van mensen met EVB+
– Welke bejegeningsstijl je hebt en wat dat jou en de cliënt oplevert
– Hoe je met behulp van Dienend-Leiderschap een bijdrage levert aan de groei en ontwikkeling van de mensen om je heen


Programma

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening.
Dagvoorzitter Paul Pardon
Paul Pardon bekijkt als dagvoorzitter het programma vanuit verschillende perspectieven: als vader van een zoon met een ernstige verstandelijke beperking, als zelfstandig trainer en coach, en als coördinator bij Carante Organisatie- & Ontwikkeladvies.

10.10 uur Hostmanship; verwelkom jezelf!
Ron Groothuis, specialist en partner bij Hostmanshipgroup Nederland
Hostmanship is de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Om dat écht te kunnen zul je eerst jezelf en elkaar moeten kunnen verwelkomen; persoonlijk leiderschap is het begin van Hostmanship. Ron Groothuis laat je kennismaken met Hostmanship én met persoonlijk leiderschap. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf verwelkomt? Hoe ga je met plezier aan het werk en sluit je de dag voldaan af?

10.35 uur  Probleemgedrag bij mensen met EVB+: lastig maar vaak ook normaal, bekeken vanuit hun emotionele ontwikkeling. Begeleiders maken het verschil!
Filip Morisse, coördinator strategisch beleid doelgroep dubbeldiagnose, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Gent, wetenschappelijk medewerker, Hogeschool Gent en board member van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability
Nogal wat mensen met EVB+ vertonen gedrag dat we probleemgedrag of uitdagend gedrag noemen. Als we dit gedrag bekijken vanuit basale emotionele behoeften, kunnen we het beter begrijpen en het als adaptief of normaal beschouwen. Hoewel dit begrip helpend is in de dagelijkse omgang, blijft het gedrag vaak lastig en belastend voor de omgeving. Het systematisch coachen van begeleiders (met vragen zoals ‘wat heb jij nodig om tegemoet te komen aan die behoeften om het vol te houden?’) is nodig om dagelijkse begeleiders te versterken en te waarderen want zij hebben allicht het meest impact op dit zogenaamde probleemgedrag.

11.00 uur  Ouder zijn…
Romana Vrede is actrice bij het Nationale Theater (HNT). Ze bracht in 2020 haar boek ‘De Nobele Autist’ uit, dat gaat over haar relatie met haar zoon Charlie. Paul Pardon gaat in gesprek met haar: hoe is het om – in deze tijd – moeder te zijn van een zoon met autisme en een ernstige verstandelijke beperking?

11.25 uur  Pauze

12.00 uur Workshopronde 1, keuze uit workshops 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13

13.00 uur  Lunch

14.00 uur  Workshopronde 2, keuze uit workshops 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12

15.00 uur  Pauze

15.30 uur Workshopronde 3, keuze uit workshops 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

16.30 uur  Borrel


Toelichting workshops:

Workshop 1. Anders kijken naar probleemgedrag. Geert Bettinger, trainer, coach, auteur van ‘Door stil te staan kom je verder’, Rosmalen
Als we willen aansluiten bij de client, waarom rennen en hollen we dan zo veel? Laten we vaker stilstaan bij de cliënt. Bij mensen met ‘probleemgedrag’ denken hulpverleners wellicht te snel in oplossingen. Dat mensen met EVB+ dit zogenaamde ‘probleemgedrag’ laten zien, doen ze vaak uit noodzaak: ze hebben soms geen andere mogelijkheid. Hoe moeten ze anders ons, medewerkers en familie of verwanten iets duidelijk maken? Tijdens deze workshop gaan we ons verplaatsen in mensen met EVB+.

Workshop 2. Hartcoherentie. Annemiek Grijpma, GZ-psycholoog/hartcoherentietrainer, Canzo, Angerlo
In deze workshop maak je kennis met hartcoherentietraining, een effectieve methode om stressbestendiger te worden. Je ziet en ervaart met behulp van techniek, dat emoties effect hebben op je hartritme en dat je door middel van je ademhaling invloed hebt op je hartritme. Als zorgverlener van mensen met EVB+ weet je dat zij heel gevoelig kunnen zijn voor jouw emoties. Hoe fijn zou het zijn als je je sensitiviteit voor jouw eigen stresssignalen kunt vergroten, zodat je jezelf kunt kalmeren in tijden van spanning en stress.

Workshop 3. Ontwerp een omgeving die gezond maakt
Annelies Mulder, programmamanager Innovatie, Ipse de Bruggen, Zoetermeer en Andrea Möhn, architect, Andrea Möhn Architects, Rotterdam
Ipse de Bruggen verandert in samenwerking met architecten en ontwerpers de woon- en leefomgeving van EVB+ cliënten op een creatief gestructureerde manier. Daarnaast doen zij  wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de fysieke leefomgeving op het gedrag en het welzijn van de cliënt. In deze workshop ben jij de architect. Op welke manier zou je een ruimte kunnen ontwerpen die aansluit bij de behoeften en wensen van Anneke, een vrouw met EVB+? Bekijk de zorg vanuit haar ogen. Creativiteit en anders denken verplicht!

Workshop 4. Slaap bij mensen met EVB+
Floor Rooijakkers en Anne de Louw, nachtverpleegkundigen, Cello, Rosmalen
We willen allemaal dat onze cliënten een goed leven hebben en goede nachtrust hoort daar ook bij. Floor en Anne vertellen welke stappen begeleiders kunnen zetten om de nachtrust en de slaaphygiëne bij mensen met EVB+ te verbeteren. Ook lichten ze graag het nodige toe over de slaapcyclus en slaapproblemen en wat dit dan betekent voormensen met EVB+.

Workshop 5. Herkennen en behandelen van trauma bij mensen met EVB+
Annemieke Hoogstad, GZ-psycholoog & onderzoeker, Amerpoort, Baarn
Tijdens deze workshop wordt aan de hand van lopend onderzoek van Amerpoort naar diagnostiek en behandeling van trauma/PTSS bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking toegelicht wat (on)bekend is. Daarnaast wordt het inzetten van EMDR bij mensen met EVB+ geïllustreerd aan de hand van een casus.

Workshop 6. Advance Care Planning bij mensen met EVB+
Annemieke Wagemans, arts voor Verstandelijk Gehandicapten, Koraal, Maastricht
Advance Care Planning (ACP) is een belangrijk onderdeel van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vroegtijdige communicatie over kwaliteit van leven, kwetsbaarheid, de zorg in de toekomst, en de wensen en verwachtingen van cliënten en hun naasten staan centraal. In deze workshop worden de praktische uitkomsten van het project ACP voor mensen met een verstandelijke beperking gepresenteerd. Ook vertellen we hoe ACP in praktijk kan worden gebracht in de zorg voor mensen met EVB+.

Workshop 7. De aanpak van zelfverwondend gedrag
Peter Koedoot, projectleider Expertisemanagement CCE, Utrecht
Zelfverwonding van cliënten met een ernstige verstandelijke beperking maakt ons machteloos. Het is bijzonder moeilijk te verdragen, moeilijk te begrijpen en moeilijk te beïnvloeden. In de workshop laten we een videoportret zien van iemand  met zelfverwondend gedrag. We verkennen wat de zelfverwonding in stand houdt en hoe je zelfverwonding mogelijk kunt beïnvloeden.

Workshop 8. De betekenis van een kind met EVB+ voor het ouderschap
Wim Goossens, expertdocent, trainer en coach, Academie Sociaal Werk, Sittard en Academie Verpleegkunde, Heerlen
In deze workshop wordt vanuit de oudergerichte benadering de focus gelegd op de betekenis van een kind met een beperking voor het ouderschap. Welke levende verlieservaringen hebben zij als ouders? Wat zijn dan helpende ondersteuningsmodellen? Wat zijn behoeftes van ouders als ze met professionals in aanraking komen? Welke mentale modellen hebben professionals als zij met ouders werken? Deze en andere vragen komen tijdens deze workshop aan bod.

Workshop 9. Ouders/verwanten en professionals, hoe kunnen we samen problemen oplossen?
Loes Everts, trainer, coach & bemiddelaar, De dynamische driehoek, Soest
Samenwerking tussen ouders/verwanten en professionals is essentieel maar loopt soms spaak, zeker als het niet zo goed gaat met de cliënt. In deze workshop gaan we ons inleven in de verschillende perspectieven – die van cliënten, van ouders/verwanten en van de professionals. Om op die manier nieuwe mogelijkheden te zien en schijnbare tegenstellingen te overbruggen.

Workshop 10. V(W)aardig in ethiek
Maaike Hermsen, lector, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kenniscentrum HAN SOCIAAL, Nijmegen en Diana Rodenburg, productspecialist, Siza, Arnhem
Individueel gerichte zorg en complexe problematiek vragen voortdurend afwegingen over wat waardige en goede zorg is. Afwegingen die beïnvloed worden door visie, maatschappelijke overtuigingen en persoonlijke waarden. Het voeren van een goed gesprek is misschien wel de kern van het werk. Dat lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk weerbarstig. Reflectie vraagt voortdurend de bereidheid elkaars perspectief te leren kennen en de eigen overtuigingen op het spel te zetten. In deze workshop wordt daarmee geoefend en wordt onderzocht wat deze inzichten betekenen voor het vakmanschap van professionals in de ondersteuning van mensen met EVB+.

Workshop 11. Project WAVE
Gustaaf Bos, onderzoeker, docent, Universiteit voor Humanistiek, Zorgethiek Utrecht
In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Is het misschien tijd om iets geheel anders te proberen, met behulp van kennis en ervaring van mensen van buiten de zorg? Hoe kunnen we in complexe zorgsituaties niet alleen professionele kennis benutten, maar ook ruimte maken voor de eigenheid van alle betrokkenen? We nemen u mee in enkele inzichten van (het nog lopende) project WAVE.

Workshop 12. De Schaal van Wellness: ‘alle neuzen dezelfde kant op wil nog niet zeggen dat iedereen hetzelfde ruikt!’
Paul Pardon, coördinator, Carante Organisatie- & Ontwikkeladvies, Utrecht
Geen twee zorgprofessionals zijn gelijk. Iedere zorgprofessional heeft een eigen stijl van begeleiden en ondersteunen. De Schaal van Wellness maakt de manier van begeleiden van jou en je teamgenoten op een praktische en eenvoudige manier zichtbaar. Waarom kies jij voor juist die ene stijl en wat is het effect van die stijl op anderen en op de cliënt?

Workshop 13. Dienend-Leiden
Ron Groothuis, specialist en partner, Hostmanship Group Nederland
Dienend-Leiderschap is met plezier bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de mensen om je heen. Dienend-Leiderschap is geen stijl maar een mindset. Een Dienend-Leider geeft mensen daarbij niet wat ze willen, maar wat ze nodig hebben. Dat vraagt tijd, aandacht en vertrouwen. In deze workshop, speciaal bedoeld voor leidinggevenden, ga je aan de slag met Dienend-Leiderschap. Onder andere met behulp van een zelfscan kijk je waar je al goed in bent en waar je nog beter in kunt worden.


Ook aanwezig:

Wanneer je te maken krijgt met cliënten die complex gedrag vertonen, loop je het risico om gebeten, gekrast of geknepen te worden. Je kunt je nu beschermen tegen dit (onbewust) uitdagende gedrag met BitePRO® bijt- & krabkleding. Bestel bij Tetcon.


Praktische informatie

Organisatie
Dit symposium wordt georganiseerd door Kennisplatform EVB+. Bij het Kennisplatform EVB+ zijn 30 zorgorganisaties aangesloten die door heel Nederland zorg bieden aan mensen met EVB+.
De logistieke voorbereiding van het symposium is in handen van Congressen MetZorg.

Voor wie?
Het symposium is voor iedereen die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met EVB+: Begeleiders, verpleegkundigen, gedragskundigen, GZ-psychologen, AVG-artsen, paramedici, managers, familie en verwanten, docenten en andere belangstellenden.

Wanneer en waar?
Het symposium vindt plaats op dinsdag 15 maart 2022 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Kosten
Is je instelling aangesloten bij het Kennisplatform EVB+ en meld je je aan vóór 15 februari, dan betaal je € 125,00. Op en na 15 februari betaal je € 145,00.
Is je instelling niet aangesloten bij het Kennisplatform EVB+, dan betaal je vóór 15 februari € 150,00 en daarna € 175,00.
De toegangsprijs is vrijgesteld van BTW, inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel en de hand-outs van de lezingen (digitaal).
Ongeveer een maand voor het congres ontvang je per post de factuur.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor orthopedagoog-generalisten bij de NVO, voor GZ-psychologen bij de NIP en voor artsen voor verstandelijk gehandicapten bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1).

Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
Je kunt je aanmelden tot 8 maart 2022. Bij annulering wordt € 25,- in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk.
Op en na 1 maart 2022 is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs dan overdragen aan een ander. De toewijzing van toegangsbewijzen en workshopkeuzes geschiedt op volgorde van binnenkomst. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van tevoren per post toegestuurd.

Meld je hieronder aan door op de blauwe knop te klikken en vul het formulier volledig in. Na aanmelding ontvang je meteen een bevestiging van je aanmelding in je mailbox.

Meer informatie?
Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of mail naar info@congressenmetzorg.nl.

Let op!
– Vink eerst de juiste prijs aan
– Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je meteen een bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Ontvang je deze niet, en zit hij ook niet tussen je ongewenste e-mail, stuur dan een mailtje naar info@congressenmetzorg.nl.

  • 15 maart 2022
    09:30 - 16:30
Details Prijs Vink aan
Instelling aangesloten bij Kennisplatform EVB+, tot 15 februariToon details + €125,00 (EUR)  
Instelling, niet aangesloten bij Kennisplatform EVB+, tot 15 februariToon details + €150,00 (EUR)  
OudersToon details + €125,00 (EUR)  
Instelling aangesloten bij Kennisplatform EVB+, op en na 15 februariToon details + €145,00 (EUR)   Startdatum verkoop
15 februari 2022
Instelling, niet aangesloten bij Kennisplatform EVB+, op en na 15 februariToon details + €175,00 (EUR)   Startdatum verkoop
15 februari 2022

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: