Verstandelijk én ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien | 28 september 2018 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

  Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstige meervoudige beperking (EMB), dat wil zeggen dat ze te maken hebben met een complexe combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperkingen en hun hele leven lang ieder moment van de dag afhankelijk zijn van anderen. Begeleiding en behandeling zijn gecompliceerd, mede omdat de cliënt niet met woorden kan aangeven wat hem of haar mankeert en wat hij of zij wil. Voor zorgverleners betekent dit onder meer dat zij continu alert zijn op signalen en zorgvuldig observeren, in een op de cliënt aangepast tempo handelen, en op maat ondersteunen bij stimulerende activiteiten. Tijdens dit congres krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen:

  – Hoe leerde een moeder van een kind met EMB klein te kijken?
  – Hoe herken je de persoonlijke beleving van je cliënt?
  – Welke actuele ontwikkelingen zijn er gaande?
  – Hoe kunnen we belevingsgerichte zorg duurzaam toepassen?
  – Pijn signaleren is lastig; welke (nieuwe) methodes kunnen hierbij helpen?
  – Waarom is menslievende professionalisering belangrijk?
  – Hoe ga je om met ethische dilemma’s?
  – Wat is multi-sensory storytelling?
  – Welke sensorische prikkels kun je inzetten?
  – Hoe kan driehoekskunde helpen de verhouding tussen ouders, professionals en cliënt te verduidelijken?

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.05 uur
  WelkomPieter Hermsen, directeur, Severinus, Veldhoven

  10.10 uur
  Meer dan een wonder. Interview door Pieter Hermsen met Linda van Rooij, de moeder van Lieke
  ‘Meer dan een wonder’, dat stond op Liekes geboortekaartje, want we waren zo blij dat we een kindje kregen. Maar na de geboorte zakte de grond al heel snel onder onze voeten vandaan. De artsen zeiden: ‘We zien het somber in, misschien is het alleen ooit mogelijk oogcontact te maken’. We leerden al snel dat artsen er zijn voor de harde medische feiten en dat er daarnaast nog een groep zorgverleners is die samen met jou als ouder ondanks alles toch proberen kleine stapjes vooruit te zetten. We leerden om klein te kijken en zonder verwachtingen ieder stapje te vieren. Nu bijna tien jaar later heeft ze ieders verwachting overtroffen. Voor sommigen is Lieke alleen ernstig meervoudig beperkt, en dat zullen wij als ouders niet ontkennen. Maar voor ons is ze meer dan een wonder!

  10.30 uur
  Klein kijken naar de beleving als bron van gedrag. Dorothea Timmers Huigens, kinder- en jeugdpsycholoog-specialist, gezondheidszorgpsycholoog en pedagoog-generalist, Zevenbergen
  Ook voor meervoudig beperkte kinderen en volwassenen blijft de persoonlijke beleving van het moment de bron van het gedrag. Door middel van de methode Ervaringsordening volgens is die beleving te herkennen. Deze presentatie laat je hiermee kennis maken.

  10.50 uur
  Het ontgonnen gebied; beschikbare kennis over mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Annette van der Putten, hoogleraar Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen
  Tijdens deze presentatie komt de recente wetenschappelijke kennis over mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen aan de orde. Daarnaast komt aan bod hoe we deze kennis kunnen gebruiken binnen de ondersteuning van deze groep mensen en wordt een voorzet gegeven voor nader onderzoek.

  11.10 uur
  Belevingsgerichte zorg. Rob Boer, consultant, Wiesel Consultancy, Wenum Wiesel
  Belevingsgerichte Zorg helpt het eigen gedrag van de medewerker en het gedrag van de cliënt te ‘lezen’. Hierin investeren is lonend voor cliënt/verwant, medewerker en organisatie, maar hoewel veel zorgorganisaties dit concept omarmen, slagen maar weinige erin het breed en duurzaam toe te passen. Hoe komt dat?

  11.30 uur
  Koffie- en theepauze

  12.00 uur
  Driehoekskunde. Chiel Egberts, orthopedagoog, Drienamiek, Apeldoorn
  Driehoekskunde is een bepaalde manier van kijken naar wat er gebeurt als een mens wordt toevertrouwd aan de zorg van een professionele derde. Te lang was familie een blinde vlek voor professionals. En ouderschap zonder blinde vlek bestaat niet. Maar als beiden elkaar zien en leren samenwerken ontstaat er thermiek, een opwaartse beweging die de top van de driehoek draagt.

  12.20 uur
  Pijn signaleren is klein kijken, maar hoe doe je dat?  Linda Weijer, fysiotherapeut, Severinus, Veldhoven
  Het signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking is complexe materie. V&VN heeft een richtlijn opgesteld om kennis over pijnsignalering en pijnmanagement te vergroten. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de dagelijkse praktijk van het signaleren van pijn en op de manier waarop de richtlijn is geïmplementeerd binnen Severinus.

  12.40 uur
  Menslievende professionalisering. Elsbeth Taminiau, senior onderzoeker en coördinator Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking | Tranzo, Tilburg
  Kwaliteit van zorg vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen een persoon met een verstandelijke beperking en de professional. Deze presentatie gaat in op menslievende professionalisering in de gehandicaptenzorg.

  13.00 uur
  Lunch

  14.00 uur
  Workshopronde 1

  15.00 uur
  Koffie- en theepauze

  15.30 uur
  Workshopronde 2

  16.30 uur
  Borrel

  In de middag neem je deel aan twee van de volgende workshops:

  W1. Klein kijken door middel van video-opnames! José Hendrikx-Leijten en Marieke van den Broek, consulenten gedragskunde, Severinus, Veldhoven
  Tijdens deze workshop gaan we beelden bekijken aan de hand van de Cirkel van Contact. Dit instrument is binnen Severinus ontstaan door het vervlechten van de methodiek Meer Mens met de Contactcirkel. Je krijgt tijdens de workshop uitleg over de Cirkel van Contact en over de methode Meer Mens.

  W2. Belevingsgerichte Zorg duurzaam toepassen. Rob Boer, consultant, Wiesel Consultancy, Wenum Wiesel
  Belevingsgerichte Zorg helpt het eigen gedrag van de medewerker en het gedrag van de cliënt te ‘lezen’. Daardoor wordt vraaggericht werken echt mogelijk en de kwaliteit van leven van de cliënt wordt positief beïnvloed. Bovendien neemt het werkplezier van de zorgmedewerkers toe, terwijl het personeelsverloop en ziekteverzuim afnemen. En tenslotte bevordert het de efficiency. Hierin investeren is dus lonend voor cliënt/verwant, medewerker en organisatie. Veel zorgorganisaties omarmen daarom dit concept, maar weinige slagen erin het breed en duurzaam toe te passen. Hoe lukt het wel?

  W3. Ethische dilemma’s. Rieneke Dash-Vorstenbosch en Eva Boer, Severinus, Veldhoven
  Goed handelen is niet altijd vanzelfsprekend; vragen als ‘moet je iemand gedwongen voeding geven als diegene weigert om te eten?’ zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Daarom is het zinvol hier op een systematische manier op te reflecteren om de uiteindelijke keuze voor een bepaalde handelwijze goed te kunnen onderbouwen vanuit de waarden en normen van de betrokkenen. In deze workshop laten we je proeven aan het moreel beraad, verkennen we samen de thema’s waar je mee te maken krijgt en zoeken we naar de morele vragen die hier achter liggen.

  W4. Multi-sensory storytelling. Annet ten Brug, onderzoeker/consultant, Partoer, Leeuwarden en Annette van der Putten, hoogleraar Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen
  Multi-sensorisch voorlezen of multi-sensory storytelling is een voorleesmethode die is ontwikkeld in Groot-Brittannië speciaal voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. In deze workshop krijgen deelnemers kennis van deze voorleesmethode: ze leren wat multi-sensorisch voorlezen is, hoe een boek eruit ziet en hoe je deze manier van voorlezen kan toepassen in de praktijk.

  W5. Ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien in de praktijk. Judith Willink-Vos, gedragskundige, Severinus, Veldhoven
  Op interactieve wijze delen we tijdens deze workshop dagelijkse, praktische successen met/in de zorg, verzorging en begeleiding van bewoners met een ernstig meervoudige beperking. Wat kun je allemaal inzetten, bijvoorbeeld aan sensorische prikkels (voelen, horen, ruiken, zien)? Je krijgt tips, tops en adviezen.

  W6. Kijken door een driehoeksbril: zien wat anders verborgen blijft. Chiel Egberts, orthopedagoog, Drienamiek, Apeldoorn
  In de workshop wordt aan de hand van casuïstiek geïllustreerd hoe Driehoekskunde kan helpen om te verduidelijken wat er in driehoeken gebeurt en hoe begeleiders kunnen bijdragen aan het versterken van de basis in een driehoek. Afhankelijk van de inbreng van de deelnemers zal ook worden besproken hoe Driehoeksbegeleiding ingezet kan worden om vastgelopen driehoeken te ondersteunen. Casuïstiek kan ter plekke worden ingebracht, maar het is beter je (geanonimiseerde) casus vóór het congres te mailen naar chiel@drienamiek.nl.

  W7. Pijnherkenning. Erwin Meinders, managing director, Mentech Innovation, Veldhoven en Linda Weijer, fysiotherapeut, Severinus, Veldhoven
  In de workshop gaan we verder in op het signaleren van pijn. Het klein kijken wordt verder uitgediept en nieuwe vormen van pijnsignalering, zoals gezichtsherkenning en het digitaliseren van pijnsignalen, worden besproken.

  W8Klein kijken naar de beleving als bron van gedrag. Dorothea Timmers Huigens, kinder- en jeugdpsycholoog-specialist, gezondheidszorgpsycholoog en pedagoog-generalist, Zevenbergen
  Hoe herken je de persoonlijke beleving van de cliënt? Daarvoor is het nodig klein te kijken door middel van de vier basisvragen die voor de cliënt gesteld worden: is mijn lichaam veilig? Ervaar ik mijn omgeving als betrouwbaar? Ken ik de bedoelde samenhang van de situatie? Mag ik mezelf zijn en word ik daarin gekend? Het antwoord op deze vragen geeft inzicht in de beleving van de cliënt (en van mensen in het algemeen, dus ook van zichzelf) aan professionals in zorg, hulpverlening en onderwijs.

  W9. Menslievende professionalisering. Lucienne Heerkens, kennismanager AWVB en Elsbeth Taminiau, senior onderzoeker en coördinatoren, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking Tranzo, Tilburg
  In de theorie van menslievende zorg is het versterken van de relationele banden een voorwaarde voor goede zorg. Een menslievende beroepshouding wordt gekenmerkt door vakkennis en vaardigheden, ingebed in medemenselijke betrokkenheid. In de workshop zal in worden gegaan op de concrete vertaling naar de zorg voor mensen met EMB.

  ______________

  Ook aanwezig:

   

   

  Barry Emons is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een breed scala aan producten voor de zorgsector in de breedste zin van het woord. Naast snoezelruimtes en time-out ruimtes omvat ons assortiment onder andere bedden, aangepast spelmateriaal, fietsen, zacht meubilair en muziekinstrumenten.

  Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners wonen er op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal.

  Tovertafel: geluksmomenten voor mensen met een cognitieve uitdaging
  Speelse, interactieve lichtprojecties stimuleren naast beweging en cognitieve activiteit ook sociale interactie. Tovertafel is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en sinds 2015 een must have voor zorginstellingen.

  De Qwiek.up is een zorgondersteunend product en kan cliënten op verschillende niveaus prikkels geven door middel van beelden op het plafond of de muur, ondersteund met muziek. Het product is erop gericht cliënten mentaal te activeren, maar ook te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt.

   

   

   

   

  Meer informatie: www.levensboom.com

   

  ______________

  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg, i.s.m. Severinus, dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, www.severinus.nl.

   

   

   

  Wanneer & waar
  Het congres vindt plaats op vrijdag 28 september 2018 van 9.30-16.30 uur Congrescentrum ReeHorst te Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers, verpleegkundigen, verzorgenden, psychomotorisch therapeuten, VG-artsen, GZ-psychologen, gedragskundigen, orthopedagogen, docenten, leden van cliëntenraden en bewonersraden en overige geïnteresseerden.

  Kosten,
  Tot 24 augustus 2018 betaal je € 175, – excl. btw, op en na 24 augustus € 195,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Daarnaast krijgen de deelnemers een cursus Pijn meten ter waarde van € 19,95 (2 accreditatiepunten) én een korting van  50% op de cursus Pijn bij kinderen (14 accreditatiepunten) ter waarde van € 75,- beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing.

   

  Aanmelden en (annulerings)voorwaardenJe kunt je aanmelden tot 21 september 2018. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 21 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Meld je aan door op de blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden ontvang je direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring vind je hier >>.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) voor 5 punten.

  Informatie
  Congressen MetZorg, 030-7512487 of info@congressenmetzorg.nl.

  • 28 september 2018
   09:30 - 16:30
  Bedrag Vink aan
  Prijs met vroegboekkortingToon details + €175.00 (EUR)  
  Prijs zonder kortingToon details + €195.00 (EUR)   Startdatum verkoop
  24 augustus 2018


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  Locatie

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede