HET SYMPOSIUM IS VOLGEBOEKT – je kunt je niet meer aanmelden.
We hanteren GEEN wachtlijst!!

 

Op dinsdag 19 maart 2024 organiseert het Kennisplatform EVB+ het symposium ‘DE MENS BLIJVEN ZIEN’. Een symposium voor iedereen die professioneel en/of persoonlijk betrokken is bij mensen met een Ernstige Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

Tijdens het plenaire ochtendprogramma lichten we het thema ‘DE MENS BLIJVEN ZIEN’ in de zorg voor mensen met EVB+ toe. Floortje Scheepers vertelt over de mens als een ingewikkeld wezen en over het accepteren van complexiteit. Karel de Corte gaat in op de kracht van verbinding: niet alleen goede zorg, ook een hechte relatie met de cliënt, het netwerk en met je collega’s verhoogt de levenskwaliteit van mensen met EVB+. Het plenaire programma wordt afgesloten door Marike van Weelden en Pieter Tiddens met een preview van hun voorstelling ‘Zus van broer’, een familieverhaal over broers en zussen van kinderen die speciale zorg nodig hebben.

 

In de middag volg je drie sessies. Je kunt kiezen uit uiteenlopende sessies rond verschillende thema’s. Na afloop van het symposium kun je de kennis direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Tijdens het symposium leer je onder meer:

Complexiteit accepteren in de zorg voor mensen met EVB+
– Hoe een hechte relatie met cliënt, familie en collega’s de kwaliteit van leven verhoogt van cliënten
– Hoe je stress op tijd signaleert, begrijpt en kunt beïnvloeden
– Waarom de omgeving moet ‘ontleren’ in het contact met mensen die volledig in het hier en nu zichzelf zijn
– Wat transitieliedjes zijn en waarom en hoe ze werken
– Wat er anders is aan ouder worden bij mensen met EVB+
– Hoe je dagelijks bezig bent met het bevorderen van autonomie bij mensen met EVB+
– Hoe je om kunt gaan met morele stress en wat morele veerkracht inhoudt
– Wat samenwerken met ouders van een kind met EVB+ van ons vraagt als professionals
– Hoe een leuke dag eruit kan zien voor iemand met EVB+
– Waarom het belangrijk is om meer ruimte te maken voor elkaars (mede)menselijkheid
– Wat de relatie is tussen voeding en gedrag
– Wat topsport je kan leren over het versterken van je mindset, de teamdynamiek en samenwerking
– Hoe je bij iemand met EVB+ achterhaalt of er sprake zou kunnen zijn van traumaproblematiek
– De ins en out van het afbouwen van antipsychotica
– Waarom humor goud is in handen van zorgverleners


Programma

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening
Dagvoorzitter Paul Pardon, vader van een zoon met een ernstige verstandelijke beperking en coach/facilitator/trainer, ASVZ 

10.15 uur De mens blijven zien
Floortje Scheepers, medisch afdelingshoofd, hoogleraar, Divisie Hersenen, Psychiatrie, UMC Utrecht
We zijn geneigd om lineair te denken en voor elk probleem een oplossing te zoeken. Maar mensen, zeker mensen met EVB+, zijn adaptieve, complexe wezens. Wat we begrijpen van gedrag is slechts een puzzelstukje van een puzzel met honderdduizend stukjes. Als we de maakbaarheid van het leven loslaten en de complexiteit accepteren, komen we verder.

10.40 uur Het belang van relaties
Karel de Corte, orthopedagoog, Balegem, België
Vanuit de psychologie van de onderlinge afhankelijkheid reikt Karel ons begrippen aan die onze hulpverleningsrelatie verrijken en verdiepen, en die ons uiteindelijk tot (nog) betere hulpverleners maken.

11.10 uur Zus van broer
Marike van Weelden en Peter Tiddens, Eigen Werk Theaterteam
‘Zus van broer’ is een grappig familieverhaal over broers en zussen van kinderen die speciale zorg nodig hebben. Een komedie over een ernstig onderwerp waarmee Eigen Werk Theaterteam een inkijkje geeft in het leven van ‘brussen’. Je krijgt een uniek voorproefje te zien van deze nieuwe voorstelling.

11.30 uur Pauze

12.00 uur Sessieronde 1, keuze uit: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

13.00 uur Lunch

14.00 uur  Sessieronde 2, keuze uit: 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15

15.00 uur Pauze

15.30 uur Sessieronde 3, keuze uit: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

16.30 uur Borrel


Sessies

Sessie 1. De kracht van verbinding met… de cliënt, familie en collega’s
Karel de Corte, orthopedagoog, Balegem, België
Tijdens deze sessie gaat Karel de Corte in op de visie en het bijhorende gereedschap om, naast de goede (ver)zorg(ing), een hechte relatie op te bouwen met de cliënt, diens familie en collega’s. Via deze, weliswaar trage, weg van de verbinding bereiken we fundamentele en vooral duurzame resultaten om de levenskwaliteit van onze cliënten te verhogen.

Sessie 2. Spanning en veerkracht in ondersteuningsrelaties
Ronald Huttinga, trainer veerkracht en oud-begeleider EVB+, FOCUS op veerkracht
In deze sessie neemt Ronald Huttinga ons mee in de relatie tussen (ont)spanning bij begeleider en bij de cliënt. Leer (vroege) signalen van stress herkennen, begrijpen en beïnvloeden voor meer veerkracht in de ondersteuningsrelatie.

Sessie 3. Re-creatie: ‘In mijn verhaal ben jij’ – Film en nagesprek
Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, artistiek leiders en social designers, en Jeroen van Schaik, manager, Reinaerde
Tijdens deze sessie krijg je de korte film ‘In mijn verhaal ben jij’ te zien. Documentairemaker Floor Hofman liet mensen met een ernstig verstandelijke beperking hun dagelijks leven filmen met de intentie om hun blik op de wereld te leren kennen. De film laat zien wat de omgeving moet ‘ontleren’ in het contact met bewoners die niets anders kunnen dan volledig in het hier en nu zichzelf zijn. De film is onderdeel van het project ‘Re-creatie’ waarin samen met kunstenaars en ontwerpers wordt geoefend in een andere toekomst voor zorg en welzijn. Sjaak en Rosé geven een introductie op de film en leiden het nagesprek.

Sessie 4. Transitieliedjes
Jildou Duiven, muziektherapeut, Cosis
Transitieliedjes (ook wel overgangsliedjes of verwijsliedjes genoemd) worden ingezet tijdens overgangen tussen twee dagelijkse activiteiten en kunnen ondersteunen bij (moeizame) overgangen. Tijdens deze sessie leer je waarom en hoe transitieliedjes werken en hoe je ze het beste kunt inzetten. De sessie bestaat uit voorbeelden, praktische tips, een beetje theorie, en ervaren.

Sessie 5. Zie je mij – dat ik ouder word en dat mijn toekomst anders gaat worden?
Marja Oud, verpleegkundig zorgconsulent ouderen en palliatieve zorg, Esdégé-Reigersdaal
Ouder worden we allemaal, maar hoe is dat voor mensen met een beperking ? En voor mensen die zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken? Wat valt dan op bij het ouder worden? Wat wordt er anders in het functioneren?, alertheid, prikkelverwerking en vitaliteit? En wiens probleem is het eigenlijk? Marja Oud gaat hier tijdens haar sessie op in.

Sessie 6. Hoe ziet de dag eruit?
Berdien Weenink, zorgcoach/casemanager, Philadelphia
Een leuke dag, een goed leven… Is dat niet wat iedereen wil? We willen aansluiten bij de cliënt en zorgen voor een leuke dag en een goed leven. Maar daarnaast moeten we ook rekening houden met allerlei andere verplichtingen en laten we ons soms weerhouden door eigen of andersmans overtuigingen. In deze sessie gaan we weer even terug naar de cliënt zelf. Hoe kan de cliënt duidelijk maken waar hij van geniet? Hoe ziet zijn leuke dag eruit? Waar liggen mogelijkheden en kansen? Bieden we structuur of ‘straktuur’? Tijdens deze sessie gaan we samen op zoek naar de betekenis van een leuke dag en delen we inspirerende voorbeelden.

Sessie 7. Morele stress en morele veerkracht
Gytha Tijhaar, coördinator, CCE
Wat als je niet de zorg kunt bieden, die jij nodig vindt. En als je hier heel anders in staat dan je collega, het team of de organisatie? Hoe ga je hiermee om? En hoe kun je je verenigen met besluiten waar je eigenlijk niet achter kan staan? Wat doet deze tegenstrijdigheid met ons en hoe behouden we onze veerkracht? Aan de hand van praktijkvoorbeelden word je tijdens deze sessie meegenomen in de begrippen morele stress en werken aan morele veerkracht.

Sessie 8. Samenwerken met ouders
Bart Faber, PMT-systeemtherapeut en praktijkeigenaar Mens & Systeem
Een mens op zich bestaat niet. We bestaan op zijn minst uit drie: je ouders en jezelf. Op zijn minst, want vaak zijn er meer familieleden en vrienden die aan de basis van ons leven staan. Dat geldt ook voor mensen met EVB+. Wat is de plek van professionals in dat systeem? Hoe kunnen ouders en professionals samenwerken in de zorg en het leven van mensen met EVB+? En wat vraagt dat van ons als professionals? Aan de hand van voorbeelden en persoonlijke ervaringen gaan we met elkaar aan de slag met deze vragen.

Sessie 9. Ze kunnen het niet zeggen; over autonomie en afhankelijkheid in de dagelijkse ondersteuning aan mensen met EVB+.
Geertje van der Geest, onderzoeker en medewerker/adviseur kwaliteit & beleid, Esdégé-Reigersdaal
Geertje van der Geest liep twee jaar mee in de alledaagse ondersteuning aan mensen met EVB+. Zij ontdekte dat het bevorderen van autonomie een belangrijk kenmerk is van de ondersteuning aan deze kwetsbare mensen. Uit de onderzochte praktijk werd nieuwe theorie over autonomie ontwikkeld. Deze theorie zal tot herkenning leiden bij zorgprofessionals en biedt inspiratie voor zorg, theorie en beleid. In deze sessie vertelt Geertje er meer over.

Sessie 10. Over mens zijn
Gustaaf Bos, universitair docent, afd. Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek
Iedereen die te maken heeft met de complexe zorg, is betrokken als heel mens. Alles wat je doet, wordt mede bepaald door wie je bent, met je eigen levensverhaal, emoties, intuïtie en opvattingen. Toch blijkt uit onderzoek dat hier weinig aandacht voor is. De ervaringen in Project WAVE laten zien dat we meer ruimte moeten maken voor elkaars (mede)menselijkheid. Alleen dan lukt het om het langdurig met elkaar vol te houden. Met de expositie ‘Mens! Complexe zorg door de ogen van buitenstaanders’ wordt dit voelbaar. In de sessie bekijken we de expositie en gaan we de potentie van aandacht voor de hele mens ervaren en verkennen.

Sessie 11. Voeding en ontspanning
Jiske van der Meulen, coördinator kennis & innovatie, Stichting Special Heroes Nederland
Genieten van eten en drinken is niet voor iedereen vanzelfsprekend, het kan ook spanning geven en lastig zijn. Tijdens deze sessie gaan we in op de volgende vragen: Wat is de relatie tussen voeding en gedrag? Welke invloed heeft de voedingstoestand op gedrag? Welke aandachtspunten zijn van belang in de begeleiding rondom eten en drinken?

Sessie 12. Lessen uit de topsport voor de complexe zorg
Jessica Hendriks, senior beleidsadviseur, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Yorick de Lange, Baseline Sport en Talent Management
Wat kun je leren van topsporters en principes uit de topsport? Hoe versterk je je mindset, de teamdynamiek en samenwerking? In deze sessie maken wij dit toepasbaar voor professionals en teamleiders die willen leren hoe je je eigen krachten beter inzet en hoe je de onderlinge verbinding in een team versterkt.

Sessie 13. Trauma en traumasensitief werken bij mensen met EVB+
Aafke Scharloo, zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog
Mensen met een verstandelijke beperking maken veel mee in hun levens, vaak meer dan mensen zonder beperking. Zeker als het gaat om mensen met EVB+ liggen medisch trauma en andere trauma’s op de loer. Maar hoe kom je er achter dat er sprake zou kunnen zijn van traumaproblematiek en wat kan je dan doen? Is traumabehandeling mogelijk en hoe dan? En hoe ziet traumasensitief werken er bij deze mensen uit?

Sessie 14. Antipsychotica en medicatiewijsheid voor dummies
Sylvie Beumer, arts-VG, Sherpa en onderzoeker, academische werkplaats GOUD
In deze sessie kun je je medicatiewijsheid bijspijkeren. Je krijgt een minicursus over het gebruik van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Over indicaties en bijwerkingen van antipsychotica. Tevens wordt er stil gestaan bij het afbouwen ervan en wat mogelijke redenen zijn waarom het vaak niet lukt. Een sessie gebaseerd op klinische ervaring en het onderzoek naar het afbouwen van antipsychotica bij GOUD. Een sessie met verhalen en korte filmpjes waar interactie gewaardeerd wordt.

Sessie 15. Humor als interventie
Marcellino Bogers, oud-verpleegkundige en cabaretier en mede-auteur van ‘Humor als verpleegkundige interventie 2.0’
Zoals de volkswijsheid allang zegt, is lachen gezond. Ook de wetenschap heeft de fysiologische effecten van de lach onderzocht en bewezen. Lachen is pijnstillend, ontspannend en helpt mensen om te gaan met hun angsten. Voor de zorgverlener is gebruik van humor een goede remedie tegen burn-out. Ondanks dat gegeven wordt er in de zorg weinig aandacht besteed aan de werking, effecten en mogelijkheden van humor. In deze interactieve sessie doen we dat wél: we gaan in op de theorie, foute humor, hospitalisatie en burn-outgevoelens. Want humor verkleint de afstand tussen cliënten, familie en collega’s. Het relativeert, ontwapent, ontspant, verbindt, bevrijdt, doorbreekt, ontgift, ontstresst en verlicht. Kortom, humor is goud in de handen van zorgverleners.


Ook aanwezig:

Pillo is een kussen als game controller. Door de kussen-game-controller en de verantwoorde spellen wordt gamen voor iedereen. Door te knuffelen, slaan en knijpen stelt het kussen iedereen in staat de games te besturen. Of je nu jong, oud, fit of beperkt bent, gamen met Pillo kan iedereen!

Met de CloudCuddle maak je van elk bed een veilig bed voor kinderen met een beperking. Ouders kunnen hierdoor zorgeloos op vakantie, bij familie logeren of een weekendje weg, wetende dat hun kind veilig en comfortabel slaapt. Waar dan ook.

Guldmann is leverancier van plafondtilliften. Plafondliften helpen bij het veilig en comfortabel tillen en verplaatsen van bed naar rolstoel en ondersteunt bij dagelijkse handelingen als draaien, wondzorg en ontspannen in bad- of snoezelruimte. Positief voor zorgvrager én zorgverlener!


Praktische informatie

Organisatie
Dit symposium wordt georganiseerd door Kennisplatform EVB+. Bij het Kennisplatform EVB+ zijn 31 zorgorganisaties aangesloten die door heel Nederland zorg bieden aan mensen met EVB+. De logistieke voorbereiding van het symposium is in handen van Congressen MetZorg.

Voor wie?
Het symposium is voor iedereen die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met EVB+: begeleiders, verpleegkundigen, gedragskundigen, GZ-psychologen, AVG-artsen, paramedici, managers, familie en verwanten, docenten en andere belangstellenden.

Wanneer en waar?
Het symposium vindt plaats op dinsdag 19 maart 2024 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Er is voldoende parkeergelegenheid (tegen betaling).

Kosten
Is je instelling aangesloten bij het Kennisplatform EVB+ en meld je je aan vóór 19 februari, dan betaal je € 165,00. Op en na 19 februari betaal je € 185,00.
Is je instelling niet aangesloten bij het Kennisplatform EVB+, dan betaal je vóór 19 februari € 195,00 en daarna € 215,00. Ouders betalen € 125,00.
De toegangsprijs is vrijgesteld van BTW, inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel en de hand-outs van de lezingen (digitaal). De factuur ontvang je ongeveer een maand voor het congres per post. Denk eraan de juiste factuurgegevens en eventueel kostenplaats in te vullen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor orthopedagogen bij het Accreditatiebureau NVO Beroepsgerelateerd, voor jeugdprofessionals bij de SKJ,  voor artsen door bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) voor 5 punten. Accreditatie is toegekend voor verpleegkundigen door het KR V&V en voor begeleiders bij de BPSW (pilot beroepsregistratie) voor 5 punten.

Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
Je kunt je aanmelden tot 12 maart 2024. Bij annulering wordt € 25,- in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 1 maart 2024 is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. De toewijzing van toegangsbewijzen en workshopkeuzes geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Meld je hieronder aan door op de blauwe knop te drukken en vul het formulier volledig in. Na aanmelding ontvang je meteen een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren per post toegestuurd.

Meer informatie?
Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of mail naar info@congressenmetzorg.nl.

Let op!
Vink hieronder eerst de juiste prijs aan en klik daarna op de knop ‘aanmelden’. Als je je aanmeldt op je telefoon, moet je deze misschien eerst even kantelen.
– Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je meteen een bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op.

HET SYMPOSIUM IS VOLGEBOEKT.

  •  19 maart 2024
     09:30 - 16:30

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: