Even op adem komen | CTB-symposium | 13 mei 2022 | ReeHorst, Ede

Dit congres is verplaatst van 9 december 2021 naar 13 mei 2022. Deelnemers hebben hierover een mail ontvangen. Als dat niet het geval is (check ook de spambox), stuur dan een berichtje naar info@congressenmetzorg.nl


Na een roerige periode met COVID, die gevolgen heeft gehad voor ons allen, willen we graag ‘even op adem komen’ met een landelijk symposium over chronische beademing. Drie jaar na ons eerste CTB-symposium blijken de ontwikkelingen binnen de thuisbeademing niet te hebben stilgestaan. Zo zijn er nieuwe indicaties voor beademing bijgekomen, heeft e-health zijn intrede gedaan en is ons unieke Learning Management Systeem klaar. We zijn gestart met het thuis instellen van beademing; de eerste evaluatie hiervan zal tijdens het symposium gepresenteerd worden. Ook besteden we aandacht aan de impact van COVID op patiënten met thuisbeademing.

Een heugelijk hoogtepunt waar we in het plenaire deel van het symposium bij stilstaan, is het gereedkomen van de Richtlijn chronische beademing. Daarnaast geven we graag het woord aan een mantelzorger, die ruim dertig jaar voor zijn vrouw heeft gezorgd en de ontwikkeling van thuisbeademing in al haar facetten heeft meegemaakt. Vervolgens worden in de verschillende workshops vragen over verschillende aspecten van chronische beademing beantwoord, zoals: Wie wel, wie niet? Wanneer wel, wanneer niet? Wanneer niet meer? Welke voorwaarden? Welke voorbehouden zijn er?

De Centra voor Thuisbeademing nodigen u van harte uit om kennis te nemen van het unieke karakter van de chronische beademing in Nederland.


Programma (onder voorbehoud)

9.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur
Opening. Prof. dr. Guus Schrijvers, voorzitter bestuur Vereniging Spierziekten Nederland, Baarn

10.10 uur
Aanbieding Richtlijn chronische beademing aan prof. dr. Marianne Visser, voorzitter VSCA door dr. Michael Gaytant, internist en staflid, CTB Utrecht

10.30 uur
Impact chronische beademing op patiënt en naasten. Dr. Michael Gaytant, internist en staflid, CTB Utrecht
Michael Gaytant geeft graag het woord aan Jo Zuketto, die ruim 30 jaar mantelzorger is geweest voor zijn in 2020 overleden vrouw Noor. Zij werd vanaf 1989 thuis beademd en was de eerste persoon in Nederland die met een masker werd beademd. Zuketto en zijn vrouw hebben de ontwikkeling van thuisbeademing in al haar facetten meegemaakt.

11.00 uur
COVID en CTB. Dr. Marieke Duiverman, longarts, CTB Groningen
COVID heeft ons allen beziggehouden, ook de CTB’s en hun patiënten. Liepen beademingsbehoeftige patiënten een hoger risico om COVID te krijgen en een hoger risico op een ernstiger beloop? En hoe moest dit met de beademing en mogelijke risico’s op besmetting van zorgverleners? Zijn er patiënten die ernstig COVID hebben doorgemaakt en nadien thuisbeademing nodig hadden?

11.30 uur
Pauze

12.00 uur
Workshopronde 1

13.00 uur
Lunch en stand- en posterbezoek

14.00 uur
Workshopronde 2

15.00 uur
Pauze

15.30 uur
Workshopronde 3

16.30 uur
De toekomst van de CTB. Prof. dr. Peter Wijkstra, longarts en medisch hoofd, CTB Groningen

16.45 uur
Adembenemende afsluiting en uitreiking Posterpublieksprijs

17.00 uur
Netwerkborrel


In de middag kunt u deelnemen aan drie van de volgende workshops.

1. Ethiek. Dr. Erwin Kompanje, klinisch ethicus, Erasmus MC, Rotterdam en Ina van der Streek, verpleegkundig consulent, CTB Utrecht
De zorg voor een patiënt zou niet alleen medisch bepaald moeten worden, maar ook vanuit de persoonlijke waarden van de patiënt. Iedereen ervaart zingeving in het leven door verbintenissen met mensen, materie, situaties en zijn of haar lichaam. Deze zouden leidend moeten zijn bij de bepaling van waarde-gerichte zorg. In deze workshop gaan we   op zijn Rotterdams, no nonsens en helder, op deze op het eerste gezicht wollig ogende materie in.

2. Klinisch redeneren. Hans van der Aa, verpleegkundig specialist, CTB Groningen en drs. Stefan van der Kleij, longarts, CTB Erasmus MC, Rotterdam
Klinisch redeneren is het begrijpen en verwoorden wat er gezien wordt bij de patiënt. Het helpt overzicht te krijgen op een situatie en deze op de juiste manier te interpreteren. Op die manier kunnen de juiste interventies uitgevoerd worden. In deze workshop bespreken we aan de hand van klinisch redeneren een chronisch respiratoir insufficiënte patiënt.

3. Kind en chronische beademing. Drs. Linda Corel, kinderarts-intensivist en Annemarije van der Knaap, verpleegkundig consulent, CTB Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
In deze workshop bespreken we de aspecten van een kind met chronische beademing. Aan de hand van casuïstiek gaan we in op besluitvorming met betrekking tot het starten en soms ook beëindigen van de beademing. Door het traject te bespreken van een kind met chronische beademing in de thuissituatie zal duidelijker worden wat er voor nodig is om het kind veilig in een thuissituatie of woonomgeving te kunnen verzorgen, waarbij de kwaliteit van leven van het kind voorop staat. Hierbij komt tevens de ketenzorg en de rol van de diverse zorgverleners aan bod.

4. Palliatieve zorg en thuisbeademing: wat houdt uw patiënt het meest bezig? Signaleren en verkennen van zingevingsvragen. Drs. Hans Kemming, longarts, CTB Utrecht en prof. dr. Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de gezondheidszorg, Radboudumc, Nijmegen
In deze workshop komt het spanningsveld naar voren tussen enerzijds de wens van de patiënt om nog beademd te willen worden en anderzijds de progressie van de onderliggende ziekte waardoor het levenseinde in zicht komt. Belangrijk is om er achter te komen wat de patiënt in deze levensfase nog graag wil, wat hem/haar het meeste bezighoudt. Dit draagt bij aan de moeilijke beslissing waar de patiënt voor staat: wel of juist niet meer beademen.

5. Skillslab-training. Irma Sinnema, verpleegkundig specialist, UMC Groningen en Sander Steijns MSc, verpleegkundig specialist, Maastricht UMC+
In deze skillslabtraining maakt u kennis met handelingen die uitgevoerd worden binnen de chronische beademingszorg. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het oefenen van vaardigheden. De handelingsschema’s van het CTB staan hierbij centraal, deze zijn te vinden in de mediatheek van de CTB onderwijswebsite: www.ctbscholing.nl. In de landelijke Richtlijn chronische beademing kunt u meer lezen over het onderwijs bij het CTB. Let op: deze sessie is volgeboekt.

6. Wet- en regelgeving. Wesley Holland, medisch maatschappelijk werk, CTB Maastricht en Marcel Timmen, directeur Spierziekten Nederland, Baarn
Tijdens deze workshop geven we antwoord op vragen die patiënten vaak stellen, zoals: Wat is passende zorg en hoe krijg ik die geregeld? Tegen welke problemen kan ik hierbij aanlopen? Het Persoonlijke Assistentiebudget biedt de mogelijkheid voor 24-uurszorg, maar wat doe je als je geen 24 uur iemand in de nabijheid nodig hebt, maar 16 of 18 uur? Wat zijn de mogelijkheden als je zelfstandig woont en ‘s nachts toezicht nodig hebt omdat je zelf niet kunt alarmeren? Kan dat geïndiceerd worden? Wat doe je wanneer je zorg in natura wilt en er geen zorgaanbieder is die een passend zorgaanbod kan regelen? Moet je je dan laten ‘afschepen’ met een PGB?

7. Forum: Rol en belastbaarheid mantelzorger. Gespreksleider: dr. Michael Gaytant, CTB Utrecht
Na een korte inleiding door drs. Roy Sprooten, longarts, CTB Maastricht met achtergrondinformatie omtrent mantelzorg bij beademde patiënten, zal een forumdiscussie plaatsvinden. Hierbij zullen drie mantelzorgers aan de hand van stellingen en vragen uit de zaal toelichten welke problemen worden ervaren bij de zorg rondom chronisch beademde patiënten. Hierbij komen zowel patiënten met een kort als een lang ziektebeloop aan de orde.

8. Indicaties chronische beademing bij volwassenen en kinderen, what’s new? Drs. Willemien de Weerd, kinderarts, CTB Groningen en prof. dr. Peter Wijkstra, longarts en medisch hoofd, CTB Groningen
In deze workshop zal het accent liggen op herkenning van een chronisch respiratoire insufficiëntie bij aandoeningen in de volwassen- en kindergeneeskunde, waar de afgelopen jaren vraag naar chronische beademing is ontstaan. Daarnaast besteden we aandacht aan een goede transitie en besluitvorming over het starten van chronische beademing. Bij de volwassen patiënten heeft zich de laatste jaren een nieuwe groep gemeld, namelijk patiënten met COPD. Aangezien dit in potentie een dermate grote groep patiënten is en de financiële ruimte in de toekomst mogelijk onder druk komt te staan moet het CTB zich heroriënteren ten aanzien van indicatiegebieden. In de workshop gaan we hier uitgebreid op in.

9. Thuis instellen en tele-monitoring. Drs. Ries J.M. van de Biggelaar, longarts, Sabrina de Rooij, verpleegkundig consulent en Annique Bahnmuller–Witzenburg, verpleegkundig consulent, CTB Erasmus MC, Rotterdam
De drie Nederlandse studies Eolus, Homerun en Reconsider hebben het landschap van het instellen van thuisbeademingspatiënten voor altijd veranderd. Bent u benieuwd welke impact deze studies hebben gehad op de dagelijkse praktijk tijdens de COVID-19-pandemie? Wat zijn de uitdagingen voor de korte termijn? En wat is er allemaal voor nodig om daadwerkelijk grote aantallen van patiënten thuis in te stellen op beademing? Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de uitdagingen van het instellen van patiënten thuis, zowel in praktische als organisatorische zin.


Presenteer uw poster!
Interessante onderzoeksuitkomsten? Een interessante casus of bevinding die u wilt delen? Dit jaar kunt u door middel van een posterpresentatie op een laagdrempelige manier uw bevindingen aan geïnteresseerde collega’s overbrengen én u dingt mee naar een publieksprijs! De posters zijn in het Nederlands. Stuur voor 15 april 2022 een mail naar info@congressenmetzorg.nl. U krijgt dan via de mail instructies toegestuurd.


Ook aanwezig:

MDS BV is uw totaalleverancier voor de Tracheostoma hulpmiddelen. Wij zijn experts op gebied van zilveren & kunststof maatwerk canules. Wij hebben een breed assortiment aan canules, filters, bandjes, reinigings- en verzorgingsproducten etc.


Praktische informatie

Organisatie
Dit symposium wordt georganiseerd door CTB Nederland. De logistieke voorbereiding en uitvoering is in handen van Congressen MetZorg.

Voor wie?
Het symposium is bestemd voor Centra voor Thuisbeademing, artsen (huisartsen, revalidatieartsen, internisten, KNO-artsen, longartsen, neurologen, intensivisten, kinderartsen), verpleegkundigen (waaronder wijk-, long-, neuroverpleegkundigen), verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en overige professionals die betrokken zijn bij thuisbeademing.

Wanneer en waar?
Het symposium vindt plaats op vrijdag 13 mei 2022 van 9.30-17.00 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid. Het symposium vindt indien noodzakelijk plaats conform de op dat moment geldende coronamaatregelen van het RIVM.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, het NAPA en het ABAN voor 5 punten. De aanvraag bij het Verpleegkundig Specialisten Register en het KNGF is in behandeling.

Kosten
De kosten bedragen € 175,00 voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en fysiotherapeuten en € 250,00 voor artsen en overige geïnteresseerden. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. CTB Nederland is vrijgesteld van BTW.

(Annulerings)voorwaarden
U kunt kosteloos annuleren tot 13 april 2022. Daarna wordt € 25,00 in rekening gebracht.

Op en na 6 mei 2021 is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u uw toegangsbewijs overdragen aan een collega (met een soortgelijke functie). Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt ter verstrekking van informatie over het symposium. Na het symposium zullen uw gegevens worden overgedragen aan CTB Nederland. CTB Nederland kan uw gegevens gebruiken om symposium-gerelateerde informatie te verstrekken. Bij inschrijving gaat u hiermee akkoord.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 6 mei 2022. Meld u aan door hieronder op de blauwe knop te klikken en het formulier volledig in te vullen en de aanmelding te bevestigen. U ontvangt direct een bevestiging van uw aanmelding in uw mailbox. Ontvangt u deze niet, neem dan even contact met ons op. Uw toegangsbewijs krijgt u uiterlijk vijf dagen van te voren per post toegestuurd.

Informatie
Congressen MetZorg, 030-7512487. Of mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  • 13 mei 2022
    09:30 - 17:00
Details Prijs Vink aan
Verpleegkundigen en soortgelijke functiesToon details + €175,00 (EUR)  
Artsen en soortgelijke functiesToon details + €250,00 (EUR)  

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: