Herken letsel door geweld | 9 juni 2017 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

  Een congres bestemd voor alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie, ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instelling, asielzoekers- en brandwondencentra) en overig geïnteresseerden.

  Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten krijgen regelmatig te maken met slachtoffers van geweld. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg, een gevangenis, een asielzoekerscentrum en op de ambulance kun je betrokken raken bij geweldszaken, en kun je een grote bijdrage leveren aan het signaleren en documenteren van bijvoorbeeld kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Toch wordt mishandeling te vaak over het hoofd gezien. Zou jij niet ook veel beter willen leren “kijken”? Wanneer zijn letsels eigenlijk verdacht? En welke oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen?  Tijdens het congres ‘Herken letsel door geweld’ leer je onder meer

  – hoe je verdachte letsels herkent
  – wat de richtlijn Kindermishandeling inhoudt
  – welke protocollen je moet volgen bij ouderenmishandeling
  – hoe slachtoffers van seksueel geweld opgevangen moeten worden
  – hoe je de signalen herkent van Münchhausen by proxy
  – hoe je slachtoffers van uitbuiting herkent
  – hoe je om kunt gaan met het spanningsveld tussen het medisch beroepsgeheim en justitie
  – welke verschijnselen en afwijkingen duiden op een niet-natuurlijke dood

  Programma

  09.30 uur
  Ontvangst met koffie en thee

  10.00 uur
  Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

  10.10 uur
  De richtlijn Kindermishandeling
  Sandra Nootenboom, forensisch (kinder)verpleegkundige en coördinator opleiding Forensische Verpleegkunde, Utrecht
  SPUTOVAMO, het screeningsformulier om kindermishandeling te signaleren, wordt inmiddels al enkele jaren gebruikt. Maar hoe ‘forensisch’ zijn deze vragen eigenlijk? Kun je als (forensisch) verpleegkundige uitspraken doen over letsel en… hoe dan? Op basis waarvan doe je uitspraken en welke wetenschap ligt daaronder? Een lezing over bewustzijn, zelfreflectie en twijfel.

  10.45 uur
  Ouderenmishandeling
  Hetty Hut, ambulanceverpleegkundige, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  De lezing richt zich op het herkennen van de verschillende vormen ouderenmishandeling. Welke vormen bestaan er? Hoe vaak komt het voor? Wie lopen er extra risico? Is het altijd bewust? Ontsporing van zorg? Hoe om te gaan met een vermoeden van ouderenmishandeling – 5 stappen/Veilig Thuis, maar ook het omgaan met de zich klemlopende mantelzorger.

  11.20 uur
  Pauze

  11.40 uur
  Privacy en de samenwerkingsketen, medisch beroepsgeheim en justitie
  Jolanda van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg, Arnhem
  Een presentatie over het beroepsgeheim beschouwd in de nieuwe maatschappelijke context. De overheid eist ‘één gezin, één plan, één regisseur’; preventie & vroegsignalering; zorg en veiligheid moeten met elkaar in verbinding; meldcode huiselijk geweld kindermishandeling, sociale wijkteams. Dit vraagt om een herijking van de contouren van het beroepsgeheim, maar wat betekent dit voor hulpverleners in hun dagelijkse praktijk, aan welke eisen zijn zij gebonden?

  12.25 uur
  Syndroom Münchhausen by proxy
  Anne-Marie Raat, vertrouwensarts, Veilig thuis, Utrecht
  Het Syndroom Münchhausen by proxy is een aandoening bij het kind die wordt gesimuleerd, geïnduceerd of verergerd door een ouder of verzorger. ‘By proxy’ betekent ‘bij volmacht’. De kinderartsen en vertrouwensartsen in Nederland werken met de definitie van de American Society on the Abuse of Children (APSAC). Daarbij wordt het syndroom van Münchhausen by proxy onderverdeeld in twee subdiagnoses: A. De medische diagnose bij het kind: pediatric condition falsification disorder (PCF) en B. De diagnose bij de ouder of verzorger: factitious disorder by proxy (FDP). Het Münchhausen by proxy syndroom is dan de resultante van PCF bij het kind en FDP bij de ouder. In deze lezing word je aan de hand van een echte casus meegenomen in de wereld van de medische kindermishandeling. Een wereld die ingaat tegen alle aannames die we hebben over de arts-patiëntrelatie en het belang van het kind. PCF komt veel meer voor dan je denkt, en er zullen een paar mogelijke verklaringen hiervoor gegeven worden. Risicogroepen zijn baby`s die worden gepresenteerd met groeiproblemen, kinderen die een voedingssonde hebben en kinderen met een of meer psychiatrische diagnoses. PCF is alleen aan te tonen door goed dossieronderzoek in combinatie met observaties en gesprekken met de betrokkenen, zo mogelijk ook met de kinderen. PCF is een ernstige vorm van kindermishandeling, daarom is het van groot belang dat jij als verpleegkundige of verpleegkundig specialist signalen kunt herkennen en dat je weet dat je advies kunt vragen aan een vertrouwensarts van Veilig Thuis.

  13.00 uur
  Lunch

  13.45 uur
  Uitbuiting: signalering en duiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag
  Anouk Visser, projectmedewerker, Movisie, Utrecht
  Wanneer gaat seks over de grens en hoe bepaal je dat? Op welke signalen moet je letten om te kunnen signaleren of je te maken hebt met uitbuiting? Waarom doen jongeren eigenlijk aan sexting? Op deze vragen krijgt u antwoord tijdens deze presentatie.

  14.20 uur
  Slachtoffers van seksueel geweld
  Marijke Eppink, coördinator forensisch verpleegkundigen, Algemene Gezondheidszorg, Forensische geneeskunde, GGD Amsterdam
  Eerste hulp na seksueel geweld; wat kan het Centrum Seksueel Geweld voor jou betekenen? Deze presentatie gaat in op de eerste opvang van slachtoffers van seksueel geweld; the do and the dont’s! We bespreken het nazorgtraject van slachtoffers van seksueel geweld; wat moet er allemaal gebeuren?

  14.55 uur
  Pauze

  15.25 uur
  Het verschil tussen natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden
  Frank van de Goot, klinisch en forensisch patholoog, Centrum voor Forensische Pathologie, Baarn
  De natuurlijke dood. Een eenvoudig begrip dat ten grondslag ligt aan ons hele medische systeem en ons rechtssysteem. Als de arts overtuigd is van het intreden van de dood op natuurlijke gronden worden de A en de B-verklaring ingevuld. Maar, kunnen die formulieren wel worden ingevuld? De A en de B-verklaring zijn niets anders dan een wettelijke verplichting tot het plegen van meineed. Tijdens deze presentatie voert dr. Frank van de Goot de toehoorder mee naar het moeras dat door deze wetgeving is gecreëerd.

  16.25 uur
  Borrel

  ___________     

  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg.

  Voor wie
  Het congres is bestemd voor alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie, ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instelling, asielzoekerscentra en brandwondencentra) en overige geïnteresseerden.

  Wanneer en waar
  Het congres vindt plaats op vrijdag 9 juni 2017 van 9.30-17.00 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

  Kosten
  De toegangsprijs bedraagt € 175, – excl. btw en is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen.

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  Je kunt je aanmelden tot 2 juni 2017. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 2 juni is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren toegestuurd. Meld je aan via onderstaande knop,  je ontvangt direct een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend door het Verpleegkundig Specialisten Register en het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten.

  Informatie
  Heb je vragen over het congres of over je aanmelding? Bel dan met Congressen MetZorg, 030-7512487. Of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  • 9 juni 2017
   09:30 - 16:30
  Prijs Vink aan
  Standaardprijs Bekijk details + €175.00 (EUR)  

  Locatie

  Locatie:  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede