De wondere wereld van dementie | 10 oktober 2018 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

   

  Portret uit het boek 'Gezichten van dementie' van Herman van Hoogdalem en Gijs Wanders.

  Tijdens dit vierde congres over de wondere wereld van dementie dat we organiseren in samenwerking met het BreinCollectief krijg je weer heel veel informatie, tips, handreikingen en adviezen en leer je hoe je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven en het geluk van mensen met dementie. Tijdens het plenaire programma en de verdiepende workshops krijg je onder meer antwoord op de volgende vragen:

  – hoe kunnen we psychofarmacagebruik afbouwen? Welke alternatieven zijn er?
  – hoe kun je de omgeving ‘bewegingsproof’ maken en waarom is dat belangrijk?
  – wat is emotiedetectie? En sensortechnologie?
  – wat maakt palliatieve zorg voor mensen met dementie anders?
  – hoe beleven mensen met dementie het zelf?
  – hoe maak je de omslag van dagbesteding naar zinvolle tijdsbesteding?
  – hoe kun je mantelzorgers ondersteunen?
  – met welke technologische toepassingen zorgen kunnen cliënten langer thuis wonen?
  – wat betekent een wilsverklaring als iemand in een gevorderd stadium terechtkomt?
  – wat kan muziek teweegbrengen bij mensen met dementie?
  – wat zijn beleefplekken en waarom voegen ze kwaliteit toe aan het leven van mensen met dementie?

  Dit najaar verschijnt een nieuw boek van Herman van Hoogdalem. Het heet ‘Mag ik gaan’, en bevat portretten van en gesprekken met mensen met dementie. Deelnemers ontvangen het boek gratis (waarde € 19,95).

  Daarnaast krijgen de deelnemers een cursus Ondervoeding bij ouderen en de toets bij de cursus ondervoeding bij ouderen (4 accreditatiepunten) ter waarde van €10,-  plus 50% korting op de cursus dementie (6 accreditatiepunten) ter waarde van €13,75, beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing.

   

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.10 uur
  What’s new? Langer Thuis is goed. Langer meedoen is beter…
  Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging & Regionale Hulp, Alzheimer Nederland, Amersfoort
  Het regent plannen: het programma Langer Thuis, tegen eenzaamheid, voor mantelzorg, Dementiezorg voor elkaar. Dat is goed nieuws, maar te beperkt. Langer thuis is prima maar langer meedoen is beter! Dat wil zeggen dat mensen met dementie echt onderdeel uitmaken van de samenleving. Wat is dan nodig? Ik sta stil bij wat mensen met dementie en hun mantelzorgers écht belangrijk vinden op basis van de actuele Dementiemonitor mantelzorg en focusgroepen. Wat is de top drie van hulp die echt helpt? En hoe goed zijn we in Nederland vergeleken met andere Europese landen?

  10.30 uur
  Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie. Oude of nieuwe wijn in de nieuwe zak?
  Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en dementie,  UMC Groningen
  Tien jaar na het verschijnen van de richtlijn ‘probleemgedrag in het verpleeghuis’ is recent de multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie verschenen. Er is veel aandacht voor het multidisciplinair methodisch proces, psychologische en psychosociale interventies, en afbouwen van ongepast psychofarmacagebruik.

  10.50 uur
  Bewegingsgerichte zorg
  Jan van de Rakt, fysiotherapeut/docent, Ewijk
  Als we ervoor kunnen zorgen dat de omgeving wordt aangepast op het kunnen bewegen, waardoor bewegen een positieve ervaring wordt, plezier geeft en een bevestiging van hoeveel mensen zelf nog kunnen, dan is dat een positieve ervaring op zich!

  11.10 uur 
  Pauze

  11.40 uur
  Emotiedetectie bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag
  Erwin Meinders, managing director, Mentech Innovation, Veldhoven
  Mensen met dementie vertonen vaak moeilijk verstaanbaar gedrag. Sensortechnologie kan bijdragen aan het beter herkennen van emoties waardoor deze kwetsbare doelgroep een stem krijgt. Beter begrip van moeilijk verstaanbaar gedrag leidt tot meer zelfregie van de cliënt en tot het versterken van de vertrouwensrelatie tussen cliënt en zorgverlener. Uiteindelijk om de kwaliteit van leven en het geluk van deze kwetsbare doelgroep te vergroten.

  12.00 uur
  Palliatieve zorg voor mensen met dementie
  Margje Mahlerouderenpsycholoog, eigenaar Kennis door Verbinding, Nijmegen
  Palliatieve zorg maakt een belangrijk onderdeel uit van de zorg aan mensen met dementie. Maar wanneer start je? En wat maakt palliatieve zorg bij dementie anders?

  12.20 uur
  Mag ik gaan; verhalen van mensen die leven met dementie
  Herman van Hoogdalem, beeldend kunstenaar/docent Educatie Minerva
  Terwijl ik Johan portretteerde zei hij: ‘mijn hoofd is stuk, ik wil dood’.  Later ontmoette ik nog meer mensen die mij vertelden dat ze op hun tijd wilden sterven. Ik besloot naar hen te kijken en te luisteren. Zo ontstond een reeks van zeven breekbare portretten in woord en beeld van mensen die leven met dementie. Allemaal hebben ze gekozen voor euthanasie, ze weten het zeker, maar de werkelijkheid blijkt soms weerbarstig. Samen met hun geliefden worstelen ze met vragen als: ‘wanneer is het moment dat ik niet meer verder wil, hoe zorg ik ervoor dat ik niet te laat ben, mag ik dit mijn partner wel aandoen?’

  12.40 uur
  Uitreiking Anneke van der Plaats-Award

  We reiken voor de tweede maal de Anneke van der Plaats-Award uit aan diegene(n) die een speciale en waardevolle bijdrage levert/leveren op het gebied van zorg voor mensen met dementie. Wil jij jouw instelling/team/collega’s hiervoor aanmelden? Kijk hier voor de voorwaarden.

   

   

   

  13.00 uur
  Lunch

  14.15 uur
  Workshopronde 1

  15.15 uur
  Pauze

  15.45 uur
  Workshopronde 2

  16.45 uur
  Borrel

  Workshops
  In de middag neem je deel aan twee van de volgende workshops (let op: sommige zijn specifiek voor de thuiszorg of verpleeghuiszorg).

  W1. Dag- en tijdsbesteding. Lida Waterlander, onderwijsontwikkelaar en- adviseur, projectleider Breincollectief, coach en zelfstandig ondernemer, Waterland-Consult, Zutphen.
  Ieder mens heeft behoefte aan zingeving. Wij spreken dan ook liever over zinvolle tijdsbesteding dan over dagbesteding. Door deze invalshoek wordt de zorg voor een goede 24uurs zingeving uitdrukkelijk een professionele activiteit en niet een extraatje voor als er wat tijd over is als het ‘echte’ werk klaar is.

  W2. Palliatieve zorg voor mensen met dementie. Margje Mahler, ouderenpsycholoog, eigenaar Kennis door Verbinding, Nijmegen
  Dementie is een progressief ziektebeeld. Palliatieve zorg maakt een belangrijk onderdeel uit van de zorg aan mensen met dementie. Maar wanneer start je? En wat maakt palliatieve zorg bij dementie anders? We wisselen interactief denkbeelden over dementie, palliatieve zorg, omgaan met gedrag en autonomie uit. Ook komen we tot praktische handvatten voor je dagelijkse werk.

  W3. Familieparticipatie in verpleeghuizen (ronde 1). Yvonne de Jong, expert familieparticipatie, Vilans, Utrecht
  Familie en naasten zijn voor bewoners met dementie een grote steun. Zij spelen een steeds grotere rol in de zorg en ondersteuning. Goede communicatie tussen zorgprofessionals en familie is de smeerolie voor een goed samenspel en om de zorg zo goed mogelijk in te richten. Dat gaat niet vanzelf. Er leven over en weer diverse verwachtingen. En de ene mantelzorger is de andere niet. Net als elke professional weer anders reageert. Wat mag je vragen aan mantelzorgers en hoe bouw je aan een goede verstandhouding? In deze workshop laten we aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden uit de publicatie “Communiceren met familie over het verhuizen naar, en het verblijven in het verpleeghuis” zien wat u kunt doen om de participatie van familie zowel voor naasten als voor professionals zinvol en leuk te maken in het belang van het welbevinden van cliënten.

  W4. Samenspel met mantelzorg in de thuiszorg (ronde 2). Yvonne de Jong, expert familieparticipatie, Vilans, Utrecht
  Als thuiszorgmedewerker werk je veel samen met mantelzorgers om de beste zorg te verlenen aan cliënten. In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mantelzorgers voor mensen met dementie. Wanneer zij thuis wonen, draagt hun mantelzorger – vaak hun partner – dag en nacht de zorg. Daarnaast kunnen er meerdere mantelzorgers betrokken zijn, bijvoorbeeld kinderen, boers en zussen, vrienden of buren. De overbelasting van mantelzorgers is de laatste jaren toegenomen. Eén op de zes mantelzorgers voelt zich overbelast. Deze workshop biedt handvatten en tips voor thuiszorgmedewerkers om mantelzorgers te ondersteunen en gelijkwaardig samen te werken. We maken gebruik van de Toolkit Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers.

  W5. Alternatieven voor psychofarmaca
  Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en dementie,  UMC Groningen en  Claudia Groot Kormelinck, onderzoeker, UMC Groningen
  In het Vilans/ UMCG-programma ‘Beter af met minder’ wordt gestreefd naar het terugdringen van niet-passend psychofarmaca gebruik bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Sytse Zuidema geeft je een overzicht van de alternatieven, onderzoeker Claudia Groot Kormelinck vertelt over het wetenschappelijk onderzoeksproject waarbij de praktijk zelf aan zet is. Een Vilanscoach en een projectleider in het verpleeghuis nemen je mee in hun ervaringen vanuit de praktijk.

  W6. Langer thuiswonen, maar hoe? Voor de thuiszorg (ronde 1). Sandra Suijkerbuijk, adviseur Vilans, Utrecht
  Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Technologie kan op verschillende manieren professionals, mantelzorgers en cliënten ondersteunen om langer thuis te wonen gemakkelijker te maken. Tijdens de workshop wordt ingegaan op inspirerende verhalen over het gebruik van speciaal ontwikkelde zorgtechnologie, zoals in deze infographic; state-of-the-art inzicht in technologie van de toekomst (denk aan robotica of VR en nieuwe ontwikkelingen) en praktische oplossingen met bestaande consumenten voor technologie in het alledaagse leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

  W7. Het zelfgewilde einde (ronde 2). Hans van Dam, docent en consulent hersenaandoeningen en eindigheidsvragen, Leusden
  Dementie is voor een aantal mensen een werkelijkheid die ze voor zichzelf en hun dierbaren niet willen meemaken. Zij willen dan euthanasie of hulp bij zelfdoding. Wat zij voor hen de mogelijkheden? En wat kan een wilsverklaring betekenen als iemand plotseling of ongemerkt in een gevorderd stadium terecht komt? Een zoektocht in een kluwen dilemma’s.

  W8. Muziek. Floor Groeneveld, muziektherapeute, Zinzia, Wageningen
  Benieuwd naar wat muziek kan doen voor mensen met dementie en hoe dit in de hersenen werkt? Ervaar aan de hand van voorbeelden in de praktijk, wetenschappelijke inzichten en je eigen lievelingsmuziek het effect van muziek. Tijdens deze workshop laat muziektherapeut Floor Groeneveld zien hoe muziek gebruikt wordt in het verpleeghuis en welke bijzondere effecten muziek teweeg kan brengen bij mensen met dementie. Daarnaast geeft zij een aantal praktische handvatten waarmee je dit ook zelf toepasbaar kunt maken binnen de alledaagse zorg.

  W9. Beleefplekken. Peter Peltzer, Brein Omgeving Coach, Wolfheze
  Beleefplekken vervullen een algemeen menselijk verlangen om veilig en prettig te kunnen vertoeven op een plek die van alle tijden is, zonder zorgen en met een diep gevoel van herkenning. Met bijpassende verlichting, geuren, kleuren en geluiden, voegen deze plekken kwaliteit toe aan het leven van mensen met dementie.

  __________
  Met medewerking van:

  De Qwiek.up is een zorgondersteunend product. Het kan cliënten op verschillende niveaus prikkels geven door middel van beelden op het plafond of de muur, ondersteund met muziek. Het product is erop gericht om cliënten mentaal te activeren, maar juist ook te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt. Wij zorgen voor oplossingen op het gebied van risicovolle situaties die voortkomen vanuit onrust bij mensen. Onze missie: het terugdringen van onrust, onrustmedicatie en vrijheidsbeperkingen binnen de zorg. Meer weten, ga naar www.it-fits.nl voor alle mogelijkheden. Sunstar heeft producten die bijdragen aan de gezondheid van het hele lichaam d.m.v. mondverzorging. We werken samen met tandheelkundig en medisch specialisten. Onderzoek heeft verbanden aangetoond tussen mondgezondheid en gezondheidsproblemen. De mondverzorgingsproducten van GUM ondersteunen een gezonde mond en daarmee een gezond leven. Tovertafel: geluksmomenten voor mensen met een cognitieve uitdaging. Speelse, interactieve lichtprojecties stimuleren naast beweging en cognitieve activiteit ook sociale interactie. Tovertafel is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en sinds 2015 een must have voor zorginstellingen.
  Samen actief, samen beleven! De BelevenisTafel verbindt bewoners van zorginstellingen met elkaar door middel van het stimuleren van de reminiscentie, het bevorderen van de communicatie en het bieden van ontspanning. De software maakt de BelevenisTafel veelzijdig, met toepassingen voor alle doelgroepen binnen woonzorgcentra. Ga voor meer informatie naar levensboom.com De Thera Soft is geschikt voor Thera fietsen en de Thera dynamische statafel. Bij de dynamische statafel biedt de software de mogelijkheid op een interactieve en veilige manier balans en kracht te trainen, specifiek voor valpreventietraining. Compleet systeem al voor € 5695,00! Een Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor 16 mensen met geheugenproblemen zoals dementie. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners wonen er op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal.
  Als wereldwijd opererende leverancier van geïntegreerde zorgoplossingen, ondersteunt Arjo de dagelijkse taken van verzorgen, tillen en verplaatsen van mensen met verminderde mobiliteit en ouderdoms-
  gerelateerde gezondheidsproblemen.
  Passende muziek-, beeld- en dagritme-ondersteuning via de TV in de huiskamer of op de kamers van álle bewoners. Nu ook met een gevarieerd on-demand aanbod voor het samen herinneren, bewegen, beleven, middagrust, en nog meer… Zie en ervaar! www.geheugenvenster.nl Barry Emons is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een breed scala aan producten voor de zorgsector in de breedste zin van het woord. Naast snoezel- en time-outruimtes omvat ons assortiment onder andere bedden, aangepast spelmateriaal, fietsen, zacht meubilair en muziekinstrumenten Kozie – een gevoel van thuis.
  Ieder mens heeft behoefte aan geluk, geborgenheid en verwondering in de wereld om zich heen.
  Kozie biedt mensen met dementie de mogelijkheid om op een intuïtieve en muzikale manier in verbinding te staan met hun omgeving.
  Memo-live is specialist in het creëren van sfeervolle beleefplekken in zorginstellingen. Prints op deuren, wanden en vloeren maken van elke PG-afdeling een wereld waarin dementerende bewoners zich echt thuis voelen. Memo-live heeft door haar ervaring, creativiteit en materiaalkennis voor elke vraag een perfecte oplossing! De BeleefTV is ontwikkeld ter activering en stimulatie van senioren met dementie. Met minimale begeleiding kunnen bewoners interactieve spellen spelen, muziek luisteren en foto’s bekijken, die het verleden doen herleven. Probeer De BeleefTV gratis uit en steun daarmee ook Alzheimer Nederland! Meer info:

  contactdooraanraking.nl


  Praktische informatie


  Praktische informatie

  Organisatie

  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met het BreinCollectief, een samenwerkingsverband van deskundigen op het gebied van de hersenkunde, opgericht door dr. Anneke van der Plaats.

   

   

   

  Voor wie, wanneer & waar
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden en vindt plaats op woensdag 10 oktober 2018 van 9.30-16.45 uur in congrescentrum ReeHorst, Ede.

  Kosten
  Tot 7 september 2018 € 195, – excl. btw, op en na 7 september € 215,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap, de link naar de hand-outs van de lezingen én het boek ‘Mag ik gaan’ van Herman van Hoogdalem t.w.v. €19,95. Daarnaast krijgen de deelnemers een cursus Ondervoeding bij ouderen en de toets bij de cursus ondervoeding bij ouderen (4 accreditatiepunten) ter waarde van €10,-  plus 50% korting op de cursus dementie (6 accreditatiepunten) ter waarde van €13,75, beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing.

   

  Aanmelden/(annulerings)voorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 3 oktober 2017. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 3oktober is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk 5 dagen van tevoren toegestuurd. Meld je aan door op de blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden ontvang je direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring vind je hier >>.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en de NVvPO voor 5 punten.

  Informatie
  Bel voor informatie over het congres of je aanmelding naar 030-7512487 of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op! Als je je gaat aanmelden zie je de prijs inclusief de btw. Rond de aanmeldprocedure helemaal af, je ontvangt dan direct een bevestiging in je mailbox. Ontvang je die niet (ook niet als spam), stuur dan even een mailtje.

  • 10 oktober 2018
   09:30 - 16:45
  Details Bedrag Selecteer
  Normale prijsToon details + €215.00 (EUR)  


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede