Verstandelijk beperkt én dement: herkennen en erkennen | 15 september 2017 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

  Voor verpleegkundigen, verzorgenden, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers, activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, VG-artsen, gedragsdeskundigen, GZ-psychologen, orthopedagogen, docenten, psychomotorisch therapeuten, leden van cliëntenraden en bewonersraden en overige geïnteresseerden

  Bij mensen met een verstandelijke beperking komt dementie vaker én op jongere leeftijd voor. Het stellen van de diagnose is echter gecompliceerd, waardoor men de ziekte vaak pas in een laat stadium herkent. Na hérkenning volgt érkenning; ze hebben bijvoorbeeld andere vormen van begeleiding nodig, er moet een ondersteuningsplan komen, de woonvoorziening moet worden aangepast en naasten moeten worden geïnformeerd en voorgelicht.

  Tijdens dit congres gaan we in op de werking van het brein en het herkennen van signalen, en behandelen we een aantal aspecten waar je als zorgverlener mee te maken krijgt en de passende interventies daarbij, met als doel de kwaliteit van de zorg en het geluk van mensen met een verstandelijke beperking en dementie te bevorderen. Na afloop ben je onder meer op de hoogte van:

  – de werking van het dementerende brein
  – dementie-gerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom
  – wat de impact is op de woongroep
  – hoe geheugenfuncties en leervermogen benut kunnen blijven worden
  – welke interventies ingezet kunnen worden bij slaapproblemen
  – hoe je palliatieve zorg verleent aan deze bijzondere groep
  – hoe de cliënt zoveel mogelijk regie en vrijheid kan behouden
  – hoe emotiedetectie tot meer geluk kan leiden
  – hoe PDL helpt bij het verrichten van alledaagse handelingen
  – hoe je met behulp van de shantala-methode contact kunt maken

  Programma

  09.30 uur Ontvangst

  10.00 uur Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.05 uur Welkom. Pieter Hermsen, directeur, Severinus, Veldhoven

  10.10 uur Ervaringsdeskundige aan het woord
  Geer van Elten, ervaringsdeskundige en broer van Judith, cliënte in Severinus
  Geert van Elten is een van de broers van Judith van Elten. Judith heeft het syndroom van Down, en nu is bij haar de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Geert vertelt over hoe ze als gezin, bestaande uit veel broers en een zus, de zorg voor Judith van hun ouders hebben overgenomen. De afgelopen periode gaat het met Judith minder goed, door de ziekte van Alzheimer gaat ze achteruit en Geert vertelt op een heel eigen en open manier wat dit voor hem en de familie van Judith betekent.

  10.30 uur De wondere wereld van dementie: de werking van het brein
  Marja Oud, consulent ouderen, Esdégé-Reigersdaal, Broek op Langedijk
  Marja Oud legt uit hoe het dementerende brein werkt, waarbij zij ook duidelijk maakt wat de invloed is van de omgeving op het gedrag van mensen en hoe we door middel van het toepassen van omgevingszorg, dat is ontwikkeld door Anneke van der Plaats, hier rekening mee kunnen houden.

  10.50 uur Dementie-gerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom: uitkomsten van een grootschalig Europees gedragsonderzoek
  Alain Dekker, onderzoeker, Afdeling Neurologie en Alzheimer Research Centrum, UMC Groningen
  Mensen met downsyndroom hebben een hoge kans op dementie. Gedragsveranderingen zijn een belangrijk symptoom, maar slechts in beperkte mate onderzocht. De uitkomsten van een groot Nederlands en Europees onderzoek naar gedragsveranderingen bij 281 mensen met downsyndroom met en zonder dementie worden tijdens deze lezing gepresenteerd.

  11.10 uur Vergeet dementie, onthou mens
  Frans Hoogeveen, gz-psycholoog, Florence, Den Haag
  Dementie heeft een grote impact op het leven van de betrokkenen. Toch blijven mensen met dementie in de eerste plaats mensen, met dezelfde behoeften als mensen zonder dementie en zonder verstandelijke beperking. Frans Hoogeveen gaat in op de ins en outs, de nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

  11.30 uur Koffie- en theepauze

  12.00 uur Interventies bij slaapproblemen van mensen met een verstandelijke beperking met dementie
  Tejo Hylkema, mede-eigenaar, Nyx zorg voor slaap, Amersfoort en docent Verpleegkunde, Avans Hogeschool, Breda

  12.20 uur Palliatieve zorg voor een bijzondere groep mensen
  Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten en kaderarts palliatieve zorg, Dr. Marijke, Den Bosch

  12.40 uur Emotiedetectie voor meer geluk
  Erwin Meinders, managing director, Mentech Innovation, Veldhoven

  13.00 uur Lunch

  14.00 uur Workshopronde 1

  15.00 uur Koffie- en theepauze

  15.30 uur Workshopronde 2

  16.30 uur  Borrel

   Je neemt in de middag deel aan 2 van de volgende workshops:

  W1. PDL – dé basiszorgmethode, een must voor alle medewerkers
  Norma Claussen, eigenaar-directeur, AVZN Hedel
  Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) is een multidisciplinaire methodiek om basiszorg te verlenen. Het is ontwikkeld om comfortabel om te gaan met alledaagse handelingen zoals gewassen worden, gekleed worden, verschoond worden, liggen, zitten en eten en drinken bij bewoners met toenemende spasmes, paratonie en (deel)passiviteit. Het is comfortabel voor de bewoner én de medewerker. Tijdens deze workshop maak je kennis en doe je ervaring op met PDL.

  W2. Interventies bij slaapproblemen van mensen met een verstandelijke beperking met dementie
  Tejo Hylkema, mede-eigenaar, Nyx zorg voor slaap, Amersfoort
  Mensen met een verstandelijke beperking slapen over het algemeen slechter dan anderen. Als ze daarnaast dementie krijgen, zijn de slaapproblemen ernstiger en moeilijker te behandelen. Farmacie biedt hierin geen oplossing. Toch zijn er mogelijkheden om de slaap van deze groep te verbeteren. In deze workshop besteden we aandacht aan slaap, slaapproblemen en de mogelijkheden om deze te beïnvloeden.

  W3. Palliatieve zorg voor een bijzondere groep mensen
  Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten en kaderarts palliatieve zorg, Dr. Marijke, Den Bosch
  Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Daar horen ook ouderdomsaandoeningen bij, waaronder dementie. Maar wat betekent dat dan voor de patiënt en diens omgeving? Moet de zorg anders, en zo ja, hoe dan? We hebben het dan eigenlijk over palliatieve zorg, maar wel voor een zeer bijzondere groep. Hier gaan we tijdens deze workshop dieper op in, mede op basis van voorbeelden uit de praktijk.

  W4. Net zo vrij als jij
  Hanneke Wouters, verpleegkundige en Martijn Timmermans, teamleider, Severinus, Veldhoven
  Ieder mens heeft recht op vrijheid. Deze vrijheid is noodzakelijk om mensen zo zelfstandig mogelijk en op eigen kracht te laten leven. Vrijheid vergroot de kwaliteit van leven. Bij cliënten met dementie is sprake van een veranderende zorgvraag, waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt op verschillende gebieden achteruitgaat. Zorg en ondersteuning bieden aan deze veranderende vraag, waarbij de cliënt zoveel mogelijk eigen regie en vrijheid behoudt, vraagt creativiteit en flexibiliteit van zorgverleners en zorgorganisatie. In deze workshop komen manieren aan bod die de vrijheid van de cliënten vergroten. We gaan in op het proces, de betrokkenen in dit proces en de alternatieven die er zijn.

  W5. Emotiedetectie voor meer geluk
  Erwin Meinders, managing director, Mentech Innovation, Veldhoven
  Mensen met een ernstig verstandelijke beperking en/of dementie kunnen vaak moeilijk hun emoties, pijn of spanning uiten, waardoor zorgverleners niet altijd de benodigde aandacht en zorg kunnen bieden. Emotiedetectie en herkenning met slimme sensorsystemen op basis van biofeedback (zoals hartslag, huidgeleiding en gezichtsherkenning) en patroonherkenning kan het emotionele welbevinden, de kwaliteit van zorg en het geluk van deze kwetsbare doelgroep vergroten. Mentech Innovation onderzoekt daartoe in nauwe samenwerking met Severinus en Fontys de haalbaarheid van emotiedetectie. Tijdens deze workshop wordt een demonstratie van de eerste versie van de emotiedetector gegeven.

  W6. Shantala
  Ria Bartels, trainer/coach Shantala en activiteitenbegeleider, Severinus, Veldhoven
  Als communicatie steeds moeilijker wordt door de toenemende dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, kunnen allerlei moeilijkheden ontstaan in het contact. In deze fase van het leven kan Shantala Speciale Zorg veel betekenen voor de cliënt en zijn omgeving. De Shantala-methode bestaat uit een respectvolle bejegeningswijze en een gestructureerde aanrakingsmethode (massage). De methode geeft praktische handvatten die toepasbaar zijn tijdens de dagelijkse contact – en verzorgingsmomenten, waardoor wassen/afdrogen, eten geven, verplaatsen in de ruimte en aan- en uitkleden gemakkelijker (en respectvoller) verlopen. Na een korte theoretische uitleg doen de deelnemers een aantal praktische oefeningen die betrekking hebben op de dagelijkse zorg, zodat duidelijk wordt wat het voor de cliënt betekent als er volgens de Shantala-methode gewerkt wordt.

  W7. Lerend vermogen van mensen met dementie
  Frans Hoogeveen, gz-psycholoog, Florence, Den Haag
  Mensen met dementie krijgen te kampen met verlies van vaardigheden, sociale rollen en zingeving. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking die dementie krijgen. Tijdens deze workshop laat Frans Hoogeveen zien dat er nog wel degelijk mogelijkheden zijn tot het benutten van geheugenfuncties en leervermogen.

  W8. De impact van dementie binnen een woon/leergroep
  Severinus heeft een woonhuis met als expertise dementie. In deze workshop gaan de teamleiders in op de verschillende problemen die kunnen ontstaan binnen woonhuizen zonder expertise. Wanneer ga je over tot verhuizing, hoe gaat zo’n verhuizing en hoe verlopen de contacten met de familie/wettelijk vertegenwoordiger? Ook komt de bestaande groepssamenstelling en de daarop afgestemde zorg aan bod: hoe ga je om met de verschillende verstandelijke niveaus en verschillende fases van dementie? Wat zijn de randvoorwaarden voor goede zorg binnen het woonhuis? En als laatste komen de palliatieve fase en omgaan met verlies binnen het woonhuis aan de orde: hoe verloopt de palliatieve zorg en de stervenbegeleiding van bewoners?

  ___________

  Praktische informatie

  Organisatie

  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met Severinus, dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, www.severinus.nl.

   

   

   

   

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor verpleegkundigen, verzorgenden, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers, activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, psychomotorisch therapeuten, VG-artsen, GZ-psychologen, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, docenten, leden van cliëntenraden en bewonersraden en overige geïnteresseerden.

  Wanneer en waar
  Het congres vindt plaats op vrijdag 15 september 2017 van 9.30-16.30 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

  Kosten
  Tot en met 18 augustus 2017 € 175, – excl. btw, op en na 19 augustus € 195,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen.

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 8 september 2017. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 8 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren per post toegestuurd. Meld je hieronder aan, je ontvangt dan direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. 

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V voor vijf  punten. De aanvraag bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) is nog in behandeling.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op! Als je je gaat aanmelden zie je de prijs inclusief de btw. Rond de aanmeldprocedure helemaal af, je ontvangt dan direct een bevestiging in je mailbox. Ontvang je die niet (ook niet als spam), stuur dan even een mailtje.

  • 15 september 2017
   09:30 - 16:30
  Prijs Vink aan
  Prijs met korting tot 19 augustus Bekijk details + €175.00 (EUR)  
  Prijs op en na 19 augustus Bekijk details + €195.00 (EUR)  
  Uitverkoop
  19 augustus 2017

  Locatie

  Locatie:  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede