Suïcide(preventie): de rol van verpleegkundigen en verzorgenden | 22 sep 2017 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

  Het aantal suïcides en suïcidepogingen blijft ieder jaar toenemen, gemiddeld maken vijf mensen per dag zelf een einde aan hun leven. Suïcide is daarmee een van de meest voorkomende doodsoorzaken, vooral onder jongeren. De kans dat jij iemand verpleegt of verzorgt die suïcide overweegt, is groot. Juist jíj kunt een belangrijke bijdrage leveren aan preventie. Maar misschien weet je niet goed (genoeg) hoe. Hoe kun je iemand die zo wanhopig is, dat hij of zij suïcide overweegt, helpen? Hoe herken je de signalen? Welke vragen kun je stellen? Hoe betrek je de naasten erbij? Wanneer verwijs je iemand door? Tijdens dit congres krijg je praktische informatie en handreikingen die in jouw dagelijkse praktijk van levensbelang kunnen zijn. Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

  – Wat zijn de feiten en cijfers?
  – Wat zijn de risicofactoren en welke interventies kun je daarbij inzetten?
  – Hoe betrek je de naasten erbij?
  – Hoe herken je (verborgen) signalen?
  – Hoe praat je met iemand die suïcidaal is?
  – Hoe moeten we omgaan met de toenemende vraag naar hulp bij suïcide?
  – Wat moet en/of mag je doen als je iemand vindt na suïcide?

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  Opening
  Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.10 uur
  Ervaringsdeskundige/documentairemaker
  Cláudio de Oliveira Marques, regisseur, Amsterdam
  Wanneer iemand een dierbare verliest aan suïcide blijft hij of zij vaak achter met tal van onbeantwoordbare vragen. De korte documentaire ‘Een Onvergetelijk Afscheid’ volgt het verwerkingsproces van Cláudio, die op Oudejaarsavond onverwachts zijn beste vriendin verloor. In de hoop antwoorden te vinden voert hij gesprekken met mensen die vanuit eigen ervaring vertellen of hoe zij omgaan met suïcide en hun dierbaren die dit overwegen. De film is een afstudeerproject vanuit de Nederlandse Filmacademie in samenwerking met publieke omroep Human.

  10.45 uur
  Statistiek, cijfers, ontwikkelingen, pieken en dalen
  Marieke de Groot, onderzoeker, UMC Groningen
  Verpleegkundigen en verzorgenden komen veelvuldig in aanraking met personen met suïcidegedachten of andere vormen van suïcidaal gedrag. Om suïcidaal gedrag beter te begrijpen besteden we aandacht aan oorzaken, cijfermatige ontwikkelingen en diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

  11.20 uur
  Pauze

  11.50 uur
  Risico- en beschermende factoren en mogelijke interventies
  Don Linszen, psychiater en emeritus hoogleraar, Amsterdam
  Ondanks de geringe voorspelbaarheid kan het vroegtijdig herkennen van risicofactoren leiden tot preventieve interventies. Vanwege de grote impact van suïcide zijn een aantal interventies op hun effectiviteit onderzocht. Deze interventies richtten zich op voorlichting aan de bevolking en aan artsen, op mediastrategieën, screening, beperken van de toegang tot suïcidemiddelen, en op behandeling en internet- of hotline-ondersteuning. Uit een onderzoek in Engeland bleek een daling van het aantal suicides samen te hangen met het uitvoeren van een aantal preventieve maatregelen. Beperkingen in het verkrijgen van dodelijke middelen zijn succesvol gebleken (medicatie), evenals de beperking in toegang tot hoogbouw. Op scholen gerichte voorlichting over suïcidaliteit bracht een daling te weeg van suïcidale ideatie en suïcidepogingen. Effectieve vroegtijdige farmacologische en psychologische behandeling spelen ook een belangrijke rol bij preventie. Voor preventie van suïcide door screening in de eerste lijn, door voorlichting geven aan de bevolking en door het verspreiden van richtlijnen via de media bestaat geen bewijs. Andere benaderingen verdienen nader onderzoek, zoals training aan de voordeur van GGZ-instellingen, training van artsen en internet-en hulplijnen ondersteuning bij het herkennen van suïcidaliteit.

  12.25 uur
  Hoe betrek je familie bij de behandeling?
  Saskia Palmen, psychiater, UMC Utrecht
  Elke patiënt is onderdeel van een systeem. Dat systeem, vaak familie, is van cruciaal belang: zij kennen de patiënt, zij weten als geen ander wat er veranderd is, zij hebben ideeën over wat er nodig is. Hun toegevoegde waarde is niet te overschatten. En dus is het belangrijk dat je – binnen de kaders van de wet – hen erbij betrekt, informeert en naar hen luistert. Vergeet ook niet te onderzoeken wat zij zelf nodig hebben, want een patiënt die suïcidaal is, brengt vaak het hele systeem uit evenwicht.

  13.00 uur
  Lunch

  13.45 uur
  Herkenning van (verborgen) signalen
  Peter Vonk, huisarts, Bureau Studentenartsen, Universiteit van Amsterdam
  Waarom plegen mensen suïcide en is daar wat aan te doen? Wat zijn signalen die kunnen wijzen op suïcide, en hoe kom je er achter? Welke personen/patiënten lopen een verhoogd risico? Zijn er geneesmiddelen die een risico verraden, kun je gebruikmaken van een protocol, is er een cursus voor te volgen of gaat het om gezond verstand? We zetten de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rijtje.

  14.20 uur

  Hoe praat je met iemand die suïcidaal is?
  Hans van Dam, voorzitter stichting Zorg en Zelfdoding, docent en consulent hersenaandoeningen en eindigheidsvragen, Leusden
  Suïcide is een beladen werkelijkheid. In de hulp- en zorgverlening is het belangrijk dat het morele oordeel plaatsmaakt voor een poging iemand te begrijpen in zijn of haar (dreigende) uitzichtloosheid. Soms wordt een gesprek uit de weg gegaan vanuit de mythe dat ‘iemand die het echt wil, het toch wel doet’. De praktijk leert echter dat contact of het ontbreken hiervan van grote betekenis is, zelfs beslissend kan zijn. Een pleidooi voor een gesprek met een open eind.

  14.55 uur
  Pauze

  15.30 uur
  Hulp bij suïcide verdient een betere toekomst
  René Diekstra, lector en emeritus hoogleraar, De Haagse Hogeschool, Den Haag
  Naarmate de levensverwachting en de zelfcontrole over gezondheid en levenslengte toeneemt, zal suïcide op de rangorde van doodsoorzaken een steeds prominenter plaats innemen. Als gevolg daarvan zal ook de vraag naar hulp bij suïcide toenemen. Niet alleen in medisch-technische maar zeker ook in psychologisch-begeleidende zin. Noch de somatische noch de geestelijke gezondheidszorg is daar in voldoende mate op voorbereid en toe uitgerust. Hetzelfde kan gezegd worden van de bestaande juridische kaders en regelgeving. Deze lezing gaat in op wat er dient te gebeuren om de huidige situatie van verwarring, handelingsverlegenheid en professioneel en politiek struisvogelgedrag, met niet zelden navrante menselijke drama’s als gevolg, te veranderen.

  16.05 uur
  Wat moet en/of mag je doen als je iemand vindt na suïcide?
  Marc Mulders, forensisch arts, Rotterdam Rijnmond
  Als iemand overlijdt door suïcide, spreken we over een niet-natuurlijk overlijden. De behandelend arts is in die gevallen niet bevoegd om de lijkschouw te verrichten en de overlijdenspapieren in te vullen. De gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts) moet ter plaatse komen om een onderzoek in te stellen. De Officier van Justitie speelt een cruciale rol in de verdere afhandeling en de omvang van het benodigde onderzoek. Vaak zal hier ook inzet van politie bij nodig zijn. In deze presentatie worden de aandachtspunten besproken.

  16.40 uur
  Afsluiting en borrel

  __________

  Praktische informatie

  Organisatie

  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg in samenwerking met de Stichting Zorg en Zelfdoding.

   

   

   

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen en verzorgenden en overige geïnteresseerden.

  Wanneer en waar
  Het congres vindt plaats op vrijdag 22 september 2017 van 9.30-16.45 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

  Kosten
  Tot en met 18 augustus 2017 € 175, – excl. btw, op en na 18 augustus € 195,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen.

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 15 september 2017. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 15 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren toegestuurd. Meld je hieronder aan door op de blauwe knop te klikken. Als je inschrijving hebt voltooid, ontvang je direct een bevestiging van je aanmelding via de e-mail.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op! Als je je gaat aanmelden zie je de prijs inclusief de btw. Rond de aanmeldprocedure helemaal af, je ontvangt dan direct een bevestiging in je mailbox. Ontvang je die niet (ook niet als spam), stuur dan even een mailtje.

  • 22 september 2017
   09:30 - 16:30
  Prijs Vink aan
  Prijs met korting tot 19 augustus Bekijk details + €175.00 (EUR)  
  Prijs op en na 19 augustus Bekijk details + €195.00 (EUR)  
  Uitverkoop
  19 augustus 2017

  Locatie

  Locatie:  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede