Op dinsdag 14 maart 2023 organiseert het Kennisplatform EVB+ het symposium ‘CREATIEF VERDER KIJKEN’. Een symposium voor iedereen die professioneel en/of persoonlijk betrokken is bij mensen met een Ernstige Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

Tijdens het plenaire ochtendprogramma lichten we het thema ‘CREATIEF VERDER KIJKEN’ in het leven en de zorg voor mensen met EVB+ toe. Peter Vermeulen, Vlaams pedagoog, vertelt over wat we NIET zien en hoe belangrijk dat is. Swetlana Westermeijer spreekt vanuit haar perspectief als moeder van een dochter met een ernstige verstandelijke beperking en autisme, over de zorg voor jezelf. Irene Koel sluit het ochtendprogramma af. In haar lezing draait het om toegepaste creativiteit. Je krijgt tips en tricks waar je direct mee uit de voeten kunt.  In de middag volg je drie sessies. Je kunt kiezen uit uiteenlopende sessies rond verschillende thema’s. Na afloop van het symposium kun je de kennis direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Tijdens het symposium leer je onder meer:
– Hoe je kunt kijken naar probleemgedrag vanuit de autistische stijl van waarnemen en de nieuwe theorie van het voorspellend brein
– Wat je kunt doen, als ouder en als begeleider, om voor jezelf te zorgen
– Hoe je met nieuwe ogen naar dezelfde situaties kunt kijken
– Welke methodiek je kunt toepassen om participatie en daginvulling van mensen met EVB+ te bevorderen
– Of, wanneer en hoe je een-op-een begeleiding kunt afbouwen
– Hoe je kunt zorgen voor goede beeldvorming en ondersteuning aan mensen met EVB+ als ze ouder worden
– Wat het effect is van onze taal op het denken over mensen met EVB+
– Hoe je je eigen creativiteit en persoonlijke talenten kunt inzetten op de werkvloer
– Hoe je gevoelens van verlies bij ouders her- en erkent
– Hoe je muziek kunt inzetten aan de hand van de methode ‘Muziek werkt zo’
– Hoe je niet kunt vergeten dat aan probleemgedrag somatische oorzaken ten grondslag kunnen liggen
– Hoe je met je team toch onder druk kunt blijven presteren
– Op welke wijze je een gevoel van spanning bij jezelf kunt reguleren
– Hoe je seksuele gezondheid bevordert en begeleidt
– Hoe het kennen van persoonlijke waarden kan helpen om met dilemma’s om te gaan
– Hoe je kunt bouwen aan een gemeenschap
– Wat de resultaten zijn van het onderzoek naar betekenisvolle zorgrelaties


Programma

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening. Dagvoorzitter Paul Pardon, vader van een zoon met een ernstige verstandelijke beperking en coach/facilitator/trainer, ASVZ 
10.15 uur Probleemgedrag bij mensen met EVB+-autisme: het is wat je NIET ziet dat telt. Peter Vermeulen, Vlaams pedagoog en een autoriteit op het gebied van autisme
Om goed om te kunnen gaan met probleemgedrag is het belangrijk te weten waar dat gedrag vandaan komt. Hierbij kijken we (terecht) vaak naar ‘triggers’ in de omgeving. Maar hoe zit het met de triggers die we niet kunnen zien, omdat ze zich afspelen in het hoofd van iemand met EVB+? We verkennen hoe de autistische stijl van waarnemen en denken, vanuit de nieuwe theorie van het voorspellende brein, aanleiding kan geven tot probleemgedrag.
10.40 uur  Ouder zijn. Hoe zorg je ervoor dat je het volhoudt? Swetlana Westermeijer, eigenaar/zzp, Swetlana Spreekt
Swetlana is moeder van Thera (17). Een kind met een zware verstandelijke beperking en autisme. Toen Thera tien jaar was ging ze wonen in een zorginstelling. Swetlana’s verhaal is heftig en kwetsbaar en inspireert je om je eigen regie te pakken en toch jezelf op nummer één te zetten.
11.05 uur Creativiteit: hoe kom je tot de 100ste vis? Irene Koel, eigenaar, The Zooooo
Irene’s lezing gaat over creativiteit. Niet over of en hoe je goed kunt schilderen of zingen, maar over toegepaste creativiteit: vindingrijk zijn, idee-kracht, met nieuwe ogen naar zelfde situaties kunnen kijken en je dan afvragen: hoe kan het beter? Hoe blijf je creatief, hoe doe je dat op afroep, waarom is het nodig? Het is een interactieve lezing met dikke tips.
11.30 uur Pauze
12.00 uur Sessieronde 1, keuze uit sessies 1, 2, 5, 10, 12, 13, 14
13.00 uur Lunch
14.15 uur Sessieronde 2, keuze uit sessies 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
15.15 uur Pauze
15.45 uur Sessieronde 3, keuze uit sessies 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15
16.45 uur Borrel


Sessies

S1. Participatie en zinvolle daginvulling
Gineke Hanzen, postdoctoraal onderzoeker en fysiotherapeut, Academische Werkplaats EMB en Koninklijke Visio
Iedereen wil erbij horen en een zinvolle daginvulling hebben. Maar hoe geef je participatie vorm voor mensen met EVB+? Welke methodiek kun je gebruiken om hun participatie en daginvulling te verbeteren? In deze sessie krijg je informatie over wat uit onderzoek naar voren is gekomen. Daarnaast nemen we je mee in de methodiek “Zorg voor Participatie+” en geven we concrete voorbeelden om de participatie van mensen met EVB+ te bevorderen.

S2. Een-op-een-begeleiding afbouwen?!
Priscilla de Graaf – Bockkom, casemanager Onbegrepen gedrag
Beginnen aan een-op-een-begeleiding doen we niet zomaar, vaak wordt het uit nood ingezet. Afbouwen kan dus ook niet zomaar. Wat zijn nou onderwerpen en thema’s die van invloed zijn? En wanneer zet je welke interventie in? Ga mee op ontdekkingstocht tijdens deze sessie!

S3. Ouder worden bij mensen met EVB+: overgang naar een andere levensfase
Liesbeth van Dam, gezondheidszorgpsycholoog gespecialiseerd in ouderen, ‘s Heeren Loo en Gerion
Tijdens deze sessie gaan we in op wat er gebeurt bij mensen met EVB+ die ouder worden. We staan stil bij het lichamelijke en psychosociale ouder worden en we gaan in op hoe je zorgt voor een goede beeldvorming en ondersteuning tijdens deze nieuwe levensfase.

S4. Taal als beeldvorming
Lot de Swart, orthopedagoog
De taal die wij spreken, beïnvloedt ons denken over mensen. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag hebben vaak een stapeling van diagnoses waarbij iemands defecten een prominente plek krijgen in beeldvormende verslagen. En daarmee ook in de gesprekken die over de persoon worden gevoerd. In deze sessie gaan we ervaren wat het effect is van onze taal op ons denken over de ander en zoeken we naar alternatieve taal waarmee mensen zich gekend voelen in wie zij zijn.

S5. Huishoud Rodeo: neem jezelf mee naar je werk
Rozemarijn Oudejans en Sander van Bussel, Tilburg Cowboys
Tijdens de Tilburg Cowboys Huishoud Rodeo ontdek je aan de hand van een aantal oefeningen je eigen creativiteit en hoe je je persoonlijke talenten kunt inzetten op de werkvloer. Je leert om creativiteit niet alleen reagerend, maar ook initiërend in te zetten en dat dit niet hoeft te botsen met efficiëntie in je werk.

S6. Levend verlies
Edith Raap, docent/trainer/onderzoeker, Hogeschool Utrecht en Nicolette Quak, ouder/luisterkindwerker
Ouders met een kind met een beperking moeten hun verwachtingen over het leven van hun kind vaak bijstellen. Zij ervaren terugkerende gevoelens van verlies, in verschillende gedaanten. Nicolette Quak vertelt hierover als moeder en gaat samen met Edith Raap dieper in op de impact hiervan en de betekenis voor professionals aan de hand van de inzichten uit het onderzoek naar levend verlies bij ouders met een kind met een beperking.

S7. Muziek werkt zo!
Anne Ruesink en Sara Liz van Til, muziekcoaches, Stichting Philadelphia Zorg
We laten zien hoe je muziek kunt inzetten bij de mensen met EVB+ aan de hand van de methodiek ‘Muziek werkt zo!’ die bij Philadelphia is ontwikkeld. We introduceren onder andere het muziekpaspoort, het muziekboek en de zeven functies van muziek die ondersteunen om muziek methodisch in te zetten.

S8. Somatische oorzaken van probleemgedrag
Daphne Konz, arts VG/docent/trainer/consulent/eigenaar, Uit de Praktijk Trainingen en Consultatie
Lichamelijke problemen kunnen zich bij mensen met een verstandelijke beperking presenteren als gedragsverandering of probleemgedrag. Dit geldt bijvoorbeeld voor schildklierziekten of problemen met het maag- en darmstelsel. Ook medicijngebruik kan invloed hebben op gedrag. In deze sessie maak je aan de hand van casuïstiek kennis met een aantal ziektebeelden die vaker voorkomen bij mensen met EVB+ en leer je hoe je systematisch na kunt denken over lichamelijke oorzaken van gedragsverandering.

S9. Met je team presteren onder druk
Harry van Buren, algemeen directeur, Zeno Zorg B.V. en Sander Aarts, eigenaar, Unbreakable Academy
Als we onvoldoende vermogen hebben om met uitdagende omstandigheden om te gaan, krijgen we last van een tunnelvisie en raken we geïsoleerd en afgescheiden van onze omgeving. Tijdens deze sessie doe je kennis en ervaring op en leer je hoe je in een team onder druk kunt blijven presteren. Vanuit onze Special Forces achtergrond én onze jarenlange praktische zorgervaring binnen de VG, weten wij als geen ander wat er gebeurt als we niet investeren in weerbaarheid en teamprestatie.

S10. Je eigen spanning én ontspanning reguleren
Yvonne Harbers, haptotherapeut, Praktijk voor Haptotherapie, Utrecht/Sherpa
Het belangrijkst in de begeleiding ben je zelf. Het uitgangspunt in deze sessie is dat het menselijk lichaam van groot belang is voor alle communicatievormen. Ongemerkt hebben we enorme invloed op elkaar. Zo is spanning heel besmettelijk, maar ontspanning ook. Daar kun je gebruik van maken. Als zorgverlener besef je vaak niet hoeveel invloed je zelf hebt op het gedrag van de cliënt. Deze sessie geeft je inzicht in de wijze waarop je zelf je spanning kan reguleren vanuit de inzichten van haptonomie. Haptonomie betekent letterlijk: de leer van het gevoelsleven.

S11. Bevorderen van seksuele gezondheid
Welmoed Visser-Korevaar, seksuoloog NVVS, orthopedagogisch adviesbureau Welmoed
We weten vaak niet goed hoe we om kunnen gaan met probleemgedrag waarbij seksualiteit een rol speelt. Bij mensen met EVB+ is het niet vanzelfsprekend om ook de seksuele gezondheid actief te begeleiden/stimuleren, terwijl ook zij, net als iedereen een seksuele ontwikkeling doormaken. Hoe kijk je naar de seksuele ontwikkeling van mensen met EVB+, hoe bevorder en begeleid je dan seksuele gezondheid en aan welke interventies, die bijdragen aan seksuele gezondheid, kun je denken?

S12. Een ethisch perspectief op zelfverwonding
Celine Belderok, orthopedagoog en coördinator CCE, en Desiree Gal, coördinator CCE regio Noord Oost
Omgaan met zelfverwonding is moeilijk. Al het goede dat je kunt bedenken, heeft een keerzijde. Richtlijnen helpen niet meer. Je kunt dan alleen zelf en met je team beslissen. In deze workshop verkennen we hoe het kennen van je eigen en elkaars persoonlijke waarden kan helpen om met dilemma’s om te gaan.

S13. ‘De ontdekkingsreiziger’
Marcel Engelen, manager Zorg, Daelzicht
Leidinggeven vraagt om persoonlijk leiderschap. Weten waar je kracht ligt en wat je valkuilen zijn. Je tegenslagen om te zetten in uitdagingen, niet op te geven en je bedoeling niet uit het oog te verliezen. Maar vooral ook: wat moet je zelf nog doen om te kunnen groeien. Marcel Engelen, behalve zorgmanager ook expeditieleider in het bergbeklimmen, neemt je mee in zijn persoonlijke ontdekkingsreis met diepe dalen en hoge pieken. Verwacht geen gepolijst verhaal over leiderschap, maar laat je inspireren om zelf op ontdekkingsreis te gaan.

S14. Bouwen aan een gemeenschap
Michael Kolen, geestelijk verzorger, Prisma, Inge Kooistra, beleidsmedewerker, Raphaelstichting en Christel Welling, manager Zorg, Raphaelstichting
Zorgorganisatie Prisma zoekt – vanuit de transitieopgave waar de zorg voor staat – naar nieuwe vormen van zorg en samenleven. Bij de Raphaelstichting  – gestoeld op het antroposofische gedachtengoed – is samenleven in de gemeenschap en gemeenschapszin een als vanzelfsprekende waarde binnen de organisatie. Vertegenwoordigers van beide organisaties gaan hierover tijdens deze sessie met elkaar in gesprek. Wat kunnen we op basis van beide zoekprocessen leren over ‘community building’?

W15. EVB+ in beeld! Betekenisvolle zorgrelaties tussen cliënt en begeleider
Luciënne den Uil, junior onderzoeker, Kennisplatform EVB+, Angela Prudon, hoofddocent Master Social work, HAN en Hennie van Veen, hoofddocent AD en BA Social work deeltijd, HAN
Sinds 2018 wordt er onderzoek gedaan vanuit het Kennisplatform EVB+ naar de succesfactoren in een betekenisvolle zorgrelatie tussen mensen met EVB+ en hun begeleiders. Daarnaast onderzoeken we ook de patronen van spanning voorafgaand en tijdens moeilijk verstaanbaar gedrag van de cliënt. In deze sessie nemen wij jullie mee in de bevindingen van het onderzoek en laten we jullie ervaren wat deze bevindingen betekenen voor de ontwikkeling van een scholingsaanbod voor zorgprofessionals in de praktijk.


Praktische informatie

Organisatie
Dit symposium wordt georganiseerd door Kennisplatform EVB+. Bij het Kennisplatform EVB+ zijn 30 zorgorganisaties aangesloten die door heel Nederland zorg bieden aan mensen met EVB+.
De logistieke voorbereiding van het symposium is in handen van Congressen MetZorg.

Voor wie?
Het symposium is voor iedereen die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met EVB+: Begeleiders, verpleegkundigen, gedragskundigen, GZ-psychologen, AVG-artsen, paramedici, managers, familie en verwanten, docenten en andere belangstellenden.

Wanneer en waar?
Het symposium vindt plaats op dinsdag 14 maart 2023 van 9.30-16.45 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Er is voldoende parkeergelegenheid (tegen betaling).

Kosten
Is je instelling aangesloten bij het Kennisplatform EVB+ en meld je je aan vóór 14 februari, dan betaal je € 155,00. Op en na 14 februari betaal je € 175,00.
Is je instelling niet aangesloten bij het Kennisplatform EVB+, dan betaal je vóór 14 februari € 195,00 en daarna € 215,00. Ouders betalen € 125,00.
De toegangsprijs is vrijgesteld van BTW, inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel en de hand-outs van de lezingen (digitaal). De factuur ontvang je ongeveer een maand voor het congres per post. Denk eraan de juiste factuurgegevens en eventueel kostenplaats in te vullen.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor orthopedagogen en GZ-psychologen bij NIP K&J/NVO (bij toekenning ook geldig voor SKJ), voor verpleegkundigen bij het KR V&V voor artsen bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) voor 5 punten.

Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
Je kunt je aanmelden tot 7 maart 2023. Bij annulering wordt € 25,- in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 1 maart 2023 is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. De toewijzing van toegangsbewijzen en workshopkeuzes geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Meld je hieronder aan door op de blauwe knop te drukken en vul het formulier volledig in. Na aanmelding ontvang je meteen een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren per post toegestuurd.

Meer informatie?
Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of mail naar info@congressenmetzorg.nl.


Let op!
– Vink eerst de juiste prijs aan
– Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je meteen een bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op. 

  • 14 maart 2023
    09:30 - 16:45
Details Prijs Vink aan
Instelling aangesloten bij Kennisplatform EVB+, voor 14 februariToon details + €155,00 (EUR)  
Instelling niet aangesloten bij Kennisplatform EVB+, voor 14 februariToon details + €195,00 (EUR)  
OudersToon details + €125,00 (EUR)  
Instelling aangesloten bij Kennisplatform EVB+, op en na 14 februariToon details + €175,00 (EUR)   Startdatum verkoop
14 februari 2023
Instelling niet aangesloten bij Kennisplatform EVB+, op en na 14 februariToon details + €215,00 (EUR)   Startdatum verkoop
14 februari 2023

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: