Herken letsel door geweld | 13 juni 2018 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

   

  Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op de ambulance kun je betrokken raken bij geweldszaken, en kun je een grote bijdrage leveren aan het signaleren en documenteren van bijvoorbeeld kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Toch wordt mishandeling te vaak over het hoofd gezien. Zou jij niet ook veel beter willen leren “kijken”? Wanneer zijn letsels eigenlijk verdacht? En welke oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen?  Tijdens het congres ‘Herken letsel door geweld’ leer je onder meer:

   

   

   

  – wat de verschillende symptomen en oorzaken van het geagiteerd deliriumsyndroom zijn
  – welke protocollen je moet volgen bij ouderenmishandeling en -verwaarlozing
  – hoe je om kunt gaan met het spanningsveld tussen het medisch beroepsgeheim en justitie
  – hoe je verdachte letsels herkent
  – hoe slachtoffers van seksueel geweld opgevangen moeten worden
  – welke rol jij hebt als er mogelijk kindermishandeling aan de orde is
  – welke verschijnselen en afwijkingen duiden op een niet-natuurlijke dood

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst met koffie en thee

  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.10 uur
  Geagiteerd deliriumsyndroom in de praktijk
  Bart Huybrechts, MANP, verpleegkundig specialist Spoedeisende Hulp, OLVG, Amsterdam
  Wat als je gedrag ziet bij een persoon in de vorm van extreme opwinding, gewelddadigheid of razernij? Wordt de veranderde bewustzijnstoestand tijdig herkend en juist geïnterpreteerd? Wie loopt risico en in welke situaties, hoe ga je er mee om en wat kun je doen om de schade te beperken. Aan de hand van een casus bespreken we de verschillende kenmerken, valkuilen en behandeling van een patiënt met “excited delirium syndrome”. Of is het toch eerder een GHB-onthoudingsdelier? Of toch wat anders?

  10.45 uur
  Ouderenmishandeling en -verwaarlozing
  Nico van Oosten, senior adviseur Aanpak huiselijk en seksueel geweld, Movisie, Utrecht
  Signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling en -verwaarlozing is voor veel professionals een lastig probleem. Signalen zijn niet altijd eenduidig te interpreteren en kunnen ook duiden op de gevolgen van geestelijke achteruitgang. Regelmatig zijn én geestelijke achteruitgang én mishandeling/verwaarlozing het geval. In beide gevallen is het hoe dan ook belangrijk om zorgen die je hebt bespreekbaar te maken om er achter te komen wat er speelt. Tijdens deze presentatie leer je het onderscheid te maken tussen duidelijke en minder duidelijke signalen en hoe je je zorgen over ouderenmishandeling op een respectvolle wijze bespreekbaar kunt maken.

  11.20 uur
  Pauze

  11.45 uur
  Medisch beroepsgeheim en justitie
  Jolanda van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg, Arnhem
  Het beroepsheim beschouwd in de nieuwe maatschappelijke context. De overheid eist ‘één gezin, één plan, één regisseur’; preventie & vroegsignalering; zorg en veiligheid moeten met elkaar in verbinding; meldcode huiselijk geweld kindermishandeling; sociale wijkteams. Dit vraagt om een herijking van de contouren van het beroepsgeheim, maar wat betekent dit voor hulpverleners in hun dagelijkse praktijk, aan welke eisen zijn zij gebonden?

  12.45 uur
  Lunch

  13.30 uur
  Pijnlijk bewijs: mis het niet!
  Bertine Spooren, forensisch arts, www.spooreneducatie.nl, Groesbeek
  ‘Hoe ziet ‘verdacht’ letsel eruit? En zou ik het wel herkennen?’ Verplegenden en verzorgenden schrikken soms van een niet-pluis gevoel. Onterecht, want niet-pluis, dat kan zo maar eens kloppen. En: what if you’re NOT wrong? Herkennen van letsel en herkennen van je eigen dooddoeners: mis het niet!

  14.05 uur
  Opvang van acute verkrachtingsslachtoffers
  Lisa van Osch, psycholoog en casemanager, Centrum Seksueel Geweld, Utrecht
  Het Centrum Seksueel Geweld biedt via het nummer 0800-0188 dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Sinds 2018 bestaat het landelijk netwerk op 16 plaatsen verspreid over het land zodat niet langer dan 1 uur reistijd nodig is voor de beste (preventieve) zorg en onderzoek. Slachtoffers van 0-100 jaar worden eerst opgevangen door een (forensisch) verpleegkundige – meestal op de Spoedeisende Hulp – waarna forensische, medische en psychologische deskundigen gezamenlijk hun werk doen. In het Centrum Seksueel Geweld werken (forensisch) artsen, verpleegkundigen, politie en hulpverleners zoveel mogelijk met elkaar samen onder 1 dak. Zo wordt onder optimale condities bewijsmateriaal verzameld, kunnen geslachtsziekten en zwangerschappen worden voorkomen en kan er snel begonnen worden met psychische hulp. In andere landen bestaat een dergelijk geïntegreerd centrum al. Adequate eerste opvang na een verkrachting verlaagt het risico op het ontstaan medische en psychische problemen en verhoogt de kans om de dader op te sporen.
  In de presentatie wordt de werkwijze van de verpleegkundige toegelicht en de belangrijke rol die hij/zij vervult. Tevens wordt een profiel geschetst van de patiënten die gebruik maken van het Centrum Seksueel Geweld in de acute fase aan de hand van data van het CSG Utrecht. In de afgelopen zes jaar heeft het CSG Utrecht contact gehad met 450 acute slachtoffers van seksueel geweld.

  14.40 uur
  Pauze

  15.00 uur
  Niet pluis gevoel, en dan?
  Sandra Nootenboom, directeur Stichting Forensische Verpleegkunde en Opleidingen, Spijkenisse
  Is kindermishandeling een medische diagnose of een strafbaar feit? Tijdens de presentatie krijg je aan de hand van casuïstiek die herkenbaar is voor alle doelgroepen in de zorgverlening een kijkje in de keuken van letseldiagnostiek. Praktijk en wetenschap wisselen elkaar daarbij af. De relatie tussen waarheidsvinding en het proces van hulpverlening wordt aan de orde gesteld. Maar wat is de waarheid dan? En welke rol heb jij in de keten waarbij kindermishandeling mogelijk aan de orde is?

  15.35 uur
  Het verschil tussen natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden
  Frank van de Goot, klinisch en forensisch patholoog, Centrum voor Forensische Pathologie, Baarn
  De natuurlijke dood. Een eenvoudig begrip dat ten grondslag ligt aan ons hele medische systeem en ons rechtssysteem. Als de arts overtuigd is van het intreden van de dood op natuurlijke gronden worden de A en de B-verklaring ingevuld. Maar, kunnen die formulieren wel worden ingevuld? De A en de B-verklaring zijn niets anders dan een wettelijke verplichting tot het plegen van meineed. Tijdens deze presentatie zal dr. Frank van de Goot je meevoeren naar het moeras dat door deze wetgeving is gecreëerd.

  16.35 uur
  Borrel

   _________________ 

  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg.

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen en verzorgenden (op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie, ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instelling, asielzoekers- en brandwondencentra) en overig geïnteresseerden.

  Wanneer en waar
  Het congres vindt plaats op woensdag 13 juni 2018 van 9.30-16.35 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid (gratis).

  Kosten
  Tot en met 9 mei 2018 € 175, – excl. btw, na 9 mei € 195,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen.

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 6 juni 2018. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 6 juni is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs wordt je uiterlijk vijf dagen voor het congres per post toegestuurd. Meld je hieronder aan door op de blauwe knop te klikken. Je ontvangt direct een bevestiging in je mailbox.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op! Als je je gaat aanmelden zie je de prijs inclusief de btw. Rond de aanmeldprocedure helemaal af, je ontvangt dan direct een bevestiging in je mailbox. Ontvang je die niet (ook niet als spam), stuur dan even een mailtje.

  • 13 juni 2018
   09:30 - 16:35
  Bedrag Vink aan
  Toegangsprijs met kortingToon details + €175.00 (EUR)  
  ToegangsprijsToon details + €195.00 (EUR)   Startdatum verkoop
  9 mei 2018


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  Locatie

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede