EMB-congres – Kijk! Een frisse blik… Mijn familie & ik | 30 november 2022 | ReeHorst, Ede

Het Platform EMG organiseert op 30 november 2022 het EMB-congres, met als thema: Kijk! Een frisse blik… mijn familie & ik. Het congres is bestemd voor professionals, ouders, verwanten en overigen die betrokken zijn bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen ((Z)EVMB).

Tijdens het plenaire ochtendprogramma staat centraal hoe wederkerig en waardevol het is om contact te maken met mensen met (Z)EVMB en hoe het zowel familie als begeleiders bindt en uniek maakt. Want juist wanneer de communicatie zonder (veel) woorden gevormd moet worden, blijkt dat een wederkerige relatie plaatsvindt op veel verschillende niveaus, waardoor diepe verbondenheid ervaren kan worden. Het ochtendprogramma wordt verzorgd door Pauline Kuiper, Lot de Swart en Seichi Ihara. In de middag volg je twee workshops die je ondersteuning bieden bij het leveren van een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven en het geluk van mensen met (Z)EVMB.

Na afloop van het congres ben je onder meer op de hoogte van:

– de resultaten van het onderzoek Sterker Samen
– hoe je het Visio Paspoort in het dagelijks leven kunt toepassen
– hoe zorgverleners en brussen met elkaar en met hun verschillende rollen om kunnen gaan
– wat ‘ankergestuurd leren’ inhoudt
– hoe ouders omgaan met de angst dat ze hun kind met (Z)EVMB niet overleven
– hoe je als zorgverlener aan de hand van ‘Mooi Leven’ de wereld van het gezin beter kunt begrijpen
– hoe de Groei-wijzer ouders en professionals kan helpen om te gaan met pubers met (Z)EVMB
– hoe de ‘Samen Zien’-app werkt
– welke meerwaarde een CCE-traject kan leveren
– hoe je contact kunt maken met behulp van kunst en muziek
– hoe met behulp van ’Ervaar-het-maar’ o.a. de motoriek gestimuleerd wordt
– wat je kunt doen bij slaapproblemen
– hoe het project Klein Geluk helpt bij het voeren van een gesprek
– hoe je met behulp van de LACCS-wip samen afwegingen en de juiste keuzes maakt


Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Opening. Marga Nieuwenhuijse, voorzitter Platform EMG en Corintha Wijnhorst, coördinator Platform EMG
10.15 uur (On)breekbare liefde. Pauline Kuiper, fotograaf, coach en auteur van het boek ‘Brus, (on)breekbare liefde’ en Lot de Swart, orthopedagoog
11.00 uur Koffie- en theepauze
11.30 uur Umareti Ureshii: blij dat ik geboren ben. Seichi Ihara, oprichter van het Iruka Daycentre, Osaka, Japan
12.30 uur Lunch en bezoek informatiemarkt
13.30 uur Eerste workshopronde
14.30 uur Koffie- en theepauze
15.00 uur Tweede workshopronde
16.00 uur Borrel


In de middag volg je twee van de volgende workshops:

Workshop 1. Sterker Samen: ondersteunen van gezinnen met een kind met (Z)EVMB
Siméon Lahaije, promovendus, Rijksuniversiteit Groningen
Personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB) hebben intense ondersteuning nodig. Hun gezinsleden hebben hierdoor te maken met een grote zorgvraag. Om hierbij te ondersteunen heeft het project ‘Sterker Samen’ het welzijn, de veerkracht en de ondersteuningsbehoeften van deze gezinnen in kaart gebracht en wordt in co-creatie een product ter ondersteuning ontwikkeld. Deze workshop gaat in op de resultaten van het onderzoek en het product.

Workshop 2. Kijk, dit zie ik!
Koninklijke Visio Revalidatie & Advies (spreker nog onbekend)
(Z)EVMB en visuele beperking gaan erg vaak samen. Visio zoekt actief samenwerking met ouders en verwanten om samen een zichtbeschrijving en het Visio Paspoort te maken. Dit is een kort en bondig verslag, in begrijpelijke taal. Hierdoor is voor de omgeving te begrijpen op welke afstand iemand gezichtsuitdrukkingen kan zien en kan communiceren. In de workshop krijg je een inkijkje in de wereld van onderzoek naar het zien én de praktische vertaling naar het dagelijkse leven.

Workshop 3. Mama, Wilma doet raar! Een systemische ervaring
Jenny ter Wee, orthopedagoog en auteur van ‘Mama… Wilma doet raar!’ en Margo van der Tol, procesbegeleider
Brussen zitten in allerlei rollen tegelijkertijd. Brus, dochter/zoon van, wettelijk vertegenwoordiger en vaak ook nog in een professionele zorgrol. Hoe is het om al die rollen tegelijkertijd invulling te geven en hoe ervaren professionals deze brus in hun contact? Aan de hand van het boek ‘Mama… Wilma doet raar!’ ga je in deze interactieve workshop zelf ervaren hoe de verschillende belangen in een concrete situatie kunnen botsen en hoe je weer dichter bij elkaar kunt komen.

Workshop 4. Brus, (on)breekbare liefde in de praktijk
Pauline Kuiper, auteur van ‘Brus, (on)breekbare liefde’
Veel brussen ervaren een intense liefde voor hun broer/zus, maar cijferen zichzelf ook snel weg. Welke plek kunnen zij innemen? Pauline Kuiper neemt je na haar plenaire lezing mee in deze verdiepende workshop. Waar meerdere thema’s besproken zullen worden voor ouders, zorgverleners en de brus. Want betrek je de brus nou wel of niet bij de zorg? Hoe kan je de brus echt ‘zien’ en geven wat hij/zij nodig heeft?

Workshop 5. Eén moeder, twee dochters, drie kledingkasten
Wilma Klaassen en Susan Lek, moeder en zusje van Naomi
Waarom woont Naomi in een aangepaste dorpsgemeenschap? Hoe zien haar moeder en zus haar? En hoe ziet zij zichzelf, haar omgeving en haar moeder en zus? Waar draait het om? Hoe kunnen ze de langdurige zorg voor haar ‘als normaal’ zien? Waar passen de kledingkasten in dit verhaal? Zus Susan en moeder Wilma vertellen hierover tijdens deze workshop.

Workshop 6. Saar kan niet praten, maar heeft veel te vertellen
Stichting Milo (spreker nog onbekend)
In deze workshop zie je hoe het gezin van Saar omgaat met het inzetten van ondersteunde communicatie (OC). Iedereen in haar omgeving wordt hierin betrokken en sluit aan bij haar belevingswereld. Door met elkaar ervaringen op te doen en deze betekenisvol te maken, krijgt Saar de kans om haar woordenschat uit te breiden en initiatieven te nemen in de communicatie. Tijdens deze workshop word je meegenomen in het ‘Ankergestuurd leren’.

Workshop 7. ‘Ik hoop dat ik mijn kind overleef’
Kasper Kruithof, promovendus Amsterdam UMC en Conny Dickhoff, ouder/ervaringsdeskundige
Mensen met (Z)EVMB worden steeds ouder. Veel ouders maken zich zorgen dat ze overleefd zullen worden door hun kind met (Z)EVMB. Zij weten niet goed hoe hun afwezigheid in het leven van hun kind (deels) opgevangen zou kunnen worden. Tijdens deze workshop wordt aan de hand van onderzoeksresultaten en eigen ervaringen, de zorgen van ouders besproken en verkend.

Workshop 8. De Bouwstenen voor Mooi Leven
Co de Gooyer, vader van dochter met een stofwisselingsziekte en Olga de Gooyer, medewerker NabijNetwerk
Geef het gezin Mooi Leven. Dan gaat het kind met de beperking weer floreren. Maar begrijpen we de wereld van het gezin en hoe kunnen zorgprofessionals daaraan deelnemen? Daar ontwikkelen we bouwstenen voor die het proces van ouders, kind en professionals inzichtelijk maken, om richting te geven op de weg naar Mooi Leven. Ga tijdens deze workshop mee ontdekken of je de weg en het proces herkent en help daardoor mee om onze bouwstenen te vervolmaken.

Workshop 9. Pubers en uitdaging?!
Harriët Schoenmakers, gedragsdeskundige, Amerpoort en Nicole van den Dries-Luitwieler, ervaringsdeskundige, orthopedagoog en kinderfysiotherapeut
Bij mensen met (Z)EVMB zoeken we vaak naar wat er nodig is om aan te sluiten bij hun behoefte. Bij pubers zonder beperkingen merken we dat uitgedaagd worden ook een grote behoefte is. Kan de ontwikkelde Groei-wijzer (Z)EVMB hierbij helpen en je op nieuwe ideeën brengen? Je zult merken dat je bij het nadenken over uitdagingen en ontwikkelstappen ook je eigen grenzen en die van de puber met (Z)EVMB leert kennen. Aan de hand van filmbeelden ga je hierover tijdens deze workshop in discussie.

Workshop 10. De ‘Samen Zien’-app
Kitty Tersmette, gedragsdeskundige en Nadine Kole, innovator/begeleider, Cordaan/Marius Meijboom
De ‘Samen Zien’-app is een hulpmiddel om eenvoudig videobeelden van een persoon met (Z)EVMB te delen tussen hulpverleners en verwanten, met als doel het leven van de persoon leuker te maken. Na het vaststellen van doelen en acties met het hele netwerk kunnen zowel begeleiders als verwanten met de ‘Samen Zien’-app dagelijks videobeelden maken en hierbij een vraag aan het netwerk stellen. De app werkt intuïtief en is inspirerend waardoor iedereen er graag mee werkt. Na deze workshop weet je waarom!

Workshop 11. Kijken met een frisse blik!
Annemiek Grijpma, GZ-psycholoog en hartcoherentietrainer, Marly Janssen en Anouschka Jansen, CCE-coördinatoren
Wat kan een CCE-traject (Centrum voor Consultatie en Expertise) betekenen voor mensen met (Z)EVMB en wat kan de meerwaarde van een frisse blik zijn? Je wordt meegenomen in het verhaal van een familie en hun kind. Aan de hand van beelden krijg je inzicht in wat het traject hen heeft opgeleverd. Twijfel je of je het CCE kunt inschakelen? Kom dan zeker naar deze workshop!

Workshop 12. Umarete ureshii: blij dat ik geboren ben
Gert ten Hoven, manager Bedrijfsvoering, Stichting De Rozelaar en Seichi Ihara, oprichter van het Iruka Daycentre, Osaka, Japan
Taal kan een barrière zijn in het contact met mensen. Maar wanneer je op intuïtief niveau contact hebt, vallen beperkingen weg. Seichi Ihara wil dat ook mensen buiten de zorg weten dat er contact mogelijk is met mensen met (Z)EVMB. Deelnemers aan zijn dagbesteding maken muziek en kunst met stadsgenoten. Het motto van zijn dagbesteding is: ‘umarete ureshii’, oftewel: blij dat ik geboren ben. Seichi deelt zijn ervaringen in deze workshop en brengt zijn aanpak, motivatie en visie op een inspirerende wijze.

Workshop 13. Ervaar het maar met… broer en zus
Thyra Koeleman, grondlegger, auteur, trainer Ervaar-het-maar, Maarten Rutjes, broer, bewegingsagoog en student ergotherapie en Daniëlle Rutjes, zus
Ervaar-het-maar is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met (Z)EVMB. De werkwijze kenmerkt zich door de praktische en totale multidisciplinaire benaderingswijze. Bij de totstandkoming is altijd nauw samengewerkt met ouders, begeleiders, leerkrachten en therapeuten. In deze workshop laten broer en zus zien hoe de methode Ervaar-het-maar op een speelse en natuurlijke wijze vorm krijgt.

Workshop 14. Daar lig je dan… onrust in de nacht; wat zouden we kunnen doen?
Sylvia Loos, slaapdeskundige
De laatste jaren hebben we steeds beter zicht gekregen op de nachten en de slaapkwaliteit van mensen met (Z)EVMB. Hieruit blijkt dat slaapproblemen erg vaak voor komen. Daarnaast zagen we ook iets anders; (grote) angst en eenzaamheid in de nacht… Er is in de afgelopen jaren op verschillende manieren geïnvesteerd in het verbeteren van de gebroken nachten van cliënten met (Z)EVMB. Tijdens deze workshop worden ‘good practices’ gedeeld.

Workshop 15. Ontwerpen voor klein geluk
Paulien van Amerongen en Tanneke Lyppens, ontwerpers sociale innovatie, Social Envoy
In 2022 hebben Paulien van Amerongen en Tanneke Lyppens zich beziggehouden met het vergroten van klein geluk voor mensen met (Z)EVMB en hun omgeving en een toolkit ontwikkeld. Tijdens deze interactieve sessie word je hierin meegenomen én maak je een verdieping. Zo wordt de toolkit weer verrijkt, zodat (naast de Marius Meijboom en de achterban van (Z)EVMB Nederland waarmee we het project uitvoeren) de gehele (Z)EVMB-gemeenschap in Nederland ervan kan leren en profiteren.

Workshop 16. Samen afwegingen maken: de LACCS-wip
Geeter & Munsterman (spreker nog onbekend)
Iedereen wil graag zo goed mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van de persoon met (Z)EVMB. In de praktijk ‘strijden’ de verschillende behoeften vaak met elkaar. Waar kies je dan voor? Genieten van het carnavalsfeest (en daarna twee dagen ontregeld zijn)? Iemand verplichten om mee te doen met de activiteiten (terwijl ze geen zin heeft)? Wel of geen PEG-sonde plaatsen? In deze interactieve workshop presenteren we de LACCS-wip, als middel om dergelijke vragen te bespreken en afwegingen te maken.


Ook aanwezig:

Epilepsie aanvalsdetectie tijdens de slaap NightWatch waarschuwt hulpverleners op afstand bij mogelijke epilepsie aanvallen tijdens de slaap. Bedacht door Nederlandse neurologen en aangeraden door patiënten.

Crdl creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Het instrument brengt een zintuiglijk verdiepende ervaring door de schoonheid van aanraking en geluid te verkennen. Zorgverleners gebruiken Crdl als een therapeutische interventie voor mensen met dementie, autisme, een verstandelijke of visuele beperking.


Praktische informatie

Organisatie
Dit congres wordt georganiseerd door Platform EMG. Platform EMG is een onafhankelijk kennisnetwerk voor en door eenieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen ((Z)EVMB). De logistieke voorbereiding van het congres is in handen van Congressen MetZorg.

Voor wie?
Het congres is voor iedereen die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen: begeleiders, verpleegkundigen, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, GZ-psychologen, revalidatie- en AVG-artsen, paramedici, managers, familie en verwanten, docenten en andere belangstellenden.

Wanneer en waar?
Het congres vindt plaats op woensdag 30 november 2022 van 9.30 tot 16.15 uur in ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Kom je met de auto, dan kun je tegen betaling parkeren op het parkeerterrein achter het gebouw.

Kosten
Is je instelling aangesloten bij/donateur van Platform EMG (kijk hier voor het overzicht) en meld je je aan vóór 26 oktober 2022, dan betaal je € 145,00. Op en na 26 oktober betaal je € 160,00.
Is je instelling niet aangesloten bij/donateur van het Platform EMG, dan betaal je vóór 26 oktober € 195,00 en daarna € 210,00.
De toegangsprijs is vrijgesteld van BTW, inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel en de hand-outs van de lezingen (digitaal).
De factuur wordt ongeveer een maand voor het congres per post toegestuurd.

Alle ouders en verwanten hebben gratis toegang dankzij een financiële bijdrage van EMB Nederland. Bij aanmelding vragen we je aan te geven of en van welke belangenorganisatie je lid bent. Je ontvangt geen factuur.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij kwaliteitsregister paramedici (KP), NVO, KR V&V, ADAP.

(Annulerings)voorwaarden
Bij annulering wordt € 25,- in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk, stuur in dat geval een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.
Op en na 23 november 2022 is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander.
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over het congres. Na het congres worden je gegevens doorgegeven aan het Platform EMG. Bij aanmelding ga je hiermee akkoord.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot 23 november 2022. De toewijzing van toegangsbewijzen en workshopkeuzes geschiedt op volgorde van binnenkomst. Ongeveer een week voor het congres ontvang je per post je toegangsbewijs. Meld je hieronder aan door op de blauwe knop te klikken en vul het formulier volledig in. Na aanmelding ontvang je meteen een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Ontvang je deze niet, ook niet in je spambox? Mail dan naar info@congressenmetzorg.nl.

Meer informatie?
Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487, of mail naar info@congressenmetzorg.nl.

NB
– Vink de juiste prijs aan en klik vervolgens op de blauwe knop.
– Vul het formulier volledig in. Na aanmelding ontvang je meteen een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Ontvang je deze niet, ook niet in je spambox? Mail dan naar info@congressenmetzorg.nl.
– Ben je ouder/verwant? Vul dan bij factuuradres bij ’t.a.v’ je naam, en bij het adres je postadres in. 

  • 30 november 2022
    09:30 - 16:30
Details Prijs Vink aan
Instelling aangesloten bij/donateur van Platform EMG, vóór 26 oktoberToon details + €145,00 (EUR)  
Instelling niet aangesloten bij/donateur van Platform EMG, vóór 26 oktoberToon details + €195,00 (EUR)  
Instelling aangesloten bij/donateur van Platform EMG, op en na 26 oktoberToon details + €160,00 (EUR)   Startdatum verkoop
26 oktober 2022
Instelling niet aangesloten bij/donateur van Platform EMG, op en na 26 oktoberToon details + €210,00 (EUR)   Startdatum verkoop
26 oktober 2022
Ouder/verwantToon details + €0,00 (EUR)  

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: