7e Nationaal Congres voor Hospicezorg | 7 oktober 2022 | ReeHorst, Ede

Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend, en daarom organiseren we voor de zevende keer een congres specifiek voor hospicezorg. Tijdens dit 7e Nationaal Congres voor Hospicezorg op vrijdag 7 oktober 2022 gaan we in op allerlei aspecten waar je als verpleegkundige, verzorgende of vrijwilliger mee te maken krijgt in de zorg voor terminale patiënten. Na afloop ben je onder meer op de hoogte van:

– de stand van zaken met betrekking tot de hospicezorg anno 2022
– op welke wijze de fysieke omgeving in een hospice gasten optimaal kan ondersteunen
– wat beeldende begeleiding is en hoe het van betekenis kan zijn bij het afscheid
– welke interventies kunnen worden ingezet bij reutelen
– hoe levenseinderituelen het proces van afscheid en loslaten kunnen bevorderen
– hoe nabestaanden de beschikking over wachtwoorden en digitale gegevens van een overledene kunnen krijgen
– hoe je omgaat met gasten die langer dan drie maanden in het hospice verblijven
– hoe hospicezorg ook thuis verleend kan worden


Programma

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

10.10 uur Hospicezorg anno 2022. Prof. dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Hospicezorg, UMC Utrecht en bestuurder bij Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

10.30 uur Waardigheid in palliatieve zorg. Everlien de Graaff, senior onderzoeker, UMC Utrecht
Behoud van waardigheid is belangrijk in hospicezorg. Toch wordt waardigheid vrijwel niet gedefinieerd en de zorg voor waardigheid vrijwel nooit praktisch gemaakt. Het HOPEVOL-onderzoek is een onderzoek naar de zorg voor waardigheid in hospices.  Everlien vertelt over de resultaten ervan.

10.55 uur Angst voor de dood.
Bartelijn Ouweltjes van theatergroep Bint speelt een aantal hoogtepunten uit ‘In de gloria’, een theatrale vertelling over de angst voor de dood.

11.40 uur Pauze

12.10 uur Parallelsessieronde 1

13.10 uur Lunch

14.00 uur Parallelsessieronde 2

15.00 uur Pauze

15.30 uur Parallelsessieronde 3

16.30 uur Afsluiten en borrel


Parallelsessies

Ronde 1

P.1.1. Dementie en de laatste levensfase
Voor verpleegkundigen en verzorgenden
Jenny van der Steen, universitair hoofddocent, LUMC,  Leiden en senior onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen
Iedereen heeft wel een beeld bij dementie. Wat er vaak anders is als iemand met dementie sterft, daar kijken we in deze sessie naar. Vervolgens, hoe we de persoon en de naasten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dit in een inspirerende afwisseling van leren over wat er bekend is over sterven met dementie, en uitwisselen van ervaringen

P.1.2. De mooiste omgeving op maat om afscheid te nemen
Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
Andrea Möhn, directeur Andrea Möhn Architects
Als we afscheid nemen is een fijne omgeving van groot belang voor ons welbevinden. Hoe kan de fysieke omgeving in een hospice persoonlijk en opmaatgesneden zijn en gasten optimaal ondersteunen, zodat zij werkelijk zichzelf kunnen zijn in hun laatste uren, dagen en weken? Deze sessie geeft een nieuwe kijk op dit onderwerp.

P.1.3. Beeldende begeleiding: als woorden tekort schieten
Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
Karin Brandt, beeldend begeleider, trainer, coach, auteur
Wat is beeldende begeleiding? Hoe is het van betekenis bij het afscheid van het leven? Karin Brandt geeft achtergrondinformatie en deelt praktijkverhalen. Daarnaast gaat ze in op hoe beeldende begeleiding in het hospice kan worden opgepakt en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ronde 2

P.2.1. Interventies bij reutelen
Voor verpleegkundigen en verzorgenden
Eric Geijteman, internist-oncoloog en postdoc onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam
Omschrijving volgt

P.2.2. Levenseinderituelen
Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
Marian van der Veen, rituelenbegeleider, trainer en docent
Het komt regelmatig voor dat er op de weg naar het einde hindernissen liggen. Te denken valt aan onopgeloste zaken, onverwerkte rouw, boosheid of opstandigheid omdat het leven niet af voelt. Hoe kun je in dat geval iemand begeleiden naar een vredig einde? De ervaring leert dat levenseinderituelen het proces van afscheid en loslaten ondersteunen en zelfs bevorderen.

P.2.3. Digitale nalatenschap
Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
Sander van der Meer, coördinator Digital Life Legacy en winnaar van de Dutch Funeral Award 2022-2024 in de categorie ‘Innovatie’
Iedereen bouwt bij leven een digitale nalatenschap op. Sander van der Meer komt uit de forensische, digitale opsporing bij de politie en is nu werkzaam voor het kennis- en expertisecentrum Digital Life Legacy. Deze sessie gaat over bewustwording, de (on)zin om zaken vooraf te regelen tot toegang in de telefoon en accounts van de overledene bij onbekende codes en wachtwoorden.

Ronde 3

P.3.1. Omgaan met gasten die langer dan drie maanden in het hospice verblijven
Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
René Edinga, beleidsadviseur, VPTZ Nederland
Sommige gasten in een hospice leven langer dan bij hun opname werd verwacht. Soms is hun situatie zodanig verbeterd dat ze in feite niet tot de categorie hospicebewoners behoren. Dit heeft gevolgen, voor de gast en diens naasten, voor de overige gasten, maar ook voor het zorgpersoneel en de vrijwilligers. Hoe ga je hiermee om? En, stel dat uitplaatsing aan de orde is, hoe kun je dit op een zorgvuldige manier begeleiden? Deze vragen staan centraal tijdens de sessie.

P.3.2. Waardigheid in palliatieve zorg
Voor verpleegkundigen en verzorgenden
Everlien de Graaf, senior onderzoeker, UMC Utrecht
Behoud van waardigheid is belangrijk in hospicezorg. Toch wordt waardigheid vrijwel niet gedefinieerd en de zorg voor waardigheid vrijwel nooit praktisch gemaakt. Het HOPEVOL-onderzoek is een onderzoek naar de zorg voor waardigheid in hospices. Het onderzoek bestond uit drie delen: interviews met patiënten en naasten over de betekenis van waardigheid in hospicezorg, gestructureerde interviews met patiënten opgenomen in hospices om te onderzoeken welke verlieservaringen afbreuk doen aan het gevoel van waardigheid en groepsinterviews met zorgverleners over de zorg voor waardigheid in hospices. Tijdens deze interactieve workshop wordt gereflecteerd op de onderzoeksresultaten over waardigheid. Hoe kun je de resultaten gebruiken in de praktijk en hoe kun je de zorg voor waardigheid van zorgvragers verbeteren?

P.3.3. Hospice thuis
Voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers
Simone Koops-Ouwerkerk, directeur bestuurder, Hospice Bardo
Als een van de weinige hospices in Nederland biedt hospice Bardo ook zorg thuis. Naast de zorg die mensen al van hun huisarts en thuiszorg krijgen, biedt Bardo begeleiding door een verpleegkundig consulent (casemanager) en ondersteuning door vrijwilligers in de thuissituatie. Hoe heeft Bardo dit aangepakt?


Ook aanwezig:

Crdl creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Het instrument brengt een zintuiglijk verdiepende ervaring door de schoonheid van aanraking en geluid te verkennen. Zorgverleners gebruiken Crdl als een therapeutische interventie voor mensen met dementie, autisme, een verstandelijke of visuele beperking.


Praktische informatie

Voor wie, wanneer en waar
Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers werkzaam in hospices en vindt plaats op vrijdag 7 oktober 2022 van 9.30-16.30 uur in congrescentrum ReeHorst, Ede.

Kosten
Verpleegkundigen en verzorgenden en overige betaalde krachten betalen tot 2 september 2022 € 195, – excl. btw (€ 235,95 incl. btw) en op en na 2 september € 220,- excl. btw (€ 266,20 incl. btw).
Vrijwilligers betalen tot 2 september € 125,- excl. btw (151,25 incl. btw) en op en na 2 september € 150,- excl btw (181,50 incl. btw).
De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijgen de deelnemers een tegoedbon voor een cursus van onze kennispartner E-nursing.
De factuur versturen we ongeveer een maand voor het congres per post.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is kosteloos tot 7 september 2022. Daarna wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail). Op en na 30 september 2022 is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan iemand anders.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot 30 september 2022. Meld je aan door hieronder op de blauwe knop te klikken en het formulier volledig in te vullen en te versturen. Je ontvangt direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op. Uiterlijk vijf dagen voor het congres ontvang je per post je toegangsbewijs.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

Informatie
Congressen MetZorg, 030-7512487 |  info@congressenmetzorg.nl

Let op!
– Vink eerst de juiste prijs aan
– Op de volgende pagina zie je de prijs inclusief btw.

– Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je meteen een bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Ontvang je deze niet, neem dan even contact met ons op. 

  • 7e Nationaal Congres voor Hospicezorg
    7 oktober 2022
    09:30 - 16:30
Details Prijs Vink aan
Vrijwilligers tot 2 septemberToon details + €125,00 (EUR)  
Verpleegkundigen/verzorgenden/overige betaalde krachten tot 2 septemberToon details + €195,00 (EUR)  
Vrijwilligers op en na 2 septemberToon details + €150,00 (EUR)   Startdatum verkoop
2 september 2022
Verpleegkundigen/verzorgenden/overige betaalde krachten op en na 2 septemberToon details + €220,00 (EUR)   Startdatum verkoop
2 september 2022

locatie  

Adres
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Beschrijving: